Historianfilosofiaa

Heimoyhteiskunta oli poliittinen organisaatio

Korujen ilmaantuminen fossiiliaineistoon enteili ihmisen ja yhteiskunnan syntyä. KUVA: Wikipedia
Editoitu Matti Puolakan puheista ja kirjoituksista, erityisesti vuosilta 2005-2010

Beachcombing oli ravinnonhankintatapa, joka toisaalta muutti radikaalisti sekä yksilöiden välisiä suhteita perusyksiköiden sisällä että vierekkäisten perusyksiköiden välisiä suhteita ja toisaalta pakotti muodostamaan useita perusyksiköitä käsittäviä kokonaisuuksia, heimoja.

Beachcombingissa oli olennaista se, että se loi pyyntikeräilykulttuurin heimo-organisaation, yhteiskunnan prototyypin. Siitä lähtien ihminen on ollut poliittinen olento.

Vasta beachcombingin myötä syntyi poliittinen organisaatio, joka selväpiirteisesti ja kaikenkattavasti erosi niistä ”poliittisista” organisaatioista, jollaisia esimerkiksi simpanssit tai miekkavalaat muodostavat.

Ihmisyhteiskunta on aina poliittinen organisaatio.

Politiikan olemus on taloudellispoliittisten intressiryhmien keskinäistä taistelua kakun jakamisesta, yleensä yhteiskunnallisesta vaikutusvallasta.

Poliittisen organisaation ominaisuus on se, että siinä on sopimuksia, joita kaikkien tulee jotenkin noudattaa ja joiden varassa organisaatio on. Tarkemmin: jonkin hallinnollisen kokonaisuuden sisällä on kaikkia koskevia sääntöjä silloinkin, kun yksilö ja yksilöryhmät eivät ole toistensa kanssa yhteistyössä jokapäiväisen elannon hankkimisen tai suvunjatkamisen vuoksi. Sellaista ei ole millään eläimillä.

Inhimillisille poliittisille organisaatioille on ominaista – silloin kun ne ovat kestävän kehityksen tiellä – se, että kaikki niiden jäsenet saavat vaikuttaa persoonina niiden asioista päättämiseen.

Säännöllinen hyödykkeiden vaihto on varmastikin vaatinut osapuolten välille jonkinlaisia virallisia suhteita, joiden avulla on voitu taata vaihtokaupan reiluus sekä estää petkutus ja väkivallan käyttö.

Poliittinen organisaatio, heimo, oli välttämätön pysyvien kauppasuhteiden, erityisesti pitkän matkan kauppasuhteiden muodostamiseksi.

Pitkän matkan kauppaverkostoja ei ole voinut muodostua muuten kuin siten, että välittäjinä on ollut poliittisia organisaatioita. Poliittiselle organisaatiolle, erotuksena apinaihmisten laumoista, on ominaista juuri se, että yhteydenpitoa toisten, vieraiden yhteisöjen ja ryhmien kanssa harjoitetaan keskitetyn johdon avulla, yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti. – Kaupankäyntiin varsinkin tuntemattomien kanssa sisältyy aina sekä suuria mahdollisuuksia että suuria riskejä. Kun kaupankäynti organisoitiin keskitetysti, voitiin sekä vähentää riskejä että laajentaa mahdollisuuksia.

» Alkuun » Historianfilosofiaa » Heimoyhteiskunta oli poliittinen organisaatio

Kirjallisuutta

Ihmiskunnan juuret

Richard Leakey

Käänteentekevä teos, jossa Richard Leakey selostaa tuon aikaista paleoantropologista tutkimusta. Siitä ilmeni mm. se, että Afrikassa käveli n. 7 miljoonaa vuotta sitten useita kahdella jalalla käveleviä apinaihmislajia, kun Homo-suku syntyi vasta noin 2,6 miljoonaa vuotta sitten haaskansyönnin ja siitä kertovan kivityökalujen käytön myötä. Varsinaista nykyihmisen syntyä Leakey kutsuu nimellä “Suuri harppaus”. Hän erottaa anatomisesti meidän kaltaisemme Homo-suvun jäsenet ja nykyihmisen kutsumalla edellisiä Homo sapiensiksi ja jälkimmäisiä nimellä Homo sapiens sapiens.

Suomenkielinen laitos on loppunmyyty, mutta englanninkielistä taskukirjaa on vielä saatavilla:

AdLibris – The Origins of Humankind

About the author

Avatar photo

Pertti Koskela

Päätoimittaja. EU- ja taloustutkimus, lähihistoria -työryhmä. Tarinat, musiikki.
Uuden Suomen blogi

Kommentoi