Johdanto


Väittelysanakirja eroaa radikaalisti kaikista perinteisistä tietosanakirjoista, myös Wikipediasta. Formaattimme mahdollistaa hedelmällisen mielipiteenvaihdon voimakkaita intohimoja herättävistä aiheista.

Perusidea on yksinkertainen:

Samasta aiheesta / hakusanasta julkaistaan niin monta kirjoitusta kuin on eriäviä kantoja. Osallistujia rohkaistaan esittämään asiansa mahdollisimman kärkevästi. Puolueettomuuden takaa se, että eriävät näkemykset ovat esillä rinnakkain.

Käyttäjät kokoavat paneeleja kirjoituksista, jotka edustavat eriäviä, myös aivan vastakkaisia näkemyksiä, ja moderoivat niiden pohjalta käytävää väittelyä.

Pääteemoja on kaksi:

1. Ihmiskunnan tie.
2. Oman kansakunnan historia.

Keskustelua ihmiskunnan tiestä johtaa jokainen osallistuja, mielipideryhmä tai tieteellinen koulukunta omalla tavallaan. Keskustelu tapahtuu henkilökohtaisissa väittelysanakirjoissa, platformeissa ja erityisissä teemasanakirjoissa.

Formaatti

Projektin käynnistämiseen tarvitaan tekninen alusta, jonka perusominaisuuksia kuvataan seuraavassa.

1. Sanakirjan arkisto

Käyttäjätilit
 • yksityishenkilöt omalla nimellään
 • yhteisöt, kuten valtiot, puolueet, järjestöt, yritykset, laitokset, virastot

Käyttäjillä on profiilisivut, joille kuvan ja vapaamuotoisen esittelyn lisäksi tilastoituvat käyttäjän aktiviteetit sanakirjassa ja hänen saamansa palaute.

Käyttäjien lataamat kirjoitukset, puheet ja videot
 • Väittelypaneeleihin tarkoitetut puheenvuorot. Näissä on pituusrajoitukset esimerkiksi seuraavasti:
  – Mikroteesit – 350 merkkiä / 2 minuuttia
  – Teesit – 3500 merkkiä / 10 minuuttia
 • Artikkelit. Edellisiä laajemmat puheenvuorot, joiden enimmäispituus on kuitenkin rajattu esimerkiksi 20 liuskaksi / tunniksi.
 • Ihmiskunnan itsetuntemuksen tila -vuosikirjaan tarkoitetut puheenvuorot.

Käyttäjät voivat jakaa kaikkia sanakirjaan ladattuja puheenvuoroja omille sivuilleen ja perustamiinsa väittelypaneeleihin. Puheenvuoroja voi kommentoida myös arkistossa normaaliin tapaan. Peukutuksilla arvioidaan paitsi mielipidettä, myös väittelykulttuuria. Muut käyttäjät voivat myös antaa puheenvuoroille rahapalkintoja (ks. Käyttäjien mahdollisuus ansaita)

Ilmoitustaulu

Haku, josta löytyy sanakirjan kaikki toiminta ja arkistoitu sisältö.

2. Väittelypaneelit

Kuka tahansa voi perustaa paneelin / paneeleita. Niillä on seuraavat erityispiirteet:

 • Paneelissa on 2-5 aloituspuheenvuoroa. Niissä on oltava edustettuina mieluiten myös aivan vastakkaisia näkemyksiä.
 • Aloituspuheenvuorot voi vapaasti hakea sanakirjan tietokannasta.
 • Aloituspuheenvuorojen pituus on rajattu (ks. yllä). Pidempiä puheenvuoroja (artikkeleita) voi käyttää aloituspuheenvuoroina (esim. referoimalla tai ottamalla otteita).

Paneelin perustaja

 • valitsee aloituspuheenvuorot
 • valitsee keskustelun osanottajat. Heidät voi kutsua joko henkilökohtaisesti tai esittämällä yleisen kutsun ilmoitustaululla
 • moderoi keskustelua: valvoo, että keskustelu pysyy asiallisena, jäsentää keskustelua, päättää paneelin jakamisesta alateemoihin ja/tai lopettamisesta
 • erottaa tarvittaessa häiriköivän keskustelijan.

