Totuusfoorumi-liike

Eettiseen verkostoitumiseen perustuva kansalaisliike

KUVA. Pxhere

Totuusfoorumin teemojen ja väittelysanakirjan formaatin perustalle on mahdollista muodostaa myös kansalaisliike – miten, milloin ja keiden toimesta, se on vielä auki. Seuraavassa joitakin hajahuomioita tällaisen verkoston perusperiaatteista ja organisaatiomuodoista.

Sisällys

Suhde valtiollisiin ja kansainvälisiin instituutioihin
Johtoelimet eivät ota kantaa mielipidekysymyksiin
Yksilöjäsenyys
Globaali ja kansallinen
Raadit
Paikallisklubit
Talous ja suhde liike-elämään
Käyttäjien mahdollisuus ansaita
Nykytilanne

Suhde valtiollisiin ja kansallisiin instituutioihin

Totuusfoorumi on tarkoitettu demokraattisiin valtioihin, joissa yleensä ottaen vallitsee sananvapaus. Jokaisessa maassa organisaatio noudattaa maan lakeja ja viranomaisten päätöksiä. Taisteluun kansalaisvapauksista totalitaristisissa maissa on olemassa muita, tehokkaampia keinoja. Siellä totuusfoorumi vaikuttaa korkeintaan esimerkillään.

Mielestämme kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n tulisi jollain tavalla tulla mukaan, paitsi tukemaan niin ylläpitämään Mikä ihminen on? -totuusfoorumin kaltaista hanketta. Sama koskee demokraattisia oikeusvaltioita ja niiden yhteenliittymiä kuten EU. Myös valtamedia, akateemiset tutkimuslaitokset, yliopistot, koulutus- ja kansansivistyslaitokset eri maissa voivat tarttua totuusfoorumin esittämään haasteeseen.

Vaikka olemme todenneet, että valtioiden luonteeseen kuuluu ajaa oman valtion etua muita vastaan ja usein myös valtion sisälle muodostuvan eliitin etua omia kansalaisiakin vastaan, niin globaaliyhteiskunnan muodostuessa valtioiden luonteessa myös tapahtuu – täytyy tapahtua – muutosta. Totuusfoorumi on ehdotus mm. juuri tällaisen muutoksen vähittäiseksi aikaansaamiseksi.

Toisin sanoen, totuusfoorumilla tulisi olla ainakin puolivirallinen asema yhteiskunnassa.

Johtoelimet eivät ota kantaa mielipidekysymyksiin

Totuusfoorumilla organisaationa ei ole päivänpoliittisiin kysymyksiin liittyvää, kokonaisvaltaista poliittista ohjelmaa eikä se ota kantaa mihinkään mielipidekysymyksiin – poikkeuksena ainoastaan asettuminen mielipidevapauden, laillisuusperiaatteen ja rehellisen keskustelukulttuurin kannalle.

Sen sijaan totuusfoorumin keskusteluissa yksilöjäseniä kehotetaan ottamaan kantaa kärkevästikin kaikista tärkeinä pitämistään aiheista. Totuusfoorumin keskusteluihin voi luonnollisesti osallistua, vaikka ei näkemystämme tai sen perusteluja kannattaisikaan. Väittelykulttuurin sääntöihin sitoutuminen on välttämättömyys.

Yksilöjäsenyys

Puolueet ajavat oman intressiryhmänsä etua. Perinteiset kansalaisjärjestöt ovat aina jonkin nimenomaisen ryhmän etujärjestöjä tai ”yhden asian liikkeitä”. Niiden sisällä käyty keskustelu on alistettu tavoitteiden ajamiseen. Totuudenetsintä ei ole itsetarkoitus.

Totuusfoorumissa käytyjen keskustelujen tavoitteena on etsiä ja puolustaa ihmiskunnan kokonaisetua, ei ajaa jonkun kansallisen, taloudellisen tai muun intressiryhmän tavoitteita, ei edes sellaisia globaaleja pyrkimyksiä, jotka keskittyvät johonkin yksittäiseen epäkohtaan.

