Valtiottomat sivilisaatiot

Noin 10 000 vuotta sitten
Sivilisaatiossa saman hallinnollisen kokonaisuuden – kaikkia koskevien sääntöjen – piirissä on erilaisia talousmuotoja. Tuotanto on yhteiskunnallistunut.
Sivilisaatioita alkoi muodostua esihistorian loppupuolella. Sivilisaatioiden syntyessä ihmiskunnan tie jakautui kahtia: rauhanomaisiin ja sotaisiin. Historian pääuoma vei jälkimmäisiin ja rauhanomaiset sivilisaatiot katosivat.