Kirjallisuutta

Kirjallisuusluetteloa päivitetään vähitellen. Ongelmana on, että Matti Puolakalla oli käytössään vain pieni osa käsikirjastoa. Vaikeiden elinolosuhteiden vuoksi kirjoja on lukuisissa eri paikoissa ja osa niistä on myös tuhoutunut. Tähän on luetteloon on ensisijaisesti valittu suomenkielinen versio, mikäli sellainen löytyy. Luettelosta on linkitetty AdLibris -nettikauppaan, jos teos on saatavilla.


ALAKATEGORIAT: Filosofia, aatehistoria | Universaalihistoria | Kaunokirjallisuus

Filosofia, aatehistoria

Filosofia – yleisteoksia

Boas, George: Mitä aatehistoria on. WSOY 1972. Frost Jr., S. E.: Basic Teachings of the Great Philosofphers, 1942, 1961. Dolphin books. Gerholm, T. R. ja Magnusson, S.: Ajatus, aate ja yhteiskunta. WSOY 1972 Gothóni, Raili ja René: Ajattelun aarteet. WSOY 2007 Harva, Urpo: Suuria ajattelijoita...

Filosofia, aatehistoria

1900-luku

Althusser, Louis: Ideologiset valtiokoneistot. Kansankulttuuri; Vastapaino, 1984. Dirlik, Arif, Healy, Paul, Knight, Nick (toim.): Critical Perspectives on Mao Zedong’s Thought. Humanities Press 1997. Husserl, Edmund: Eurooppalaisten tieteiden kriisi ja transsendentaalinen fenomenologia...

Filosofia, aatehistoria

Suomalaisia filosofeja

Gylling, Heta, Niinluoto, Ilkka, Vilkko, Risto (toim.): Syy. Gaudeamus 2007. Kaila, Eino: Persoonallisuus. Otava 1967 Ketonen, Oiva: Eurooppalaisen ihmisen maaimankatsomus. WSOY 1981. Ketonen, Oiva: Se pyörii sittenkin. WSOY 1975. Knuuttila, Simo, Manninen, Juha ja Niiniluoto, Ilkka (toim.): Aate...