Sivilisaatioiden synty


Noin 10 000 – 5000 vuotta sitten

Esihistorian loppupuolella tapahtui olennainen muutos yhteiskunnan järjestäytymistavassa ja sen tuotantorakenteissa. Maatalouteen siirtymisen myötä työn- ja hyödykkeiden jako laajeni perusryhmien, heimojen, kylien, ammattiryhmien ja lopulta talousalueiden väliseksi. Tuotanto yhteiskunnallistui ja syntyi keskusvalta. Sivilisaatioita oli kahdenlaisia: rauhanomaiset, suhteellisen egalitaariset asukastaajamat ja väkivaltaiset päällikkökunnat, jotka olivat myös luokkayhteiskunnan ensimmäinen muoto.


Sivilisaatioiden syntyä kutsutaan kirjallisuudessa useimmiten neoliittiseksi vallankumoukseksi. Aihetta käsitellään ao. artikkeleiden lisäksi seuraavissa yhteenvetoartikkeleissa:

KUVA: Yksisarvinen kuvattuna Induskulttuurin sinetissä. Biswarup Ganguly, Wikmedia Commons CC BY 3.0