IDEA 1/2024 ilmestynyt

“Ihminen on luonnostaan paha” – Immanuel Kantin etiikka ja nykytieto ihmissuvun synnystä

IDEA-TEEMALEHTI 1/2024, saatavilla nettikaupoista, esim. Booky.fi (12,10 e) tai  AdLibris (15,60 e). Hinnat voivat vaihdella ja saattavat myös muuttua.

Saatavilla myös Rosebud Sivullinen  -kirjakaupasta ja Tiedekulmasta Helsingissä, ovh 12 e sekä Uusi historia -yhdistyksen tilaisuuksista. Saat niistä tiedon kun liityt postituslistalle osoitteessa uusihistoria (at) humanpath.net.

Ohessa IDEA-teemalehden 1/2024  esittely ja sisällysluettelo.  Pääartikkeli juhlistaa Immanuel Kantin syntymän 300-vuotispäivää. Onko filosofian ikuisuuskysymys ihmisluontoon sisältyvästä hyvästä ja pahasta mahdollista ratkaista nykyaikana? 

Ihminen eli Immanuel Kantin etiikka ja nykyaika

Pääartikkeli on Pertti Koskelan kirjoittama. Ihminen on luonnostaan paha  keskittyy osoittamaan, että Kantin etiikkaa voidaan nykyisin perustella sillä uudella tiedolla, mitä meillä on ihmissuvun synnystä, ihmisen ja eläimen erosta sekä  ihmisen pitkästä esihistoriasta. Tosin vain sillä edellytyksellä, että niistä on tehty filosofista yhteenvetoa. Näkökulmana Koskelan artikkelissa onkin Matti Puolakan filosofinen kokonaisnäkemys.

Julkaisemme myös Koskelan artikkelia tukevia Puolakan ex tempore -saneluita hieman editoituina. Puolakan mukaan nykytieto esihistoriasta vaatii ajattelua, päättelyä. Mikään empiirinen todiste yksinään ei riitä ehjän kokonaiskuvan muodostamiseen. Hän pohtii myös Kalevalan lauseita jotka kuvastavat sitä, että ihminen luo käsitteitä, ja se on inhimillisessä kielessä olennaista: “Vaka vanha Väinämöinen – sanan virkkoi, noin nimesi”. 

Ihmisen hyvää ja pahaa käsitellään myös Heli Santavuoren artikkelissa, jossa arvostellaan Rutger Bregmanin menestysteosta Hyvän historia – ihmiskunta uudessa valossa. Tekijä ei kysy lainkaan mikä lopultakin on inhimillistä hyvää ja pahaa ja osuu sen vuoksi useimmiten aivan harhaan. Tässä näkyy jälleen käsitemäärittelyjen merkitys.

Samaan teemaan liittyy myös Pertti Koskelan referaatti teoksesta Vain tavallisia rivimiehiä. Tarina siitä miten tavalliset “hyvät” ihmiset voidakseen kuulua joukkoon syyllistyivät raakuuksiin Saksan armeijan itärintaman taisteluissa toisessa maailmansodassa. 

Kalevala-aiheista kuvitusta Markku Huovila.
IDEA-lehden kuvitusta: Kalevalan päivänä. KUVA: Markku Huovila.

JAA 

Liity postituslistalle

Jos haluat tietoa tilaisuuksistamme tai muita kuulumisia, ilmoittaudu postutuslistalle osoitteeseen uusihistoria (at) humanpath.net. Saat meiltä postia noin 1-2 kertaa kuukaudessa.

Sisällys

Francis Fukuyama (ote):

Immanuel Kant universaalihistoriasta

Pertti Koskela:

”Ihminen on luonnostaan paha”. Immanuel Kantin etiikka ja nykytieto ihmissuvun synnystä – puolakkalainen näkemys

Matti Puolakka:

Ensimmäinen ihminen löytyy ajattelemalla, ei kävelemällä

Matti Puolakka:

Tämän vuosisadan suurin filosofinen haaste

Pertti Koskela:

Miksi tavalliset miehet osallistuivat kansanmurhaan? 

Heli Santavuori:

Ihmistä etsimässä – Richard Leakeyn elämäntyö ja Matti Puolakan historianfilosofia

Heli Santavuori:

Hyvän historia – Pinnallinen kokonaiskuva ja käsitesotku – loistavaa empiiristä salapoliisityötä

Matti Puolakka:

Muuttuuko ihminen – missä mielessä voidaan puhua ”uudesta ihmisestä”? 
Pertti Koskela: Ihmissuvun, yhteiskunnan ja ihmisen synty – Ehdotus ihmiskunnan uudeksi historiaksi osa 1 Esittelyä täällä.
Saatavilla mm. Adlibris, Booky, Suomalainen.
Sekä kirjakauppa Rosebud Sivullinen, Helsinki.
Ovh 20 e.
Pertti Koskela: Ihmissuvun, yhteiskunnan ja ihmisen synty – Ehdotus ihmiskunnan uudeksi historiaksi osa 1

Saatavilla mm. Adlibris, Booky, Suomalainen.
Sekä kirjakauppa Rosebud Sivullinen, Helsinki.
Ovh 20 e.

E-kirja saa lisäksi mm. täältä:
Ellibs; Amazon.

Kommentoi