Ihmissuvun tien perusvaiheet


Filosofiselle historiankirjoitukselle kysymys vaihejaosta on olennainen. Tässä ihmissuvun tie on yhteiskunnallisen organisaatiomuodon ja tuotantotavan perusteella jaettu kuuteen perusvaiheeseen. (Joillakin myös alavaiheita.) Lopuksi osio, jossa artikkelit käsittelevät yhdessä kaikkia tai useampia perusvaiheita.
Alakategoriat (perusvaiheet)

Ihmissuvun evoluutiopsykologiset juuret | Homo-suvun laumat | Ihmisen ja yhteiskunnan synty | Sivilisaatiooiden synty | Valtioyhteiskunnat | Yhdistyvä ihmiskunta | Yhteenvetoja ihmissuvun koko tiestä

Videoita

Pelastuuko EU? – Pertti Koskelan alustus

Tässä Pertti Koskelan alustus jossa esittellään uutuuskirjamme sisältöä – “Pelastuuko EU? – EU:n systeemikriisi, aikakauden olemus ja globaaliyhteiskunnan muodostuminen”. Mukana myös lyhyt keskustelu. Mutta koska aika jäi hyvin täpärälle, täällä voi jatkaa keskustelua jota...