Filosofia, aatehistoria

Filosofia – yleisteoksia

Linkit johtavat AdLibris -nettikauppaan.

Boas, George: Mitä aatehistoria on. WSOY 1972.

Frost Jr., S. E.: Basic Teachings of the Great Philosofphers, 1942, 1961. Dolphin books.

Gerholm, T. R. ja Magnusson, S.: Ajatus, aate ja yhteiskunta. WSOY 1972

Gothóni, Raili ja René: Ajattelun aarteet. WSOY 2007

Harva, Urpo: Suuria ajattelijoita. Suppea filosofian historia. Otava 1972.

Iovtshuk, M.T., Oizerman,T.I. ja Shtshipanov, I.J.: Filosofian historia I-II. Progress (Moskova) 1982

Jaspers, Karl: Ajattelun suunnanantajat: Sokrtes – Buddha – Kung Fu-tse – Jeesus. Kirjayhtymä 1975.

Kanerva, Jukka (toim.): Politiikan teorian klassikoita. Gaudeamus, 1984.

Koikkalainen, Petri ja Korvela, Paul-Erik (toim.): Klassiset poliittiset ajattelijat. Vastapaino 2012.

Korkman, Petter ja Yrjönsuuri, Mikko (toim.): Filosofian historian kehityslinjoja. Gaudeamus 2016
E-kirja

Liedman, Sven-Eric: Från Platon till Gorbatjov. Bonniers 1991

Russell Bertrand: Länsimaisen filosofian historia 1-2. WSOY, 1999

Watson, Peter: Ideas. A History from Fire to Freud. Harper Perennial, 2006

Vuorinen, Jyri: Estetiikan klassikoita. WSOY 1993.

Kokoelmia

Reiners, Ilona, Seppä, Anita, Vuorinen, Jyri (toim.): Estetiikan klassikot I. Platonista Tostoihin. Gaudeamus 2016.

Kirjoittajasta

uusihisto

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.