Väittelysanakirjan formaatti


Vain ihminen väittelee siitä, mikä on totuus. Totuusfoorumissa erilaiset totuudet iskevät ankarasti yhteen. Väittelysanakirjan formaatti (VSK-formaatti) takaa tuolle keskustelulle sivistyneen, demokraattisen ja oikeudenmukaisen muodon.


Perusidea on yksinkertainen:


Osallistujia rohkaistaan esittämään asiansa mahdollisimman kärkevästi. Samasta aiheesta julkaistaan kirjastossa niin monta kirjoitusta kuin on eriäviä kantoja. Puolueettomuuden takaa se, että eriävät näkemykset ovat esillä rinnakkain.


Käyttäjät kokoavat paneeleja kirjoituksista, jotka edustavat eriäviä, myös aivan vastakkaisia näkemyksiä, ja moderoivat niiden pohjalta käytävää väittelyä.


He voivat perustaa henkilökohtaisen VSK-blogin, platformin samanmielisten kanssa tai johonkin tiettyyn aiheeseen keskittyvän teemasanakirjan.


Pyrkimyksenä ei ole yksimielisyys vaan erimielisyyksien selventäminen ja täsmentäminen – eli se, että osallistujat oppisivat muodostamaan kokonaisvaltaista maailmankuvaa (ja kokonaiskuvaa kustakin aiheesta) mahdollisimman itsenäisesti ja harkitusti.


Tärkeintä eivät ole mielipiteet sinänsä, vaan rehellisen väittelykulttuurin noudattaminen ja mielipiteiden takana vaikuttavien asenteiden tiedostaminen. VSK-formaatti on väittelyalusta, jossa viisain ja vilpittömin voittaa.


VSK-formaatti on Matti Puolakan luoma kehikko, jonka perustalta on mahdollista toteuttaa uudentyyppinen somepalvelu. VSK-formaatista voi kehittää ohjelmiston, jota myös muut toimijat voisivat käyttää omiin projekteihinsa.
Väittelysanakirjan formaatti

Väittelysanakirjan formaatti

Totuusfoorumin idea ja Väittelysanakirjan (VSK) formaatti on Matti Puolakan kehittämä. Vaikka ne perustuvat hänen filosofiseen näkemykseensä, niitä voidaan kannattaa ja perustella myös muista lähtökohdista käsin, eikä osallistuminen tietenkään edellytä Matin filosofian minkään osa-alueen...