Oma kryptoraha VSK-projektille?

KUVA: Namecoin, Flickr

Mikä ihminen on? -väittelysanakirjan (VSK) tavoitteena on oma kryptoraha.

VSK-kryptorahan käyttö on mahdollista kaikessa VSK:n sisällä sen käyttäjien välillä tapahtuvassa taloustoiminnassa. VSK:n paikallisklubit voivat perustaa pankkeja rahoittamaan jäsentensä taloustoimintaa. VSK-pankit voivat verkostoitua keskenään.

Kryptoraha luodaan ja sitä käytetään vastuuntuntoisesti lakeja noudattaen ja yhteistyössä mm. veroviranomaisten kanssa.

Kryptorahaa käynnistettäessä yhteistyöhön pyritään Aalto-yliopiston ja muiden suomalaisten yliopistojen relevanttien tiedekuntien kanssa. Mahdollinen yhteistyökumppani on myös esimerkiksi Oxfordin yliopiston internetinstituutin suomalainen professori Vili Lehdonvirta. (1) Projektin käynnistäminen suomalaisvoimin olisi kunnianosoitus suomalaiselle tieteelle, koulutusjärjestelmälle ja yhteiskuntamallille itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuonna.

VSK-kryptorahan määrä sidotaan VSK:n käyttäjämäärään ja ehkä jopa sivistyneestä keskustelukulttuurista annettujen palkintojen lukumäärään.

Oman rahan perustaminen on VSK:n filosofispoliittisten periaatteiden mukainen tavoite.

1) VSK:n tavoitteena on vallan hajauttaminen

Lohkoketjuteknologia on demokratisoinut rahan luomisen. Kryptorahat toimivat riippumattomina keskuspankeista ja suurista kansainvälisistä liikepankeista. Niiden hallinnointi on suuria pankkeja ja valtioiden ylläpitämiä rahajärjestelmiä läpinäkyvämpää.

Oma raha ja oma pankkijärjestelmä edesauttavat VSK:n taloudellista riippumattomuutta.

VSK-pankkien lainapäätöksissä voidaan ottaa huomioon paitsi paikalliset olosuhteet niin myös VSK:n eettiset periaatteet.

2) VSK-kryptoraha edesauttaa VSK:n palkitsemisperiaatteen soveltamista

Muista kryptovaluutoista poiketen VSK-kryptorahan käyttöä ohjaa VSK:ssa noudatettava periaate palkita oikeudentajusta, totuudenrakkaudesta ja solidaarisuuskyvystä.

Palkitsemisperiaatetta noudatetaan kolmella tavalla: sivistyneestä väittelykulttuurista palkitaan, lähihistoriassa totuutta puolustaneita palkitaan takautuvasti ja lisäksi periaate on keskeinen peruste VSK-pankkien myöntäessä paikallistasolla mikrolainoja.

Tuo on aivan uusi tapa ansaita – ansaita eettisyydellä. Se on yksi keino ratkaista robottien yleistymisen aiheuttamaa työttömyysongelmaa.

Palkitseminen tapahtuu VSK-kryptorahalla, jos palkittava niin haluaa.

Myös sijoittajat voivat halutessaan muuttaa sijoituksensa VSK-kryptorahaksi. Siten he voivat tukea sekä VSK:ta että VSK-kryptorahaa ja hyötyä paitsi VSK:n menestyksestä niin myös sen kryptorahan arvon noususta.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa sijoittaja tulee mukaan, sitä enemmän hän hyötyy taloudellisesti, kun VSK-kryptorahan arvo nousee muihin valuuttoihin verrattuna.

Kryptorahat ovat olleet sijoittajille ennennäkemättömän kannattava kohde. Niiden luotettavuutta on epäilty, mutta epäilyt ovat osoittautuneet aiheettomiksi. Esimerkiksi bitcoiniin vuonna 2010 tehdyn 100 dollarin sijoituksen arvo on tänään 75 miljoonaa dollaria. Vuodesta 2016 sen arvo on noussut 300 prosenttia. (2) Bitcoin jakautui kahtia elokuun alussa. Sen jälkeen sen arvo on noussut ennätyskorkealle, yli jopa 3.400 dollariin, ja kaikkien liikkeellä olevien bitcoinien markkina-arvo on kasvanut kaikkien aikojen huippuunsa, yli 56 miljardiin dollariin. (3) Monet sijoittajat ennustavat bitcoinin arvon nousevan 10.000 dollariin vuonna 2018.

VSK-kryptorahaan sijoittaminen on lisäksi palkitsevaa siten, että se tukee sivistynyttä keskustelua ihmiskunnan kohtalonkysymyksistä.

3) Oma raha on VSK:n ainoan poliittisen periaatteen, laillisuusperiaatteen noudattamista

Laillisuusperiaatteen puolustaminen edellyttää lain ylä- ja ulkopuolella toimivan spekulatiivisen finanssipääoman vaikutusvallan rajoittamista maailmantaloudessa.

Se merkitsee, että on kehitettävä erilaisia mainitulla tavalla toimivasta spekulatiivisesta finanssipääomasta riippumattomia pankkeja ja pankkitoiminnan muotoja sekä erilaisia valuuttoja.

Uuden talouskriisin uhka on todellinen. Edelliseen kriisiin johtaneet syyt ovat yhä olemassa. Suurten kansainvälisten pankkien asema on lähtökohtaisesti laillisuusperiaatteen vastainen: niiden on lähes mahdotonta tietää, kuinka vakavaraisia ne ovat. Esimerkki: Deutsche Bankilla on nyt johdannaisia 20 kertaa Saksan bkt:n verran. (4) – Kuka voi tietää, onko pankki vakavarainen vai ei?

