Evolutiopsykologiset juuret


Biologisesti, anatomian kannalta katsoen, polveudumme apinoista, mutta filosofisesti katsoen evolutiiviset juuremme löytyvät kehittyneiden eläinlajien järjestäytymistavoista, sellaisten joiden yhteisöissä yksilöt kamppailevat asemastaan keskenään vastavuoroisen altruismin avulla. Biologisen sukupuun rinnalle tarvitaan ihmisen filosofinen sukupuu.