Kirjallisuutta

Kirjallisuusluetteloa päivitetään vähitellen. Ongelmana on, että Matti Puolakalla oli käytössään vain pieni osa käsikirjastoa. Vaikeiden elinolosuhteiden vuoksi kirjoja on lukuisissa eri paikoissa ja osa niistä on myös tuhoutunut. Tähän on luetteloon on ensisijaisesti valittu suomenkielinen versio, mikäli sellainen löytyy. Luettelosta on linkitetty AdLibris -nettikauppaan, jos teos on saatavilla.


ALAKATEGORIAT: Filosofia, aatehistoria | Universaalihistoria | Kaunokirjallisuus

Universaalihistoria

Historia – kokonaisnäkemyksiä

Cameron, Rondo: Maailman taloushistoria, paleoliittiselta kaudelta nykypäivään. WSOY 1995. Diamond, Jared: Tykit, taudit ja teräs. Ihmisen ja yhteiskuntien kohtalot. . Terra Cognita 2005. Diamond, Jared: Romahdus. Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä. Terra Cognita 2010. Diamond...

Universaalihistoria

Homo-suku ja nykyihminen

Berglund, Björn E. & Björck, Svante: Jää kautta aikojen. Teoksesssa Ihmisen suku osa 1, Ensimmäiset ihmiset. WSOY 1993. Engels, Friedrich: Työn osuus apinan ihmistymisessä, Marx & Engels, Valitut teokset kahdessa osassa, Osa 2, Petroskoi 1959. Gibbons, Ann: The First Human. The Race to...