Otto Toivainen maalaamassa Totuusfoorumin nimikkograffitia Suvilahden seinälle.

Ohjelma osa 2:
Mitä on tehtävä?
2. Luku

VSK on ehdotus eettiseen verkostoitumiseen soveltuvaksi somepalveluksi. Se on tarkoitettu ihmiskunnan itsetuntemuksen välineeksi kaikille maailman ihmisille maailmankatsomuksesta, kansallisuudesta, uskonnosta tms. riippumatta.

VSK-idea soveltuu käytettäväksi kaikissa keskustelualoitteissamme.

Sisällys

Väittelyn jäsentämisen menetelmä
Käyttäjien mahdollisuus tienata
Pääteemana ihmiskunnan tie

Väittelyn jäsentämisen menetelmä

VSK:ssa käyttäjiä kannustetaan ilmaisemaan oma mielipiteensä mahdollisimman selkeästi. Puolueettomuus toteutuu niin, että jokaisesta aiheesta julkaistaan niin monta kirjoitusta kuin niitä tulee.

Tavoitteena ei ole yksimielisyys eikä vastaväittäjän vakuuttaminen omista kannoista. Tärkeintä on erimielisyyksien selventäminen ja omien perustelujen syventäminen vastaväitteisiin tutustumalla.

Kaikkia palveluun ladattuja julkaisuja voi jakaa. Näin myös kirjoittamaan tai puhumaan tottumaton voi täysipainoisesti osallistua.

Olennainen uusi piirre on seuraava: kuka tahansa voi koota väittelypaneelin sivuston julkaisuista ja johtaa sen pohjalta syntyvää keskustelua. Moderointi vaatii sekä eettistä asennetta (rehellisen keskustelukulttuurin valvonta) että tieto-opin opiskelua (väittelyn jäsentäminen, teeman jakaminen alateemoihin, sen valvominen, että keskustelijat pysyvät asiassa ja ottavat huomioon vastaväittäjän argumentit ja vastaavat niihin.)

Selkeitä valheita ja huuhaata vastaan ei kenelläkään ole velvollisuutta alkaa väitellä. Paneelin vetäjä voi sulkea häiriköt pois omasta paneelikeskustelustaan.

Erityisesti poliittiset kiistelyt menevät usein ohipuhumiseksi vain sen vuoksi, että käsitteitä käytetään eri tavoin eikä sitä edes huomata. Sen vuoksi väittelysanakirjassa on osasto käsitemäärittelyjä varten. Samasta käsitteestä voi siis palveluun ladata erilaista määrittelyjä. Jos vaikka ”sosialismista” ja ”kapitalismista” kiistellään, on väittelijöiden linkitettävä siihen käsitemäärittelyyn, jota itse kannattaa.

Käyttäjien mahdollisuus tienata

Käyttäjät voivat perustaa sivustoja ja ryhmiä, joille VSK:ssa julkaistuja puheenvuoroja voi jakaa. Näille sivuille voi rakentaa ”omaa polkua ihmissuvun tiellä” – eli järjestää julkaisuja esim. mind map -tyyppisen sovelluksen avulla. Näin jokainen osallistuja voi palvelun avulla rakentaa itsenäistä ja harkittua kokonaiskuvaa maailmasta.

Käyttäjät saavat omien sivujensa mainostulot itselleen. Palvelussa kannustetaan käyttäjiä muutenkin taloudelliseen toimeliaisuuteen, jossa palvelun luomaa sosiaalista pääomaa voi hyödyntää. Pidemmän päälle vilkkaimmat ja hedelmällisimmät keskustelut tulevat syntymään siellä missä väitellään reilusti. Näin toteutuu periaate ”palkkaa myös totuudenrakkaudesta”.

EU, muut kansainväliset organisaatiot, valtiot, yliopistot ja tutkimuslaitokset eri maissa ovat tervetulleita käynnistämään VSK-projektia. Tavoitteena tulisi mielestämme olla se, että globaali VSK toimisi YK:n – tai jonkin sen alajärjestön – alaisuudessa.

Pääteemana Ihmiskunnan tie

Tänä aikana jokainen vakava ja vastuuntuntoinen puolue, kansalaisjärjestö, tiedeyhteisö ja kansalainen joutuu pohtimaan kriittisesti oman ajattelunsa perusteita, luomaan uudelleen omaa maailmankatsomustaan.

Jokainen suuntaus joutuu uudella tavalla asettamaan itselleen haasteen oppia historiasta. Jokainen suuntaus ja yksityinen ihminen joutuu uudella tavalla asettamaan kysymyksen: mikä ihminen on?

Näistä syistä väittelysanakirjan nimi on Ihmiskunnan tie, ja siksi se on myös keskustelujen pääteema. Se pitää sisällään kaikki filosofiset, historia- ja yhteiskuntatieteet, mutta myös jotkin lähinnä luonnontieteiksi luokitellut alat (etologia, paleoantropologia, arkeologia, neurotieteet jne.). Edelleen aihepiiriin kuuluu oman maan ja nykymaailman tilanne ja ihmiskunnan tulevaisuuden näkymät.

Näin kattavan aihepiirin ylhäältäpäin annettu jaottelu alateemoihin olisi mielestämme väärin. Se on itsessään jo tieteenfilosofinen kannanotto.

VSK:ssa jokainen käyttäjä, käyttäjäryhmä (tieteellinen koulukunta, puolue, järjestö, yliopiston professori jne.) järjestää keskustelua pääteemasta (tai sen jostain osa-alueesta) haluamallaan tavalla.

Aloitteentekijöiden tarkoitus on järjestää VSK:ssa opiskelua puolakkalaisen historianfilosofian kokonaisuudesta lähtemällä kaikkein yleisimmistä asettamuksista: Mitä kaikki on? Mitä on tiedostaminen? Mitä on oikeudenmukaisuus? Mikä ihminen on? Mitä on inhimillinen hyvä ja paha? Tämän jälkeen edetään ihmissuvun historian perusvaiheiden kautta nykypäivään ja kysymykseen ”mitä on tehtävä”? – Jokaisessa vaiheessa tehdään väittelypaneeleita, joissa näkemyksiämme verrataan muihin, eroaviin tai vastakkaisiin kantoihin ja joissa keskusteluun osallistuminen luonnollisesti on kaikille avointa.

Väittelysanakirjassa voi keskustella myös mistä tahansa esim. harrastuksiin tai muihin mielenkiinnon kohteisiin liittyvästä aiheesta, mutta jokaisen osallistujan olisi otettava jotain kantaa pääteemaan, vaikka vain jakamalla, reagoimalla tai kommentoimalla.

ARTIKKELIKUVA:

Otto Toivainen maalaa graffittia Totuusfoorumille. KUVA: © Uusi historia ry.

About the author

Klio - historian jumalatar. Uusi historia tunnuskuva. Clio

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kommentoi