Sen vuoksi totuusfoorumiin liitytään yksilöinä, ei minkään puolueen tai järjestön edustajina.


Totuusfoorumin somealustaan (eli VSK:hon) tosin tulee mahdollisuus puolueille, järjestöille, valtioille ja liikeyrityksille perustaa omia sivujaan samaan tapaan kuin Facebookissa. Mutta keskustelut (VSK-kirjastossa, paneeleissa ja käyttäjien omilla sivuilla) käydään ainoastaan yksilöiden kesken ja organisaatioon voi liittyä vain yksilöjäseniä. Puolueisiin kuuluvat, niin johtohenkilöt kuin rivijäsenet, ovat tietenkin tervetulleita totuusfoorumiin.

Globaali ja kansallinen


Totuusfoorumi on globaali hanke. Poliittisen ja juridisen totuusfoorumin teemat liittyvät kuitenkin ensisijaisesti oman kansakunnan tilanteeseen. Kansainvälinen vuorovaikutus on toki niissäkin tärkeää, etenkin silloin kun joillakin kansakunnan tai oman alueen (esim. EU:n) lähihistorian tapahtumilla on maailmanhistoriallista merkitystä.

Raadit

Projektin yhteyteen tulisi perustaa väittelykulttuuria valvova raati. Ihanteellisimmillaan se koostuu esim. eduskuntapuolueiden ja oikeusviranomaisten edustajista sekä akateemisista tutkijoista, mielipidevaikuttajista ja totuusfoorumin väittelyissä poikkeuksellisen kehittynyttä oikeudentajua osoittaneista kansalaisista.

Tällainen raati voi ratkaista riitatapauksia, antaa tunnustuspalkintoja reilusta väittelykulttuurista sekä huomautuksia sen rikkomisesta ja sillä tulisi olla valta myös sulkea käyttäjätilejä. Raati, tai osa siitä, voitaisiin valita esim. yleisellä äänestyksellä, kullekin kielialueelle omansa.

Paikallisklubit

Menestyneillä sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebookilla, ei ole mitään yhteistä platformia – sen vuoksi niiden tarjoaman teknologian avulla voidaan kyllä organisoida monenlaista paikallistoimintaa, todellakin mitä vain. Mutta ei aatteellispoliittisia ja yleensä maailmankatsomuksellisia keskusteluja organisoivia paikallisklubeja.

Totuusfoorumin pohjalta se on luontevaa.

Paikallisosastot voivat järjestää paitsi elävän elämän keskustelu- ja opintotilaisuuksia, myös harrastus- ja liiketoimintaa. Paikallisyhdistykset voivat toimia myös rahoituslaitoksina. Niissä on mahdollista soveltaa esim. mikroluototusta oman alueen liikeyritysten tai eri tavoin avun tarpeessa olevien tai kannustusta ansaitsevien yksilöiden tukemiseksi.

Talous ja suhde liike-elämään

Toisin kuin monet aatteelliset internetsivustot, tämä projekti suosii mainoksia ja kaikenlaista yhteistyötä liike-elämän kanssa.

Yrityksille on nykymaailmassa yhä tärkeämpää rakentaa eettistä imagoa. Kaikille mielipidesuuntauksille avoin, demokratiaa, sananvapautta ja oikeusvaltiota puolustava foorumi on erityisen sopiva sponsorointikohde ja mainospaikka.

Aatteellisen perustan tarjoama käyttäjäuskollisuus on suuri etu erityisesti mainostulojen hankinnassa. Yksinkertaisimmillaan tätä tarkoittaa kehotus: ”Kun kuitenkin teet ostoksia netissä, tee se meidän sivujemme kautta.”

