Tervetuloa Uusi historia ry:n sivustoille!


Mikä ihminen on? Miten ihminen eroaa eläimestä? Miksi vain ihmisellä on historia? Voidaanko historiasta oppia? Mistä johtuu ihmiskunnan itsetuhoisuus?

Nykyisin nämä kysymykset asettuvat uudella tavalla. Mikään perinteinen aatesuunta ei ole tyydyttävällä tavalla kyennyt tekemään yhteenvetoa sen enempää päättyneen aikakauden yllättävistä tapahtumista kuin ihmisen syntyhistoriaa tutkivien tieteiden uusista löydöistä.


Sivustolle
Formaattimme mahdollistaa hedelmällisen mielipiteenvaihdon voimakkaita intohimoja herättävistä aiheista. Sen tarkoituksena on auttaa käyttäjiä muodostamaan kokonaisvaltaista maailmankuvaa mahdollisimman itsenäisesti ja harkitusti. Tärkeintä eivät ole mielipiteet sinänsä, vaan rehellisen väittelykulttuurin noudattaminen.

Sivustolle