Lainauksia - Homo-suvun synty

Glynn Isaac ruoan jakamisesta

sitaatti-kirja

Kädellisille aina tärkeän sosiaalisten suhteiden hienosäädön merkitys kaksinkertaistuu sosiaalisessa järjestelmässä, jossa on ruoan vaihtoa. Ruoan jakamisella (…) luultavasti oli keskeinen merkitys kehityksessä, joka johti vastavuoroisiin sosiaalisiin velvollisuuksiin, jotka ovat luonteenomaisia kaikille tunnetuille ihmisyhteisöille.

Isaac, Glynn, 1978:
The Food-sharing Behavior of Protohuman Hominids.
Scientific American, Vol. 238 (4).

» Alkuun » Lainauksia - Homo-suvun synty » Glynn Isaac ruoan jakamisesta

Tähän sitaattiin liittyviä artikkeleita

About the author

Klio - historian jumalatar. Uusi historia tunnuskuva. Clio

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kommentoi