1980-luku

1980-luku

Sosiaalipsykologinen oikeudentaju itsetuntemuksen ja...

Matti Puolakka, hajamietteitä (1986-89) Vierautuneisuus on länsimaissa tänään pääongelma, ei aineellinen kurjuus. Sen vuoksi taistelua tulisi käydä pääasiassa henkistä eikä fyysistä sortoa vastaan. Länsimaissa on tänään puolustettava oikeudenmukaisuutta erityisesti sosiaalipsykologisessa suhteessa...

1980-luku

Näkökulmia alkavaan aikakauteen

Matti Puolakka 1988 Ihmisen on yhä vaikeampi ymmärtää ihmisyyttä ja käyttäytyä ihmisiksi, löytää inhimillistä seuraa, inhimillistä elämää. Perinteisiin ajattelutapoihin, asenteisiin ja olemisen muotoihin on yhä vaikeampaa tukeutua. Ihmisten maailmankatsomuksellinen ja yhteiskunnallinen...

1980-luku

Marxilaisen talousteorian kritiikkiä

  Tästä artikkelista Matti teki useita luonnoksia, useimmat vuonna 1987. Seuraavassa myöhemmin hieman stilisoitu versio.   I Marxilainen talousteoria on analyysia kapitalismista Marxilainen kansantalousteoria on teoriaa kapitalismista, mutta samalla se on teoriaa luokkayhteiskuntien koko...