Varhaiset kaupunkivaltiot

Aristoteleen polis ja Persian valtakunta

Editoitu Matti Puolakan puheista ja kirjoituksista eri vuosilta
Aristoteleen Politiikka-teoksen erinomaisissa jälkisanoissa Juha Sihvola esittää seuraavan kannan: Aristoteleen ajatukset poliksesta kuvaavat yleensä ihmiskunnan kehitystendenssiä historiallisella ajalla. Aristoteleen mukaan siis ihminen olisi luonnostaan olento, joka alkaa kehittää valtiollista elämää.

Tämä näkökanta on yleisesti hyväksytty – mutta virheellinen.

Mielestämme Aristoteleen Politiikka -teoksen ydinajatus koskee nimenomaan kreikkalaisten kaupunkivaltioiden (ja erityisesti Ateenan) tapaan järjestyneitä valtioita, ei kaikkia valtiomuodostumia vastakohtana esivaltiollisille yhteiskunnille ja ryhmille. 

Polis ei ole mikä tahansa valtio. Ei Aristoteles pitänyt esim. Persian valtiota ”poliksena”.

Aristoteles toteaa monin tavoin ja monissa yhteyksissä, että kreikkalaiset kaupunkivaltiot synnyttävät erilaisen ihmistyypin kuin mitä muissa hänen tuntemissaan valtiotyypeissä tapaa.

Antiikin kreikkalaiset tunsivat hyvin arvonsa. Aristoteles kuvasi tätä seuraavalla esimerkillä: kun kreikkalainen matkustaa muualle, niin olipa hän syntyperältään alhainen tai ylhäinen, hän käyttäytyy ylhäisesti, koska hän on vapaa mies. Despotiassa elävät taas esiintyvät – olivat he sitten syntyperältään alhaisia tai ylhäisiä – mielestelevästi, joko orjamaisesti nöyristellen tai öykkäröiden – joka tapauksessa kaikkea muuta kuin vapaalle miehelle sopivalla arvokkuudella.

Kreikkalaisten arvokkuus johtuu poliksen erityispiirteistä. Se on valtio, jossa on mahdollista ja välttämätöntä säätää oikeudenmukaisia lakeja.

Miksi välttämätöntä? Koska ilman sellaisia ihminen, apinaihmisen luontonsa vuoksi, on yhteiskunnallistuneen tuotannon oloissa toivottoman paha, kohtalokkaalla tavalla itseään ja kanssaihmisiään tuhoava olento.

Näin katsottuna poliksen perustehtävä oli siis torjua ihmisessä itsessään olevaa pahaa. Eikä näin katsottuna ihmisten yhteenliittyminen itsetarkoituksena ole tautologia.

Lähdeviitteitä, katso Aristoteleen Politiikka -teoksen ydinajatuksesta

Kirjoittajasta

Heli Santavuori

Toimitussihteeri, sivujen toteutus ja ulkoasu. VSK-työryhmä. Muistelmat ja tarinat.
Uuden Suomen blogi
Helin liikuntaoppaat ja muita julkaisuja CDON.comista

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.