Wikipedia on yksi internetin suurimpia menestystarinoita. Globaalina kansanvalistusprojektina väittelysanakirja jatkaa sen perinteitä – uskoaksemme korkeammalla tasolla.

Yhteistä molemmille on, että kuka tahansa voi osallistua kirjoittamiseen ja yleensä sisällön tuottamiseen.

Erot ovat seuraavat:

(1) Wikipediassa pyritään parhaimpien sanakirjatraditioiden mukaisesti puolueettomuuteen, jonka noudattamisesta on tarkat ohjeet. Tämä kuitenkin estää erityisesti kiistanalaisten kysymysten johdonmukaisesti demokraattisen käsittelyn.

Väittelysanakirjassa kirjoittajia kehotetaan esittämään kantansa mahdollisimman kärkevästi omasta näkökulmastaan käsin. Puolueettomuuden takaa se, että samasta aiheesta voi tulla niin monta kirjoitusta kuin on mielipiteitä, sekä se, että osallistujat joutuvat huomioimaan vastaväittäjän argumentit kootessaan väittelypaneeleita.

(2) Wikipediassa samaa artikkelia voi muokata kuka tahansa. Väittelysanakirjassa ei. Sen sijaan sanakirjan koko sisältö on kaikkien käytettävissä, ts sitä voi jakaa omiin paneeleihin ja omille sivustoille.

(3) Wikipediassa ei ole mitään teemaa asetettu muiden edelle. Tässä sanakirjassa pääpaino tulee olemaan historian, filosofian, kulttuurihistorian ja ajankohtaisten kysymysten kohdalla erityisesti sellaisissa aiheissa, jotka herättävät suuria intohimoja ja erimielisyyksiä.

(4) Wikipediassa kirjoittajat eivät voi tienata. Tässä kyllä.

(5) Wikipedia ei varsinaisesti ole sosiaalisen verkostoitumisen alusta. Väittelysanakirjassa tutustutaan uusiin ihmisiin ja verkostoidutaan ennen kaikkea reilun väittelykulttuurin perustalle.

(6) Wikipedian ympärille ei ole syntynyt globaalia paikallisosastojen verkostoa. Väittelysanakirjalla on kaikki edellytykset sellaisen syntymiselle.

(7) Wikipedia ei juurikaan tarjoa mahdollisuuksia eikä kannusta kokonaisen maailmankuvan hahmottamiseen ja pyrkimykseen osallistua ihmiskunnan suurimpien ongelmien ratkaisusta käytävään keskusteluun. Ihmiskunnan itsetuntemuksen tila -vuosikirjassa osallistujat tekevät yhteenvetoja oman kansakuntansa ja koko ihmiskunnan tilasta samoin kuin kaikesta vuoden aikana oppimastaan.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.