Filosofia, aatehistoria Kirjallisuutta

Euroopan keski- ja uutta aikaa käsittelevää kirjallisuutta

Linkit johtavat AdLibris -nettikauppaan.
Mandelstam, Osip: Keskustelu Dantesta. Savukeidas 2011.

Tenkku, Jussi: Vanhan- ja keskiajan moraalifilosofian historia. Gaudeamus 1981

Rogers, Ben: Pascal. Otava 2000. Kirjasarjassa Suuria filosofeja.

Ljatker, Jakov: Descartes. Progress, Moskova. 1984.

Garber, Daniel: Leibniz: Body, Substance, Monad. Oxford University Press 2011.

Scruton, Roger: Spinoza, 1998. Otava. Sarjassa Suuret filosofit.

Damasio, Antonio: Spinozaa etsimässä. Ilo, suru ja tuntevat aivot. Terra Cognita 2003.

Deleuze, Gilles: Kantin kriittinen filosofia. Tutkijaliitto 2010.

Walker, Ralph, 1998: Kant. Kirjasarjassa Suuria filosofeja. Otava.

Koivisto, Juha, Mäki, Markku ja Uusitupa, Timo: Mitä on valitus?. Valikoima klassisia ja moderneja tekstejä valistusajattelun suurilta nimiltä ja keskeisiltä kommentaattoreilta. Vastapaino 1993-2017.

Dlugatsh, Tamara: Denis Diderot. Progress, Moskova. 1984.

Horkheimer, Max, Adorno, W.: Valituksen dialektiikka. Filosofisia sirpaleita. Vastapaino 2008.

Plant, Raymond, 1997: Hegel. Otava, sarja Suuret filosofit.

Ikäheimo, Heikki: Tunnustus, subjektiviteetti ja inhimillinen elämänmuoto. Tutkimuksia Hegelistä ja persoonien välisistä tunnustussuhteista. Jyväskylän yliopisto 2003.

Lindberg, Susanna (toim.): Johdatus Hegelin hengen fenomenologiaan. Gaudeamus 2012.

Kojève, Alexandre: Johdatus Hegelin lukemiseen. Tutkijaliitto 2012.

Kakkuri, Marja-Liisa ja Patoluoto, Ilkka (toim.): Tutkimuksia Hegelistä. Tutkijaliitto 1984.

Väyrynen, Kari, Pulkkinen, Jarmo (toim.): Historianfilosofia. Klassiset ajattelijat antiikista nykyisyyteen. Vastapaino 2015.

Väyrynen, Kari, Pulkkinen, Jarmo (toim.): Historian teoria. Lingvistisestä käänteestä mahdolliseen historiaan. Vastapaino 2016

Pinkard, Terry: Hegel’s Phenomenology. The Sociality of Reason. Cambridge University Press 1996.

Pinkard, Terry: Hegel – A Biography. Cambridge University Press 2001.

Speight, Allen: Hegel, Literature and the Problem of Agency. E-kirja. Cambridge University Press 2001.

Macherey, Pierre: Hegel or Spinoza. University of Minnesota Press 2011.

Torsti Lehtinen: Sören Kierkegaard. Arktinen banaani. 2013.

Kirjoittajasta

uusihisto

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.