Periaatteessa kaikki verkossa tapahtuva liiketoiminta soveltuu tämän projektin yhteyteen. Ainakin seuraavat liiketoiminnan alat kuuluvat siihen elimellisesti:

  • Filosofinen kulttuurimatkailu: hotellit, lomakylät, jotka järjestävät projektin periaatteiden mukaisia väittelytilaisuuksia normaalin liiketoimintansa yhteydessä.
  • Kulttuurikahviloiden, pubien ja ravintoloiden ketju franchise-sopimuksella.
  • Kustannustoiminta, erityisesti oppikirjat jokaiselle koulutustasolle – ne olisivat sanakirjan arkistosta kerättyjä debattiantologioita eri aiheista. (Tällöin myös antologiaan valittujen tekstien kirjoittajat olisivat oikeutettuja tekijänpalkkioon.)
  • Perinteinen media: sanoma- ja aikakauslehdet, ilmaisjakelulehdet, verkkosivut, TV- ja radioasemat, niin globaalit, kansalliset kuin paikalliset.
  • Verkossa tapahtuvaan koulutukseen liittyvät sovellukset.
  • Erilaisten liikuntamuotojen yhdistäminen väittelytilaisuuksiin.
  • Paikalliset palvelut.
  • Palveluiden, tavaroiden myynti ja vaihto, loma-asunnon vuokraus, kyydit, huutokaupat, arpajaiset jne.

Käyttäjien mahdollisuus ansaita

Rakenteellinen työttömyys on tullut jäädäkseen, ja sen kehitysnopeutta on vaikea arvioida. Totuusfoorumin tulisi tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia oman taloudellisen asemansa kohentamiseen.

Taloustoiminnassa pyritään noudattamaan periaatetta: ”Palkkaa on maksettava myös ja lopulta ennen kaikkea totuudenrakkauden, oikeudentajun ja solidaarisuuskyvyn perusteella.” Tästä yleisestä periaatteesta voi kehittää erilaisia toteutustapoja.

Totuusfoorumissa käyttäjät saavat valtaosan omien sivujensa mainostuloista. (Tosin käynnistysvaiheessa mainostulot menevät projektin ylläpitoon. Myöskään teknologiaa, joka mahdollistaa tämän periaatteen, ei vielä ole olemassa. Se on kuitenkin eräs keskeinen tavoite – ja periaate, jota ei voi muuttaa.)

Tällöin käyttäjä, joka puolustaa asiallisesti jotain tärkeänä pitämäänsä näkemystä ja joka taitavasti moderoi keskustelua, voi ansaita hyvin. Tämä mahdollisuus on tarjolla yhtä hyvin kirjoittamiseen tottumattomille kansanihmisille kuin ammattijournalisteille.

Toinen esimerkki: Ruusunappia painamalla lukija lahjoittaa kirjoittajalle jonkin summan (esim. 5 senttiä, euron, 10 euroa tai huomattavasti isomman summan), koska arvostaa hänen kirjoitustaan. Tällaisia nappeja on jokaisen käyttäjän kaikissa puheenvuoroissa.

Aatteellisessa väittelyssä on mahdollista luoda kontakteja ja suhteita, joissa toiseen voi luottaa. Se on sosiaalista pääomaa, jonka varaan on turvallista rakentaa mitä vain liiketoimintaa niin verkossa kuin paikallisosastoissa.

Nykytilanne

Mikä ihminen on? -totuusfoorumin idea ja VSK-formaatti ovat Matti Puolakan kehittämiä. Aloitteentekijänä toimii Uusi historia ry. Yhdistyksellämme ei tällä hetkellä ole mahdollisuuksia ryhtyä organisoimaan varsinaisen järjestön perustamista.

Syksyksi olemme kaavailleet joukkorahoituskampanjaa VSK-formaatin koodauksen rahoittamiseksi. Haemme sitä tarkoitusta varten myös EU-apurahaa ja etsiä sijoittajia. Koostamme kesän aikana opintoaineistoa joistakin totuusfoorumin teemoista.

Ideasta voi toistaiseksi keskustella näillä sivustoilla ja Totuusfoorumin Facebook-ryhmässä. Siellä halukkaat voivat myös ilmoittautua opintoryhmiin tai perustaa sellaisia itse, esim. omilla paikkakunnillaan.

Totuusfoorumin ideasta ja teemoista voi lisäksi halutessaan järjestää keskustelua kukin tavallaan omilla alustoillaan (linkitys toivottavaa!).

Kirjoittajasta

uusihisto

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.