Väittelysanakirja (VSK)


Väittelysanakirjassa osallistujia rohkaistaan esittämään asiansa mahdollisimman kärkevästi. Samasta aiheesta julkaistaan kirjastossa niin monta kirjoitusta kuin on eriäviä kantoja. Puolueettomuuden takaa se, että eriävät näkemykset ovat esillä rinnakkain.


Pyrkimyksenä ei ole yksimielisyys vaan erimielisyyksien selventäminen ja täsmentäminen – eli se, että osallistujat oppisivat muodostamaan kokonaisvaltaista maailmankuvaa (ja kokonaiskuvaa kustakin aiheesta) mahdollisimman itsenäisesti ja harkitusti.


Tärkeintä eivät ole mielipiteet sinänsä, vaan rehellisen väittelykulttuurin noudattaminen ja mielipiteiden takana vaikuttavien asenteiden tiedostaminen. VSK-formaatti on väittelyalusta, jossa viisain ja vilpittömin voittaa.
Väittelysanakirja (VSK)

Käyttöliittymän peruspiirteet

Väittelysanakirjan käyttöliittymä takaa kiihkeitä intohimoja herättäville keskusteluille sivistyneen, demokraattisen ja oikeudenmukaisen muodon. Se on Matti Puolakan luoma kehikko, jonka perustalta on mahdollista toteuttaa uudentyyppinen somepalvelu. Seuraavassa käyttöliittymän peruspiirteet...