Kategoria | Julkaisuja

Jaa:

Uusi historia -yhdistyksen kustantamat kirjat

Kysymyksiä ja vastauksia

Uusi historia -tapaamisessa 18.7.2022 vastasimme joihinkin julkkareiden jälkeen meille esitettyihin kysymyksiin. Ne koskivat siis Pertti Koskelan teosta “Ihmissuvun, yhteiskunnan ja ihmisen synty”, joka ilmestyi toukokuussa

Ihmiskunta ensin! Kohti eettistä sivilisaatiota

Uusi historia -yhdistyksen ohjelmapamfletti on ilmestynyt. Se on julkaistu myös näillä sivuilla aloitussivulta lähtien. Takakannen teksti: Mitä aikaa elämme? Mitä on tehtävä? Elämme ihmiskunnan yhtenäistymisen

Matti Puolakka: Vain ihmisellä on historia. Kansikuva.

Ajatuksia ihmisestä – ihmiseltä joka määritteli ihmisen

”Vain ihmisellä on historia” sisältää katkelmia Matti Puolakan puheista, saneluista, viesteistä ja muistikirjamerkinnöistä. Pääpaino on ihmiskäsityksessä ja moraalifilosofiassa. Niitä valotetaan sekä teoreettisesti että käytännöllisesti omien

Matti Puolakka

Uutuuskirja: “Vain ihmisellä on historia”

Videolla lyhyitä otteita Matti puolakan puheista, joissa käsitellään samoja aiheita kuin uutuuskirjassa “Vain ihmisellä on historia” – lähinnä kysymystä ihmisen määrittelystä ja filosofisesta historiankirjoituksesta. Kirja

Pelastuuko Euroopan unioni

Pelastuuko Euroopan unioni – kirjauutuus

Matti Puolakka, Pertti Koskela, Heli Santavuori, Pia Länsman Pelastuuko Euroopan unioni? EU:n systeemikriisi, aikakauden olemus ja globaaliyhteiskunnan muodostuminen Kirja on saatavilla nettikirjakaupoista, esim. CDon.comista Kirja

Uusi runokirja ilmestynyt

Pintani alla on kohtauspaikkamme Päivi Kaunelan runokirja Pintani alla on kohtauspaikkamme on ilmestynyt Uusi historia ry:n kustantamana. Kirjaa on saatavana kaikista nettikirjakaupoista, esim. CDon.comista. Pehmeäkantinen

Tiedotteet (uutislehti)

Tiedote on pdf-muotoinen A4-kokoinen lehti, jonka voit lukea ilmaiseksi ja halutessasi myös printata. Ilmestyy silloin tällöin. 

Mielenosoitus Venäjän hyökkäystä vastaan Ukrainan puolesta.

Ukraina-tiedote ilmestynyt

Tämän vuoden ensimmäinen Uusi historia -tiedote on ilmestynyt, teema: Ukraina ja Venäjän hyökkäys. Voit lukea sen ilmaiseksi tästä ja halutessasi myös printata. Kerro mielellään myös

Vaihtoehtoliike Idun kesäleiriltä - Inari Heinosen maalaus

Puolakkalaisuuden esihistoriaa – taustaa-artikkelit tiedotteena

Filosofinen kävelyretki Vaihtoehtoliike Idun kesäleirillä Kuhmoisissa v. 1980. Maalaus: Inari Heinonen.  Uusi historia -tiedote 14.2.2019 Puolakkalaisuuden “esihistoriaa” Matti Puolakan elämäntyön ja joidenkin yhdistyksemme perustajajäsenten aatteellisen

USA:n perustuslain allekirjoitustilaisuus Philadelphiassa.

Teema: Yhdysvallat

Marraskuun tiedotteessa pohditaan USA:n valtiorakenteen epäkohtia ja oikeusfilosofisen ajattelun kummallisuuksia. On mahdollista että juuri USA:ssa tullaan käymään olennaisimmat ja syvällisimmät keskustelut siitä miten demokratia voidaan

Uusi historia -tiedote ilmestynyt

Uusi historia -tiedotteessa kommentoimme joitakin maailmanpoliittisia uutisia, etenkin niitä, joissa näkyvät maailmanhistorian – ja joskus myös universaalihistorian – pohjavirrat. Tiedote alkaa nyt ilmestyä kerran kuukaudessa

Seuraa meitä:

