Lainauksia - Filosofia

Engels filosofian peruskysymyksestä

sitaatti-kirja

“Kaiken, erittäinkin uusimman filosofian suuri peruskysymys on kysymys ajattelun suhteesta olemiseen.” (s. 407)

”Kysymys ajattelun suhteesta olemiseen, hengen suhteesta luontoon, tämä kaiken filosofian ydinkysymys juontaa siis, samoin kuin kaikki uskonnotkin, juurensa villeystilan aikaisista rajoittuneista ja tietämättömyydestä johtuneista käsityksistä.”(…)” (s. 408)

”Sen mukaan, miten tähän kysymykseen vastattiin, filosofit jakautuivat kahteen suureen leiriin. Ne jotka väittivät hengen olleen ennen luontoa (…) muodostivat idealismin leirin. Toiset, jotka pitivät luontoa ensisijaisena, yhtyivät materialismin eri koulukuntiin.” (…)

Mutta ajattelun ja olemisen suhdetta koskevalla kysymyksellä on vielä toinenkin puoli: miten meitä ympäröivää maailmaa koskevat ajatuksemme suhtautuvat tähän maailmaan? Kykeneekö ajattelumme tiedostamaan todellista maailmaa, kykenemmekö me todellista maailmaa koskevissa mielikuvissamme ja käsitteissämme muodostamaan oikean kuvan todellisuudesta? Tätä kysymystä sanotaan filosofian kielellä ajattelun ja olemisen identtisyys-kysymykseksi.” (s. 409)

Engels, Friedrich, Ludwig Feuerbach ja klassisen saksalaisen filosofian loppu, Marx & Engels, Valitut teokset 6 osaa, osa 6, Kustannusliike Edistys, Moskova 1979.

» Alkuun » Lainauksia - Filosofia » Engels filosofian peruskysymyksestä

About the author

Klio - historian jumalatar. Uusi historia tunnuskuva. Clio

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kommentoi