» Alkuun » Historianfilosofia » Ihmissuvun evoluutiopsykologiset juuret

Ihmissuvun evoluutiopsykologiset juuret

Anatomisesti ihminen polveutuu apinoista. Biologinen evoluutio ei kuitenkaan sellaisenaan johtanut ihmissuvun syntyyn. Olennaista oli muutos järjestäytymistavoissa. Sen juuret ovat kaikissa niissä eläinlajeissa, joiden jäsenet vaikuttavat vastavuoroisen altruismin avulla asemaansa laumassaan tai parvessaan.

Sikäli kuin järjestäytymistä kehittävät tavat periytyvät sosiaalisesti, on kyseessä eläimellinen moraalievoluutio.

Moraalievoluutiota on ainakin joillakin merinisäkkäillä (miekka- ja ryhävalailla ja pullokuonodelfiineillä), linnuilla (korpeilla, harakoilla, uudenkaledonianvariksilla ja harmaapapukaijoilla), koiraeläimillä (vuorisusilla ja hyeenakoirilla), kädellisillä (simpansseilla, bonoboilla, gorilloilla, orangeilla, kapusiini- ja makakiapinoilla) sekä vampyyrilepakoilla.

Artikkeleita

Historianfilosofia

Ihmisen evoluutiopsykologiset juuret

Sisällys Johdanto Lähtökohtana biologinen evoluutio Kulttuurievoluution käsite on tärkeä… …mutta se ei riitä – tarvitaan moraalievoluution käsite Esimerkkejä kehittyneiden eläinten moraalievoluutiosta – Sosiaaliset taidot – Ravinnon jakaminen – Yhteistyö ravinnon hankkimisessa...

Historianfilosofia

Ihmisen filosofisen sukupuun idea

Mistä eläinlajeista ihminen polveutuu? Mitkä ovat ihmissuvun synnyn evolutiiviset juuret? Millä tavalla ihminen erkaantui muusta eläinmaailmasta? Ihmissuvun syntyjuuria tutkivat tieteenalat ovat pyrkineet vastaamaan noihin kysymyksiin paleoantropologisten menetelmien (siis lähinnä ihmisen...

Kirjallisuutta - eläintutkimus

Linkit johtavat AdLibris -nettikauppaan, mikäli teos on saatavilla.

Bonner, Nigel: Whales of the world. Facts on File Inc 2003.

Cajander, Veli-Risto, Similä, Tiu: Suurvalaat ja delfiinit: merten viisaat valtiaat. Otava 1987.

Carwardine Mark: Whales, Dolphins and Porpoises. DK Publishing (Dorling Kindersley) 2002.

Darwin, Charles: Tunteiden ilmaisu ihmisissä ja eläimissä. Terra Cognita 2009.

Dobbs Horace: Tale of two Dolphins. Jonathan Cape Ltd 1987.

Goodall, Jane: Simpanssien valtakunta. Tammi 1991.

Martinelli, Dario: How musical is a whale? Towards a theory of zoomusicology. International Semiotics Institute at Imatra, 2002.

Masson, Jeffrey Moussaieff: Kun norsut itkevät. Eläinten tunne-elämä. WSOY 1998.

Strum, Shirley. C.: Melkein ihmisiä. Matka paviaanien maailmaan. Otava 1990.

Telkänranta, Helena: Millaista on olla eläin?. Suomalaisen kirjallisuuden seura 2015-2019.

Viitala, Jussi: Inhimillinen eläin - eläimellinen ihminen. Atena 2004.

Viitala, Jussi: Vapaasta tahdosta? Käyttäytymisen evolutiivinen perusta. Atena 2005.

Waal de, Frans: Olemmeko riittävän älykkäät tunnistamaan, kuinka älykkäitä eläimet ovat?. Terra cognita 2018.

Waal de, Frans: Hyväluontoinen. Oikean ja väärän alkuperä ihmisessä ja muissa eläimissä. Terra Cognita. 1998.

Waal de, Frans: The Ape and the Sushi Master, Cultural reflections by a primatologist. Basic Books 2001.

Waal de, Frans: Chimpanzee Politics: Power and Sex among Apes. Johns Hopkins University Press 2000.

Waal de, Frans: Primates and Philosophers. How Morality Evolved. 2006.

Waal de, Frans: Our Inner Ape: A leading primatologist explains why we are who we are. Riverhead Books 2005.

Waal de, Frans: Tree of Origin: What Primate Behaviour Can Tell Us About Human Social Evolution.

Waal de, Frans, Lanting, Frans: Bonobo: the Forgotten Ape. University of California Press 1998.

Lue lisää