Ihmisen ja yhteiskunnan synty

Noin 60 000 vuotta sitten

tapahtui käänne, josta alan tutkijat käyttävät erilaisia nimityksiä, kuten “suuri harppaus” tai ”kognitiivinen vallankumous”. Mutta siitä, mikä tuon käänteen sai aikaan, ei vallitse minkäänlaista yksimielisyyttä.

Puolakkalaisen teorian mukaan syitä on etsittävä järjestäytymistavoista. Ratkaiseva vipusin oli pyynti-keräilykulttuurin heimon, protoyhteiskunnan synty. Samat säännöt koskivat heimon kaikkia jäseniä, vaikka he eivät olleet välittömässä toimeentulossaan riippuvaisia toisistaan. Työn- ja ravinnon jako tapahtui edelleen perusyksiköiden sisällä.

Silloin syntyi ihmismieli sellaisena kuin sen nykyään tunnemme ja sen eri ilmenemismuodot: taide, innovatiivinen teknologia, pitkän matkan kauppa jne.

KUVA: Pixabay

Heimoyhteiskunta oli poliittinen organisaatio

Beachcombing oli ravinnonhankintatapa, joka toisaalta muutti radikaalisti sekä yksilöiden välisiä suhteita perusyksiköiden sisällä että vierekkäisten perusyksiköiden välisiä suhteita ja toisaalta pakotti muodostamaan useita perusyksiköitä käsittäviä kokonaisuuksia, heimoja. Beachcombingissa oli...

Yhteiskunnan synnyn toinen, ”lopullinen” vaihe

Afrikan itärannikolla eli kaksi beachcombing-kulttuurin kehittänyttä populaatiota kymmeniä tuhansia vuosia erillään toisistaan. Indonesiassa tapahtui suuri tulivuorenpurkaus 74 000 vuotta sitten. Se johti maapallon ilmaston kylmenemiseen. Seurasi pullonkaula nykyihmisen kulttuurin kehityksessä...

Yhteiskunnan synnyn ensimmäinen vaihe: beachcombing

Ilmasto kylmeni dramaattisesti vajaat 200 000 vuotta sitten useina terävinä piikkeinä. Jotkin Homo sapiens -apinaihmislajin populaatiot vastasivat tähän ulkoiseen haasteeseen kehittämällä yhteisöjensä sosiaalisia suhteita ja yhteistyötä sisään- ja ulospäin. Ne alkoivat rakentaa heimo...

Lainauksia kirjallisuudesta

Harari kognitiivisesta vallankumouksesta

Uudenlaisten ajattelu- ja kommunikaatiotapojen synty 70 000 — 30 000 vuotta sitten muodostaa kognitiivisen vallankumouksen. Mikä sai sen aikaan? Tätä ei tiedetä varmasti. Kannatetuimman teorian mukaan sattumanvaraiset geenimutaatiot aiheuttivat muutoksen sapiensien aivojen sisäisissä kytkennöissä...