LEHTIKUVA / JARNO MELA
Miten ihmiskunta käsittää itsensä? Kaikki ihmissuvun olemassaolon kannalta relevantti tieto on uudelleen arvioitava. On alkanut kaikkien arvojen uudelleen arvioinnin aika, kaikkien käsitteiden uudelleen määrittelemisen suuri aikakausi. Tuolla tavalla tulee määritellä aikakauden olemus!
Matti Puolakka teoksessa Vain ihmisellä on historia

Uusi historia -yhdistyksen ohjelma

Ihmiskunta ensin! Kohti eettistä sivilisaatiota.

Ihmissuvun 2,5 miljoonaa vuotta jatkunut historia on päättymässä. Se voi päättyä kahdella tavalla: joko ihmiskunta tuhoaa itsensä tai löytää keinot yhdistyä itsetuntemuksensa varaan. Silloin "uusi historia" jatkuu globaaliyhteiskunnassa eli eettisessä sivilisaatiossa.

Tämä on meidän näkemyksemme – mikä on sinun?

Osa 2: Mitä on tehtävä

Osa 3: Miksi tarvitsemme uutta historiaa?

Mikä ihminen on? Miten ihminen eroaa eläimestä? Miksi vain ihmisellä on historia? Voidaanko historiasta oppia? Mistä johtuu ihmiskunnan itsetuhoisuus?
Nykyisin nämä kysymykset asettuvat uudella tavalla. Mikään perinteinen aatesuunta ei ole tyydyttävällä tavalla kyennyt tekemään yhteenvetoa sen enempää päättyneen aikakauden yllättävistä tapahtumista kuin ihmisen syntyhistoriaa tutkivien tieteiden uusista löydöistä.

Artikkeleita vaihejaon perusteella

Filosofiselle historiankirjoitukselle kysymys vaihejaosta on olennainen. Tällöin vaihejaon tulee heijastaa ilmiön sisäistä kehityslogiikkaa. Seuraavat artikkelit on jaettu perusvaiheiden mukaan omiin osastoihinsa. Valtioyhteiskunnat on oma perusvaiheensa, mutta se on tässä selvyyden vuoksi jaoteltu myös alavaiheisiin.

Filosofian uusi historia

Kaikki maailmanhistorialliset aikakaudet ovat kirjoittaneet filosofian historian uudelleen omansa näköiseksi. Niin on tehtävä myös nykyisellä, ihmiskunnan yhtenäistymisen vuosisadalla. Sitä edellyttää myös uusi yhteenveto esihistoriatieteiden käänteentekevistä löydöistä.

Kaunokirjallisuus ja ihmisluonto

Ihminen, ihmisyhteiskunta, ihmisen koko historia – nämä ovat tämän ajan pääkysymyksiä, joiden selvittämisessä tarvitaan lukuisia eri tieteenaloja, mutta myös kulttuurihistoriaa, erityisesti kaunokirjallisuutta. Vertaamme ihmissuvun synnystä, esihistoriasta ja historiasta saatua uutta tietoa siihen, mitä kaunokirjallisuuden suurimmat nimet todistavat ihmisluonnosta.
Suuri linja

Tuusulan taiteilijayhteisö

Seuraavassa otteita alustuksesta Uusi historia ry:n kesätapaamisessa 8.8.2020. Tekstissä referoidaan Riitta Konttisen kirjaa ”Onnellista asua maalla – Tuusulanjärven taiteilijayhteisö”. Suoriin sitaatteihin on merkitty sivunumerot. Suosittelemme lämpimästi tätä teosta! Siinä on monia mainioita...