Otto Toivainen maalaamassa Totuusfoorumin nimikkograffitia Suvilahden seinälle.

Ohjelma osa 2:
Mitä on tehtävä?
5.2. Luku
Aikakausi on vaihtunut, eikä keynesiläisyyteen sellaisenaan ole paluuta. Mutta mielestämme länsimaissa tarvitaan jonkinlaista sovellettua versiota keynesiläisyydestä.

On tuettava pankkitoimintaa, joka sijoittaa reaalitalouteen


On tuettava pankkitoimintaa, joka ei ole spekulatiivista vaan on keskittynyt teollisuustuotannon ja muun taloudellisen toimeliaisuuden rahoittamiseen omassa maassa. Tärkeätä tässä on huomioida myös luonnonsuojelunäkökohdat.

On tuettava pienpankkitoimintaa paikallistasolla

Globalisaation oloissa yhä useammat alueet menettävät teollisen ja yleensä taloudellisen perustansa. Yhteiskuntarakenteet alkavat hajota. Tuollaisia alueita on mahdollista kehittää perustamalla pankkeja paikallisen poliittisen vallan alaisuuteen. Joitakin esimerkkejä tuollaisista pankeista on olemassa eri puolilla maailmaa.

Samalla tulee pyrkiä palaamaan Ranskan vallankumouksen tavoitteisiin, jotka yhä näkyvät maan kuntakartalla: poliittisten perusyksiköiden on oltava suhteellisen pieniä. Kuntaliitoksia ja kuntia suurempien hallinnollisten yksiköiden perustamista voidaan ehkä perustella järkevillä argumenteilla, mutta keskittämisen ohella täytyy pyrkiä palaamaan myös suhteellisen pieniin ”kylä- ja kaupunginosaparlamentteihin”.

On tuettava pankkitoiminnan uusien muotojen kokeiluja


Kyseeseen tulevat esimerkiksi muslimipankkitoiminta [1] ja sosiaalisesti kontrolloitu mikroluototus eri muodoissaan. Missä muodoissa? Siitä tarvitaan sekä keskustelua että kokeiluja.

Muslimipankkitoiminnan tunnetuin piirre on se, että pankin myöntämistä lainoista ei makseta korkoa. Pankki ja asiakas jakavat niin riskit kuin voitotkin, ja ovat sen vuoksi tasa-arvoisemmassa asemassa kuin länsimaisessa pankkijärjestelmässä. Kaikkein spekulatiivisimmat sijoitusmuodot ovat muslimipankeissa kiellettyjä.

Sosiaalisesti kontrolloidut mikroluotot sopivat pienyritystoiminnan rahoitusmuodoksi. Ne ovat uskoaksemme tehokas keino työttömyyden ja syrjäytymisen torjumiseen. Paikallistasolla mikroluototuksessa on mahdollista soveltaa myös periaatetta oikeudentajusta palkitsemisesta.

On tutkittava mahdollisuuksia perustaa valtioista ja keskuspankeista riippumattomia valuuttoja. Lainsäädäntöä on kehitettävä niin, että ne voivat toimia laillisesti ja säädellysti.

Kokeiluihin on rohkaistava, mutta niiden olisi aluksi oltava pienimuotoisia ja maltillisia.

VIITTEET:

[1] 1 Tämä ei tietenkään ole kannanotto sharia-lain puolesta. Tarkoitamme yllä kuvattua nimenomaista piirrettä joka periytyy muslimipankkitoiminnasta. Erityisesti vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen muslimipankkeja on perustettu myös Euroopan maihin, ja ideaa on tutkittu länsimaisissa yliopistoissa. Eräänä esimerkkinä Aalto-yliopistossa valmistunut Pro gradu -tutkielma aiheesta: https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/2752/hse_ethesis_12737.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ARTIKKELIKUVA:

“Jos ilmasto olisi pankki, se olisi jo pelastettu”. KUVA: Pixabay

About the author

Klio - historian jumalatar. Uusi historia tunnuskuva. Clio

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kommentoi