Tunnisteita

Filosofia ja ihmisolemus

Aatehistoria | Analyyttinen filosofia | Aristoteleen määrittelytapa | Ateenan ihme | Biologian filosofia | Dialektiikka | Eksistentialismi | Etiikka | Evoluutioteoria | Filosofian historia | Filosofinen historiankirjoitus | Hamlet | Hegelin logiikka | Historiallinen materialismi | Historianfilosofia | Idealismi | Ihmisen määritelmä | Ihmisestä dialektiikan mukaan | Joitakin teoreettisia lähtökohtia puolakkalaiselle historianfilosofialle | Kalevala | Katharsis-käsite Aristoteleella | Kulttuuriantropologia | Liberalismi | Looginen positivismi | Määritelmien teoria | Marxilainen historianfilosofia | Marxilainen historiankäsitys | Marxilainen valtioteoria | Marxismi | Marxismin kritiikki | Marxismin paikka historiassa | Materialismi | Moraalifilosofia | Paleoantropologian filosofia | Psykologia | Retoriikka | Sota ja rauha -romaani | Suuret kertomukset | Taidekäsitys | Talousteoria | Talousteoriat | Tarinat | Teleologisuus | Tieteenfilosofia | Valistus | Valtioteoria | Yhteiskunnan määritelmä

Muut ihmistieteet

Käsitteitä

Arvolaki | Common law | Demagogia | Demokraattinen markkinatalous | Disinformaatio | Filosofinen universaalihistoria | Historian vaihejako | Historiasta oppiminen | Identiteettipolitiikka | Ihmisen evoluutio | Ihmiskäsitys | Ihmisluonto | Imperialismi | Itsetuntemus | Kansainvälinen laki | Kansalaisjournalismi | Kapitalismi | Kateus | Katharsis | Keskinäinen jako | Keskustelukulttuuri | Kollektiivinen itsepetos | Kolonialismi | Kommunismi | Kulttuurievoluutio | Laillisuusperiaate | Luokkayhteiskunta | Maolaisuus | Menneisyydenhallinta | Mielipidevaino | Mielipiteenvapaus | Misinformaatio | Occamin partaveitsi | Oikeamielisyys | Oikeudenmukaisuus | Oikeudentaju | Oikeusvaltio | Orgaaninen kehitys | Puolueettomuusharha | Rasismi | Sosiaalinen innovaatio | Sosialismi | Tavaran käsite | Totalitaristinen korruptio | Totuudenjälkeinen aika | Totuus-käsite | Tragedian käsite | Tulevaisuuden ennustaminen | Työn käsite | Työnjako | Universaalit | Uuskeynesiläisyys | Uusliberalismi | Valeuutiset | Valtiokäsitys | Vapauden käsite | Vastavuoroinen altruismi | Vihapuhe | Virallinen valhe | Yksityinen omistusoikeus

Puolakkalaisia (uus)käsitteitä

Apinaihminen | Apinaihmisen geenipooli | Eettinen evoluutio | Eettinen kansalaisyhteiskunta | Eettinen maailmankansalainen | Eettinen verkostoituminen | Eläimellinen moraalievoluutio | Eläimellinen poliittinen evoluutio | Filosofian uusi historia | Hierarkkinen fraktionalismi | Homo homunculus stupidus | Humanus iustitiae sapiens | Ideologinen rationaalisuus | Ihmisen filosofinen sukupuu | Ihmissuvun tie filosofisena haasteena | Itsetarkoituksellinen ja välineellinen oikeudentaju | Laillinen vallankumous | Moraalievoluutio | Oikeusäly | Persoonan käsite | Poliittinen evoluutio | Politiikan olemus | puolakkalaisuus | ruohonjuuritason perusyksikkö | Sivilisaation määritelmä | sosiaalipsykologinen oikeudentaju | sosiaalipsykologinen vallanhimo | Tuomarin etiikka | Uudentyyppinen kaunokirjallisuus | Uudentyyppinen psykoanalyysi

Evoluutiopsykologiset juuret

Homo-suvun synty

Ihmisyhteiskunnan synty

Sivilisaatioiden synty

Modernin maailman historia

Päättynyt aikakausi ja nykymaailma

Aikakauden vaihtuminen ja globaaliyhteiskunnan muodostuminen

Eettinen kansalaisyliopisto | Ehdotuksia pankkitoiminnan uudistamiseksi | Globaali kansalaisyhteiskunta | Globaaliyhteiskunnan muodostuminen | Globaaliyhteiskunnan perusosat | Globaaliyhteiskunta | Ideologiakäsite – palkkaa totuudenrakkaudesta | Ihmiskunnan eloonjäämisstrategiat | Ihmiskunnan itsetuhoisuus | Ihmiskunnan itsetuntemus | Ihmiskunnan uhkakuvat | Kaikkien poliittisten puolueiden yhteinen opintopiiri | Kansalaisten totuusfoorumi | Mikä ihminen on -totuusfoorumi | paikalliset pankit | Palkkaa totuudenrakkaudesta | Rehellisen väittelykulttuurin säännöt | sosiaalinen mikroluototus | Suuri keskustelu maailmantaloudesta ja taloustieteestä | Totuus- ja sovintokomissio pysyvänä valtioelimenä | Totuuskomissio | Uudistus opetuslaitoksessa | Uusi ihmislaji | Väittelysanakirja | väittelysanakirjan idea | VSK | Worldwatch Institute | YK | Yliopistouudistus

Suomen historia ja lähihistoria

Nimiä tunnisteina