Ilmastonmuutoksen vuoksi jäät sulavat Pohjoisella jäämerellä pelottavaa vauhtia. Jääkarhuja uhkaa sukupuutto. Himalajalla jäätiköt sulavat. Millainen nälänhätä siitä seuraa Intiaan, Kiinaan, Bangladeshiin ja Pakistaniin? Tätä on hirvittävää ajatella – ja kuitenkin sitä täytyy ajatella.

Miten ihmiskunnan olisi suhtauduttava ilmaston lämpenemiseen – ja joukkotuhoaseisiin, sotiin, kasvavaan eriarvoisuuteen, terrorismiin, joilla ihmiskunta myös uhkaa omaa olemassaoloaan?

Ajan suuri kysymys kuuluu: Mistä ihmislajin itsetuhoisuus johtuu?

Syiden selvittäminen vaatii yhteenvedon tekemistä ihmisluonnosta ja ihmissuvun koko tiestä.
Ihmiskunnan on opiskeltava historiaansa ennen kaikkea nykyisyyden vuoksi, polttavimpien edessä olevien ongelmien ratkaisemiseksi.

Ihmiskunnan eloonjäämisoppia voidaan rakentaa vain ihmislajin itsetuntemuksen varaan.

Carl von Linné määritteli ihmissuvun otsikolla ”Homo – nosce te ipsum”; Ihminen – tunne itsesi. Myös Hegel totesi, että Delfoin oraakkelin kehotus ”tunne itsesi” on tarkoitettu koko ihmiskunnalle eikä vain ihmisyksilölle.

Millä tavalla ihmiskunta voi lajina opiskella itseään? Meidän vastauksemme on Ihmiskunnan tie -väittelysanakirja. Se on eri maiden kansalaisille väline, jonka avulla he voivat arvostella oman valtionsa, oman poliittisen puolueensa irrationalismia, eli patistaa niitä oppimaan historiasta – yhtä hyvin omasta historiastaan kuin ihmissuvun koko tiestä.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.