3. Käyttäjien omat sivut

Käyttäjien omia sivuja on kolmenlaisia:

 • Teemasanakirjat keskittyvät nimensä mukaisesti johonkin rajattuun aiheeseen. Perustajana voi olla yksityishenkilö, ryhmä tai jokin järjestö.
 • Platformit ovat samanmielisten yhteenliittymiä. Ne voivat perustua esimerkiksi puolue- tai vaaliohjelmaan, tieteellisen koulukunnan katsomuksiin tai johonkin yksittäiseen mielipiteeseen.
 • Henkilökohtaiset väittelysanakirjat ovat yksityishenkilön perustamia sivustoja. Henkilökohtainen väittelysanakirja on kooste käyttäjän tärkeinä pitämistä asioista niin maailmankatsomuksellisten ja päivänpoliittisten kysymysten osalta kuin kulttuurin ja harrastusten alalta.

Omien sivujen perustajat voivat kerätä sivuilleen aineistoa sanakirjan tietokannasta: väittelypaneeleita, yksittäisiä puheenvuoroja samoin kuin ulkopuolisia linkkejä, lukulistoja jne.

Teknisesti olennainen toiminto on käyttäjien mahdollisuus järjestellä sivuston sisältöä – toisin sanoen jäsentää teemaansa alateemoihin, sivuteemoihin.

Perustajilla on oikeus päättää, ketkä voivat osallistua sivuillaan käytävään keskusteluun. He moderoivat keskustelua ja vastaavat siitä, että asiattomat kommentit ja häiriköt poistetaan keskustelusta.

Omat sivut voivat harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää elävän elämän tilaisuuksia, webinaareja ja opintokursseja sekä käyttää sivujaan myös liiketoimintaan.

4. Ihmiskunnan itsetuntemuksen tila -vuosikirja

Tässä vuosikirjassa on kaksi osastoa: oman kansakunnan tila ja maailman tila.

Vuosikirjaan tulleista kirjoituksista voidaan julkaista monenlaisia antologioita, niin verkossa kuin painettuna esim. nettikustantamoiden kautta. Koulut tai koululuokat, oppilaitokset yleensä, harrastuspiirit, puolueet, järjestöt, valtiot, työyhteisöt jne. voivat julkaista omat vuosikirjansa.

(Ks. myös Mitä tulee Worldwatch Instituten vuosikirjan jälkeen?)

5. Projektin johto ja raadit

Projektiin muodostettavat johtoelimet eivät ota kantaa mihinkään mielipidekysymyksiin – poikkeuksena ainoastaan asettuminen mielipidevapauden, vapaiden vaalien ja laillisuusperiaatteen kannalle.

Lisäksi projektin yhteyteen tulisi perustaa väittelykulttuuria valvova raati. Ihanteellisimmillaan se koostuu esim. eduskuntapuolueiden ja oikeusviranomaisten edustajista sekä akateemisista tutkijoista, mielipidevaikuttajista ja sanakirjan väittelyissä poikkeuksellisen kehittynyttä oikeudentajua osoittaneista kansalaisista.

Tällainen raati voi ratkaista riitatapauksia, antaa tunnustuspalkintoja reilusta väittelykulttuurista sekä huomautuksia sen rikkomisesta, ja sillä tulisi olla valta myös sulkea käyttäjätilejä. Raati, tai osa siitä, voitaisiin valita esim. yleisellä äänestyksellä, kullekin kielialueelle omansa.

6. Paikallisklubit

Menestyneet sosiaalisen median alustat kuten Wikipedia, Facebook, Twitter, Google+ jne. eivät kykene perustamaan aatteellis-poliittisia ja yleensä maailmankatsomuksellisia keskusteluja organisoivia paikallisklubeja. Väittelysanakirjan pohjalta se on luontevaa.

Paikallisosastot voivat järjestää paitsi elävän elämän keskustelu- ja opintotilaisuuksia, myös harrastus- ja liiketoimintaa. Paikallisyhdistykset voivat toimia myös rahoituslaitoksina. Niissä on mahdollista soveltaa esim. mikroluototusta oman alueen liikeyritysten tai eri tavoin avun tarpeessa olevien tai kannustusta ansaitsevien yksilöiden tukemiseksi.

Projektissa on mahdollista rakentaa globaalia paikallisklubien verkostoa, joka tarjoaa kasvualustaa monenlaisille startup-yrityksille.

