Tapahtumia Videoita

Graffiti Totuusfoorumille

Uusi historia ry:n Kesätapaamisessa 8.8.2020 Kuusijärvellä näytettiin video Otto Toivaisen suunnitteleman graffitin toteutuksesta Suvilahden lailliselle graffiti-seinälle. Tästä tulee Väittelysanakirjan yhteydessä ehdottamamme Totuusfoorumin maskottikuva eli ”vaakuna”.

Tilaisuudessa keskusteltiin myös VSK-projektiin liittyvistä uusista ideoista. Projektille avataan ehkä omat sivut jotta selvemmin kävisi ilmi miten se eroaa yhdistyksemme varsinaisesta toiminta-alasta, eli Matti Puolakan historianfilosofian julkaisusta.

Väittelysanakirja on tarkoitettu kaikille maailman ihmisille, jotka haluavat keskustella ihmiskunnan nykytilasta, historiasta ja kohtalonkysymyksistä – jotkut vakavammin, jotkut vähemmän vakavasti mutta jokainen kuitenkin jotenkin…

Miten se eroaa muista asiallista keskustelua järjestävistä hankkeista tai esim. faktantarkistusprojekteista?

1. Virallisen valheen, institutionalistoituneen itsepetoksen paljastaminen on tärkeämpää kuin vain vihapuheen ja demagogian vastustaminen. Tarkemmin sanottuna: se on edellytys vihapuheen ja demagogian vastustamiselle.

2. Rehellisen väittelykulttuurin lähtökohtana tulisi olla sen tunnustaminen, että jokainen meistä aika ajoin voi sokaistua erilaisten sosiaalisten toiveiden ja pelkojen vuoksi. Ihmisellä on syvällä geeneissään tarve tulla huomatuksi, tunnustetuksi, saada suosiota, arvovaltaa – valtaa. Tuo on sekä hyvän että pahan alkuperä ja sen vaikutus mielipiteenmuodostukseen tulisi tunnustaa.

3. Asiallisesta ja oikeudentajuisesta väittelykulttuurista tulisi maksaa ”palkkaa”.

Keskustelimme periaateohjelmasta joka VSK-projektille kirjoitetaan. Siinä perustellaan kahta asiaa:

1. Miten ja miksi yhdistää periaatteessa koko ihmiskunta keskustelemaan ihmiskunnan tiestä – aatesuunnista ja mielipiteistä riippumatta?

2. Miten tuollainen keskustelu järjestetään?

Luonnos periaateohjelmaksi tullaan julkaisemaan tämän syksyn aikana sekä suomeksi että englanniksi.

Periaateohjelmassa ei oteta kantaa päivänpolitiikkaan – sen ydinasia luultavasti kuitenkin tulee olemaan eettisen yliopiston idea tai ”vallankumous opetuslaitoksessa”. Eli uudenlainen lisä kaikkeen nykyiseen yliopisto-, koulu- ja kansanopisto/työväenopisto -opetukseen.

Formaatin esittely tehdään yksinkertaisemmaksi – tämä oli myös idean isän eli Matti Puolakan toive, jota hän painotti toistuvasti erityisesti kevään 2018 aikana.

Kansalaisten perusopetuksen järjestäminen oli edustuksellisen demokratian edellytys sata vuotta sitten. Informaatioteknologisen vallankumouksen ja globalisaation vuoksi se on tänä päivänä uudenlainen haaste.

Tähän asti radikaalisti yhteiskunnalliset muutokset ovat tapahtuneet tuotantosuhteissa ja poliittisissa valtarakenteissa. Ihmiskunnan yhtenäistyessä tärkein muutos tapahtuu opetuslaitoksessa.

Syntyy uudentyyppinen yliopisto ja sen olemus on siinä, miten kansalaisyhteiskunta järjestäytyy tiedostamaan itseään, ihmisen lajihistoriaa, nykytilaa ja tietä eteenpäin.

– Matti Puolakka v. 2018.

Keskustelussa ehdotettiin myös seuraavia asioita VSK-projektin ajettavaksi:

  • Laatujournalismia on tuettava! Facebookin pitäisi maksaa uutisista joita sen sivustoilla jaetaan! Jossakin muodossa VSK tulee tekemään niin.
  • Käyttäjätiedot eivät saisi olla yksityisten yritysten hallussa. Kohdennettu mainonta on sinänsä OK, mutta jonkin oikeusvaltion alaisen luotettavan instituution olisi hallinnoitava käyttäjätietoja.

Kuvakaappauksia videolta. Maalaus Otto Toivainen. Kuvaus Erno Kaunela

Otto Toivainen ja VSK-graffiti.

Suojauskin on kunnossa…

About the author

Klio - historian jumalatar. Uusi historia tunnuskuva. Clio

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

2 Comments

Kommentoi