Ihmissuvun evoluutiopsykologiset juuret

Anatomisesti ihminen polveutuu apinoista. Biologinen evoluutio ei kuitenkaan sellaisenaan johtanut ihmissuvun syntyyn. Olennaista oli muutos järjestäytymistavoissa. Sen juuret ovat kaikissa niissä eläinlajeissa, joiden jäsenet vaikuttavat vastavuoroisen altruismin avulla asemaansa laumassaan tai parvessaan.
Sikäli kuin järjestäytymistä kehittävät tavat periytyvät sosiaalisesti, on kyseessä eläimellinen moraalievoluutio.