Ohjelma osa 1:
Mitä aikaa elämme?
5. Luku

Elämme ihmiskunnan yhtenäistymisen aikakautta.

Ihmisestä on lajina tullut luonnonvalinnan yksikkö. Se on biologinen tosiasia – mikään muu eläinlaji ei ole sellainen. Ihmiskunta selviytyy tai tuhoutuu yhdessä.

Ihmiskuntaa uhkaa itsetuho. Ydinaseet, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden kaventuminen ovat kaikki esimerkkejä siitä, että inhimillisen elämän edellytykset maapallolla on mahdollista tuhota ihmisen omilla toimilla. Finanssikriisin uhka, toistuvat pandemiat, eriarvoisuuden kasvu ja yhteiskunnallisen keskustelun raaistuminen ovat nekin ihmisen itse itselleen aiheuttamia ongelmia.

Mistä ihmislajin itsetuhoisuus johtuu? Se on tämän ajan suuri kysymys. Siihen vastaaminen on aikamme tärkein eettis-intellektuaalinen haaste. Kaikki muut maailmankatsomukselliset pohdinnat ovat sille alisteisia. Sen tulisi olla perimmäinen näkökulma myös silloin, kun käsitellään ajankohtaisia globaaleja ongelmia.

Carl von Linné luokitteli ihmisen nisäkkäiden Homo-sukuun ja antoi lajillemme nimen Homo sapiens – viisas ihminen. Linné lisäsi määritelmäänsä tarkennuksen: ”Ihminen, tunne itsesi.” Neuvo oli tarkoitettu koko ihmislajille. Hegel sanoi saman asian kategorisesti: Delfoin oraakkelin kehotus ”tunne itsesi” on tarkoitettu koko ihmiskunnalle, ei vain ihmisyksilöille. Toisin sanoen ihminen on viisas vasta silloin, kun hän tuntee itsensä lajina.

Ainoa eloonjäämisoppimme on tieto ihmisestä.

Ihmiskunta voi selviytyä vain alkamalla rakentaa keskinäisiä suhteitaan itsetuntemuksensa varaan. Vain siten ihminen voi muodostaa harmonisen suhteen myös muuhun elolliseen luontoon.

Ohjelmamme tärkein tavoite on yhdistää koko ihmiskunta keskustelemaan ja väittelemään historiansa perusopetuksista.

About the author

Klio - historian jumalatar. Uusi historia tunnuskuva. Clio

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kommentoi