Filosofia, aatehistoria Kirjallisuutta

Euroopan keskiaika ja uusi aika – alkuperäisteoksia

Linkit johtavat AdLibris -nettikauppaan.

Sisällys

René Descartes
Thomas Hobbes
Benedictus de Spinoza
G. W. Leibniz
Immanuel Kant
Jean-Jaques Rousseau
G.W.F. Hegel
F.W.J. Schelling
Ludwig Feuerbach
Karl Marx ja Friedrich Engels


Scotus, Johannes Duns: Jumalan tunnettavuudesta ja muita kirjoituksia. Gaudeamus 2008.


Descartes, René: Teokset I-IV. Gaudeamus 2015

osa I
Yksityisiä ajatelmia. Järjen käyttöohjeet. Metodin esitys. Optiikka. Kirjeitä 1619-1640.

Osa II:
Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta. Kirjeitä 1640-1641.

Osa III:
Filosofian periaatteet. Totuuden tutkimus luonnollisella valolla. Huomautuksia erääeen ohjelmajulistukseen. Kirjeitä 1641-1645.

Osa IV:
Sielun liikutukset. Ihmisruumiin kuvaus. Sikiön kehityksestä. Krjeenvaihto prinsessa Elisabethin kanssa. Kirjeitä 1646-1650. Rauhan synty. Kertomus filosofi René Descartesin kuolemasta.


Hobbes, Thomas: Leviathan, eli kirkollisen ja valtiollisen yhteiskunnan aines, muoto ja valta. Vastapaino 1999.Spinoza, Benedictus de: Etiikka. Gaudeamus (1994) 2019.Leibniz, Gottfried Wilhelm: Filosofisia tutkielmia. Gaudeamus 2011.


Kant, Immanuel: Puhtaan järjen kritiikki. Gaudeamus 2013.

Kant, Immanuel: Sivelysopilliset pääteokset. WSOY 1990.

Kant, Immanuel: Prolegomena. Gaudeamus 2005.

Kant, Immanuel: Ikuiseen rauhaan. Into Kustannus 2015.


Rousseau, Jean-Jaques: Yksinäisen kulkijan mietteitä. Vastapaino 2010 (2018).

Rousseau, Jean-Jaques: Tunnustuksia. Gummerus 2013.


G.W.F. Hegel: Oikeusfilosofia. Oikeusfilosofian pääpiirteet eli luonnonoikeuden ja valtiotieteen perusteet. Johdanto Juha Manninen ja Markus Wahlberg. Käännös ja selitykset Markus Wahlberg. Kustannus Pohjoinen 1994.

G.W.F. Hegel: Historianfilosofian luentojen johdanto. Gaudeamus 1978.

Hegel, G.W.F.: Logiikan tiede I. Objektiivinen logiikka. Oppi olemisesta.. Saate ja selitykset: Ilmari Jauhiainen, Vesa Oittinen. Summa kustannus 2011.

Hegel, G.W.F.: Lectures on the Philosophy of History. Englanninkielinen käännös J. Sibree. Franklin Classics 2018.

Hegel, G.W.F.: Hegel’s Philosophy of Nature. Käännös ja selitykset M. J. Petry. Routledge 2015.

Hegel, G.W.F.: Hegel’s Science of Logic. Käännös A.V. Miller. Prometheus Books 1989.

Hegel, G.W.F.: Hegel’s Lectures on the History of Philosophy. Esipuhe Tom Rockmore, käännös E.S. Haldane ja Frances H. Simson. Humanities Press 1996.F.W.J. Schelling: Inledning till filosofin. H:ström Text Kultur 2012.


Feuerbach, Ludwig: Uskonnon olemuksesta. Otava 1980.


Marx, Karl: Demokritoksen ja Epikuroksen luonnonfilosofian ero. Suomennos, johdanto ja selitykset Jukka Heiskanen. Minerva kustannus Oy 2005.

Marx, Karl: Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä. Suomennos, johdanto ja selitykset Jukka Heiskanen. Minerva kustannus 2009.

Marx, Karl, Engels, Friedrich: Historiallisesta materialismista, Kokoelma, Kustannusliike Edistys, Moskova, ei painovuotta

Marx, Karl, Engels, Friedrich: Dialektisesta materialismista, kokoelma. Kustannusliike Edistys, Moskova, ei painovuotta

Marx, Karl: Pääoma. Kansantaloustieteen arvostelua., osat I-III, Marxilainen foorumi -julkaisusarja 2013.

Marx, Karl, Engels, Friedrich: Kommunistinen manifesti. Vastapaino 2016.

Marx, Karl, Engels, Friedrich: Valitut teokset 6 osaa, Moskova 1979

Marx, Karl, Engels, Friedrich: Kirjeitä, Moskova

Marx, Karl: The Ethnological Notebooks of Karl Marx. Transcribed and edited, with an introduction: Lawrence Krader. Internationaal Instituut voor sociale Geschiedenis Amsterdam 1974.


(JATKUU…)

Kirjoittajasta

uusihisto

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.