Vuoden 2008 kriisin yhteydessä koko maailman talousjärjestelmän kaatuminen oli hiuskarvan varassa. Kuten entinen Suomen valtiovarainministeriön korkein virkamies Raimo Sailas totesi: ”Oli päivistä ellei peräti tunneista kiinni, ettei maailmantalous ajautunut ennennäkemättömään ahdinkoon.” (5) – Kryptovaluuttojen suosion tärkein syy lieneekin se, että monet sijoittajat ymmärtävät niiden merkityksen suojana maailman pankkijärjestelmän mahdollisesti kaatuessa.

Jo uuden kriisin välitön uhka rapauttaisi kansalaisten luottamusta pankkien, keskuspankkien, pankkivalvojien ja koko talousjärjestelmän toimintaan. Silloin kävisi ilmeiseksi, ettei nykyjärjestelmä kerta kaikkiaan ole suojassa vastuuttomasti toimivilta globaaleilta keinottelijoilta. Se kääntäisi erilaisten populististen liikkeiden suosion uudelleen kasvuun.

Kaiken taloudellisen kanssakäymisen perusta on luottamus. Se koskee myös rahan arvoa. Kuten Suomen pankin rahoitusmarkkina- ja tilasto-osastolla neuvonantajana toimiva Karlo Kauko kirjoittaa: ”Käytännössä keskuspankkirahan arvo perustuu pelkästään vakiintuneeseen tapaan ja yleiseen luottamukseen”. (6)

Siinä määrin kuin tuo yleinen luottamus horjuu, kryptovaluuttojen suosio väistämättä kasvaa. VSK:n filosofispoliittiset periaatteet tekevät sen kryptorahasta muita kryptovaluuttoja luotettavamman.

4) Miten VSK-kryptoraha toimii?

Tarkoituksena on perustaa kaksi kryptorahaa. Ensimmäinen on ”juhlaraha”. Se on pelkästään sijoituskohde, jonka määrä on rajallinen. Uutta juhlarahaa ei lasketa liikkeelle, ennen kuin YK ottaa perustettavan VSK-kansalaisyliopiston hallintovaltansa alle.

Juhlarahaan tulee Vincent van Goghin korvan kuva – Allen Ginsbergin tunnetun runon inspiroimana.

Toinen raha on varsinainen VSK-kryptoraha. Sillä kerätään rahaa Mikä ihminen on? -väittelysanakirjan toiminnan käynnistämiseen. Se toimii samalla tavalla kuin mm. amerikkalaisten it-yritysten liikkeelle laskemat ”haamuvaluutat”, joista HS:n Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja Laura Saarikoski kertoi The New York Timesin artikkelin pohjalta: ”Ennen kuin yrityksellä on edes valmis tuote, ne luovat verkkoon omia digitaalisia valuuttojaan, joita sijoittaja voi myöhemmin vaihtaa yrityksen tuotteisiin ja palveluihin – –”. (7)

Artikkelin mukaan 65 projektia on onnistunut tällä tavalla keräämään yhteensä 522 miljoonaa dollaria tämän vuoden aikana. Myös yksi liettualainen it-yritys on kerännyt vastaavalla tavalla 14 miljoonaa dollaria. – Uskoaksemme vastaavia projekteja on muualla enemmänkin.

VSK-kryptoraha toimii samalla periaatteella. Sijoittaja voi ensimmäisessä vaiheessa ostaa esimerkiksi oikeuden perustaa VSK-kahviloita, pubeja ja lomakeskuksia. Myöhemmin VSK-kryptorahaa voi käyttää kaikessa VSK:n piirissä tapahtuvassa taloustoiminnassa.

Tämän rahan logossa on lyhty: tunnetun antiikin filosofin Diogeneen tapaan VSK:ssa etsitään ihmistä.

Tämän rahan määrä lisääntyy sitä mukaa kun VSK:n käyttäjien määrä kasvaa. Siten se on ja pysyy luotettavana sijoituskohteena.

VIITTEET:

(1) Ks. esim. Chris Baraniuk, “Bitcoin splits as new currency takes off”. BBC 2.8.2017, http://www.bbc.com/news/technology-40800270.

(2) Alexandra Perry, “Bitcoin is About to Explode”, Wealth Daily 23.7.2017, https://www.wealthdaily.com/articles/bitcoin-is-about-to-boom-why-bitcoin-is-not-going-to-hardfork-and-what-that-means-for-investors/8792.

(3) “Bitcoin soars to record high value, BBC 7.8.2017, http://www.bbc.com/news/technology-40848505.

(4) Spriha Srivastava, “Deutsche Bank: Why it has investors so concerned”, CNBC 15.7.2016, http://www.cnbc.com/2016/07/15/deutsche-bank-a-ticking-time-bomb.html.

(5) Raimo Sailas, ”Finanssi- ja eurokriisit ovat tuottaneet suuria pettymyksiä etenkin länsimaiden kansalaisille”, Helsingin Sanomat 20.5.2014.

(6) Karlo Kauko, ”Lyhyt johdatus rahaan”, BoF Online 5/2011, https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/8464/169229.pdf

(7) Laura Saarikoski, ”It-yritykset keräävät pääomia omilla haamuvaluutoillaan”, HS 26.6.2017

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.