7. Miten projekti tienaa?

Toisin kuin monet aatteelliset internetsivustot, tämä projekti suosii mainoksia ja kaikenlaista yhteistyötä liike-elämän kanssa.

Mainostulot

Aatteellisen perustan tarjoama käyttäjäuskollisuus on suuri etu erityisesti mainostulojen hankinnassa. Yksinkertaisimmillaan tätä tarkoittaa kehotusta: ”Kun kuitenkin teet ostoksia netissä, tee se meidän sivujemme kautta.” Mainoksia voi asetella sivuille tätä silmälläpitäen.

Väittelysanakirjassa tulisi myös olla oma mainosverkostonsa. Esimerkiksi kelvannee suomalainen Bonusway (https://www.bonusway.fi/), jossa kuluttajille maksetaan bonusta, kun he tekevät ostoksia palveluun kirjautuneena ja siihen kuuluvista verkkokaupoista. Väittelysanakirjassa verkko-ostoksista saatavat provisiot jakautuisivat käyttäjien ja projektin johdon (esim. ”VSK oy”) kesken. Olennaista on, että käyttäjä voisi valita, kenelle hän haluaa provision kohdistaa (kaikki projektille, tai valtaosa jollekin henkilökohtaiselle väittelysanakirjalle, platformille tai teemasanakirjalle).

Tässä projektissa ei ole tarkoitus käydä kauppaa käyttäjätiedoilla.

Muu liiketoiminta

Periaatteessa kaikki verkossa tapahtuva liiketoiminta soveltuu tämän projektin yhteyteen. Ainakin seuraavat liiketoiminnan alat kuuluvat siihen elimellisesti:

 • Filosofinen kulttuurimatkailu: hotellit, lomakylät, jotka järjestävät projektin periaatteiden mukaisia väittelytilaisuuksia normaalin liiketoimintansa yhteydessä.
 • Kulttuurikahviloiden, pubien ja ravintoloiden ketju Franchise-sopimuksella.
 • Kustannustoiminta, erityisesti oppikirjat jokaiselle koulutustasolle – ne olisivat sanakirjan arkistosta kerättyjä debattiantologioita eri aiheista. (Tällöin myös antologiaan valittujen tekstien kirjoittajat olisivat oikeutettuja tekijänpalkkioon.)
 • Perinteinen media: sanoma- ja aikakauslehdet, ilmaisjakelulehdet, verkkosivut, TV- ja radioasemat, niin globaalit, kansalliset kuin paikalliset.
 • Verkossa tapahtuvaan koulutukseen liittyvät sovellukset.
 • Erilaisten liikuntamuotojen yhdistäminen väittelytilaisuuksiin.
 • Paikalliset palvelut.
 • Palveluiden, tavaroiden myynti ja vaihto, loma-asunnon vuokraus, kyydit, huutokaupat, arpajaiset jne jne.
 • Joukkorahoitus.

8. Käyttäjien mahdollisuus ansaita

Käyttäjä, joka puolustaa asiallisesti jotain tärkeänä pitämäänsä näkemystä ja joka taitavasti moderoi keskustelua, voi ansaita hyvin. Tämä mahdollisuus on tarjolla yhtä hyvin kirjoittamiseen tottumattomille kansanihmisille kuin ammattijournalisteille.

Mainostulot

Käyttäjien tulisi saada omien sivujensa tuottamista mainostuloista valtaosa. (Ks. Miten projekti tienaa?/mainostulot.)

Maksulliset tykkäykset – esim. ”ruusut”

Ruusunappia painamalla lukija lahjoittaa kirjoittajalle jonkin summan (esim. 5 senttiä, euron, 10 euroa tai huomattavasti isomman summan), koska arvostaa hänen kirjoitustaan. Tällaisia nappeja on jokaisen käyttäjän kaikissa puheenvuoroissa.

Tämä voitaisiin toteuttaa jonkinlaisella ape-payment ratkaisulla tai keräämällä pisteitä omalle väittelysanakirjan tilille.

Muu liiketoiminta

Yksittäiset käyttäjät (henkilökohtaiset väittelysanakirja, platformit, teemasanakirjat) voivat yhdistää sivustoilleen mitä tahansa yllä lueteltuja liiketoiminnan muotoja.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.