Lainauksia - Historianfilosofia

Hegel historiasta

”Maailmanhistoriassa tapahtuu vapaudentietoisuuden kehitystä, jonka välttämättömyys meidän on tunnettava. Olen yleensä puhunut vapaudentietoisuuden erilaisuudesta siten, että itämaalaiset ovat tienneet vain yhden ihmisen olevan vapaa, mutta että Kreikan ja Rooman maailma on tiennyt eräiden olevan vapaita, mutta että me tiedämme kaikkien ihmisten itsessään so. ihmisten ihmisinä olevan vapaita. Tähän perustuu samalla myös maailmanhistorian jako ja tapa, jolla sitä käsittelemme. Tämä vain pikaisesti ohimennen mainittuna. Meidän on ensiksi vielä selvennettävä joitakin käsitteitä.”

G. W. F. Hegel: Järjen ääni – Historianfilosofian luentojen johdanto, s. 27. Gaudeamus 1978. Suomentanut Mauri Noro.

Yo. sitaatissa on ilmaistu Hegelin Suuren kertomuksen ydin.

» Alkuun » Lainauksia - Historianfilosofia » Hegel historiasta

About the author

Klio - historian jumalatar. Uusi historia tunnuskuva. Clio

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kommentoi