Väittelysanakirja (VSK)

Eettiseen verkostoitumiseen perustuva kansalaisliike

KUVA. Pxhere

Väittelysanakirjan perustalle voi vähitellen muodostua maanlaajuinen / kansainvälinen järjestöorganisaatio. Tämä on tietenkin pitkän tähtäimen visio – seuraavassa vain joitakin hajahuomioita.

Perusperiaate

Väittelysanakirjan organisaatio on tarkoitettu demokraattisiin valtioihin, joissa yleensä ottaen vallitsee sananvapaus. Jokaisessa maassa se noudattaa maan lakeja ja viranomaisten päätöksiä. Taisteluun kansalaisvapauksista totalitaristisissa maissa on olemassa muita, tehokkaampia keinoja. Siellä väittelysanakirja vaikuttaa korkeintaan esimerkillään.

VSK-klubit

Väittelysanakirjan pohjalta on mahdollista perustaa aatteellispoliittisia ja yleensä maailmankatsomuksellisia keskusteluja organisoivia VSK-klubeja/osastoja. Niitä voidaan perustaa esim. paikallisesti asuinalueille, työpaikoille, oppilaitoksiin tai verkkoon. Tuleva kansallinen ja kansainvälinen järjestörakenne voi perustua niihin.

VSK-klubit voivat järjestää paitsi elävän elämän keskustelu- ja opintotilaisuuksia, niin myös harrastus- ja liiketoimintaa. Eri klubit eri alueilla tai eri maissa voivat tietysti myös verkostoitua keskenään.

Raadit

Paikalliset VSK-klubit voivat toimia rahoituslaitoksena. Rahoitustoiminnassa on mahdollista soveltaa esim. mikroluototusta paikallisten liikeyritysten tai sellaisten foorumin jäsenten tukemiseksi, jotka ovat avun ja tuen tarpeessa tai ansaitsevat kannustusta.

Projektin yhteyteen tulisi perustaa väittelykulttuuria valvova raati. Ihanteellisimmillaan se koostuu esim. parlamenttipuolueiden ja oikeusviranomaisten edustajista sekä akateemisista tutkijoista, mielipidevaikuttajista ja väittelysanakirjan keskusteluissa poikkeuksellisen kehittynyttä oikeudentajua osoittaneista kansalaisista.

Tällainen raati voi ratkaista riitatapauksia, palkita taloudellisesti reilusta väittelykulttuurista sekä antaa huomautuksia sen rikkomisesta. Sillä tulisi olla valta myös sulkea käyttäjätilejä. Raati, tai osa siitä, voitaisiin valita esim. yleisellä äänestyksellä, kullekin kielialueelle omansa.

Suhde valtiollisiin ja kansainvälisiin instituutioihin

Väittelysanakirjalla voi olla arvaamattoman suuri merkitys keskustelukulttuurin kehittämisessä demokraattisissa maissa. Sillä tulisi olla niissä ainakin puolivirallinen asema, samoin EU:ssa.

Mielestämme YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen tulisi jollain tavalla tulla mukaan, paitsi tukemaan niin ylläpitämään Ihmiskunnan tie -väittelysanakirjan kaltaista hanketta. Se edesauttaisi YK:n demokratisoitumista.

Demokraattisten maiden mediatalot, akateemiset tutkimuslaitokset, yliopistot, koulutus- ja kansansivistyslaitokset jne. voivat nekin tarttua tähän haasteeseen.

Aloitteentekijät

Väittelysanakirjan idea ja formaatti ovat Matti Puolakan luomia. VSK:n toteuttamisessa toimii aloitteentekijänä Uusi historia ry. Etsimme rahoitusta väittelysanakirjan käyttöliittymän tarkempaa suunnittelua ja toteutusta varten eri tahoilta ja järjestämme ideasta keskustelua.

Aloitteentekijät tulevat julkaisemaan väittelysanakirjassa omia sivustojaan, joista tärkeimmät tulevat olemaan seuraavat kaksi platformia:

  • Nelikantainen totuusfoorumi
  • Mikä ihminen on? – Matti Puolakan näkemys Homo-suvun 2,5 miljoonaa vuotta jatkuneeseen historiaan. (Aihepiirin esittelyä näillä sivuilla.)

Tilanteesta tiedotetaan Uusi historia -sivustolla sekä Väittelysanakirjan Facebook-ryhmässä. Niiden kautta halukkaat voivat ottaa yhteyttä.

» Alkuun » Eettiseen verkostoitumiseen perustuva kansalaisliike

Kirjoittajasta

uusihisto

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.