Mikä ihminen on? -väittelysanakirja (VSK)

Väittelysanakirjan ensimmäinen koodattu kokeiluversio on nyt julkaistu osoitteessa humanpath.fi.

Väittelysanakirja eroaa radikaalisti kaikista perinteisistä tietosanakirjoista, myös Wikipediasta. Formaattimme mahdollistaa hedelmällisen mielipiteenvaihdon voimakkaita intohimoja herättävistä aiheista.

Perusidea on yksinkertainen:

Samasta aiheesta / hakusanasta julkaistaan niin monta kirjoitusta kuin on eriäviä kantoja. Osallistujia rohkaistaan esittämään asiansa mahdollisimman kärkevästi. Puolueettomuuden takaa se, että eriävät näkemykset ovat esillä rinnakkain.

Käyttäjät kokoavat paneeleja kirjoituksista, jotka edustavat eriäviä, myös aivan vastakkaisia näkemyksiä, ja moderoivat niiden pohjalta käytävää väittelyä.

Pääteemoja on kaksi:

1. Ihmiskunnan tie.
2. Oman kansakunnan historia.

Keskustelua ihmiskunnan tiestä johtaa jokainen osallistuja, mielipideryhmä tai tieteellinen koulukunta omalla tavallaan. Keskustelu tapahtuu henkilökohtaisissa väittelysanakirjoissa, platformeissa ja erityisissä teemasanakirjoissa.

Aloitteentekijöiden blogissa

Seuraavassa aloitteentekijäryhmän jäsenet perustelevat ideaamme eri kannoilta. Mielipiteet ovat omiamme, eikä niistä tietenkään tarvitse olla samaa mieltä vaikka itse idea kiinnostaisikin. Päin vastoin - kaikki asiallinen kritiikki on enemmän kuin tervetullutta.

Rehellisen väittelykulttuurin säännöt

Aloitteentekijöiden ehdotus rehellisen väittelykulttuurin säännöiksi. Nämä säännöt itsessään ovat VSK:ssa väittelynaiheena ja liittyvät suoraan kysymykseen siitä mikä ihminen on. Älä vääristele vastustajan kantoja. Älä panettele. Puolusta niitä, joiden mielipiteitä vääristellään ja joita...

Lue lisää

Oma kryptoraha VSK-projektille?

Mikä ihminen on? -väittelysanakirjan (VSK) tavoitteena on oma kryptoraha. VSK-kryptorahan käyttö on mahdollista kaikessa VSK:n sisällä sen käyttäjien välillä tapahtuvassa taloustoiminnassa. VSK:n paikallisklubit voivat perustaa pankkeja rahoittamaan jäsentensä taloustoimintaa. VSK-pankit voivat...

Lue lisää

Eettisen kansalaismedian synty

Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori (emeritus) Vilho Harle kirjoitti muutama vuosi sitten: ”Valtioidenväliset poliittiset suhteet ovat edelleen tärkeitä – –. Maailma on kuitenkin muuttunut – –. Valtioiden ja valtakamppailun rinnalle ovat nousseet sekä kansainvälinen...

Lue lisää

Väittelysanakirja ja demokratian kriisi

Nykyisiä vaalikoneita on joskus nimitetty – oikeutetusti – ”mielipidemarketeiksi”. Uskoaksemme Väittelysanakirja lisää kansalaisten mahdollisuuksia tehdä äänestyspäätöksensä todellisen ymmärryksen pohjalta eikä heräteostoksena. Tämä on elintärkeää – maailman tulevaisuus on joka tapauksessa pitkälti...

Lue lisää

Vertailua

Mitä tulee Facebookin jälkeen?

Facebookin jälkeen tuli uusi Facebook. Zuckerberg kuvaa muutosta Manifestissaan näin: “Viimeisen vuosikymmenen aikana Facebook on keskittynyt perheiden ja ystäväpiirien yhdistämiseen. Tähän perustuen seuraava kohteemme on kehittää sosiaalista infrastruktuuria yhteisöille – luomaan tukea...

Lue lisää

Mitä tulee Wikipedian jälkeen?

Wikipedia on yksi internetin suurimpia menestystarinoita. Globaalina kansanvalistusprojektina väittelysanakirja jatkaa sen perinteitä – uskoaksemme korkeammalla tasolla. Yhteistä molemmille on, että kuka tahansa voi osallistua kirjoittamiseen ja yleensä sisällön tuottamiseen. Erot ovat seuraavat:...

Lue lisää

Ehdotuksia teemasanakirjoiksi

EU:n umpikuja

Näkemyksemme mukaan EU:n kriisi on olennaisesti laillisuuskriisi. Tässä tutkimuksessa käsitellään EU:n umpikujan syntyä ja syitä tuosta näkökulmasta käsin. EU on myös maailmanhistoriallisesti uusi ilmiö, eikä sen kriisiin ole mitään valmiita ratkaisukeinoja. Mutta kuten Lech Walesa totesi:...

Lue lisää

Suomi 100 vuotta – kohti rehellistä Suomea

Ehdotamme, että Sitra tekisi aloitteen Suomen historiaa, lähihistoriaa ja nykytilaa käsitteleväksi, verkossa toimivaksi teemasanakirjaksi. Väittelysanakirjan formaatin avulla on mahdollista yhdistää akateeminen ja kansanomainen keskustelu käsittelemään Suomen historian, erityisesti lähihistorian...

Lue lisää