Homo-suvun laumat

Noin 2,6 miljoonaa vuotta sitten

maapallon ilmasto kylmeni, Afrikkaan muodostui savanneja ja jotkin kahdelle jalalle nousseiden apinalajien laumat omaksuivat uuden toimeentulotavan, pyynti-keräilykulttuurin: lauman työn- ja ravinnonjaosta päätettiin yhdessä leiripaikalla ”reilun pelin” hengessä, mutta uusi toimeentulotapa tarjosi myös uudenlaisia mahdollisuuksia kieroiluun ja petokseen.

Yksilö- ja ryhmäkäyttäytymistämme säätelevä geenipooli muodostui tämän yli kaksi miljoonaa vuotta jatkuneen vaiheen aikana.

Savannia Tansaniassa. KUVA: sylvainmatez Pixabaystä

Homo-suvun laumat

Glynn Isaacin teesin arviointia

Eteläafrikkalaisen antropologin Glynn Isaacin tunnetun teesin mukaan ”keskinäinen jako”, työn ja hyödykkeiden jako, ”loi ihmisen”. Isaacin teesi on tärkein paleoantropologian piirissä tähän mennessä syntynyt näkökulma ihmissuvun syntyyn. Sitä täydentää brittiläisen antropologin Mary Leakeyn teesi...

Homo-suvun laumat

Tie yhteiskuntaan

Ilmaston kylmeneminen noin 2,6 miljoonaa vuotta sitten loi Itä-Afrikkaan puuttomia savanneja. Tuolloin osa metsäisillä alueilla eläneistä apinaihmisten laumoista siirtyi savanneille. Savannien olosuhteissa ne kehittivät toimeentulotavan, johon kuuluivat ryhmien välinen työnjako lauman sisällä ja...

Homo-suvun laumat

Paleoantropologian teorianmuodostuksesta

Ihmissuvun syntyä tutkineiden (luonnon)tieteiden piirissä on ollut kolme tärkeätä askelta, joilla on ollut filosofista, paleoantropologian teorianmuodostuksen kannalta tärkeää merkitystä. Referoimme niitä tässä lyhyesti. Ensimmäinen oli simpanssitutkija Jane Gooddallin havainto. Hän kirjoitti Louis...

Lainauksia kirjallisuudesta

Lainauksia - esihistoria

Glynn Isaac ruoan jakamisesta

Kädellisille aina tärkeän sosiaalisten suhteiden hienosäädön merkitys kaksinkertaistuu sosiaalisessa järjestelmässä, jossa on ruoan vaihtoa. Ruoan jakamisella (…) luultavasti oli keskeinen merkitys kehityksessä, joka johti vastavuoroisiin sosiaalisiin velvollisuuksiin, jotka ovat luonteenomaisia...