Totuusfoorumin teemat

Ihmiskunnan tie -totuusfoorumi

KUVA: Max Pixel.
Ensimmäinen pääteema
Ihmiskunnalla on vain yksi mahdollinen eloonjäämisoppi: tieto ihmisestä. Tarkemmin sanottuna: väittely ihmiskunnan historiasta.

Tällöin historiaan on luettava mukaan esihistoria, ja ihmissuvun poliittistaloudellinen historia on liitettävä tiiviisti ihmiskunnan itsetuntemuksen eli filosofian historiaan.

Miten ihmissuku syntyi? Miten ihminen erkaantui eläinmaailmasta? Mistä sodat johtuvat? Mikä on ihmisyhteiskunta? Miten Homo-suvun 2,5 miljoonaa vuotta jatkunut historia muodostaa kokonaisuuden? Miten jakaa sitä vaiheisiin? Mitä johtopäätöksiä ihmissuvun syntyvaiheista voidaan tehdä ihmisluonnon ja ihmiskunnan eloonjäämisstrategioiden kannalta?

Ihmissuvun syntyhistoriaa ja koko esihistoriaa käsittelevät tieteenalat ovat mullistuneet 1900-luvun puolivälistä lähtien. Jokainen yhteiskunta- ja ihmistieteiden oppisuunta joutuu miettimään uudelleen vastauksensa edellä esitettyjen kaltaisiin kysymyksiin.

Eri aatesuuntauksissa pitäisi pyrkiä tekemään yhteenvetoa sellaisten tieteenalojen kuin etologian, evoluutiopsykologian, paleoantropologian, arkeologian ja antropologian piirissä saavutetuista empiirisistä läpimurroista.

Historianfilosofia on mielestämme välttämätön työkalu tuollaisia yhteenvetoja laadittaessa. Jokin määritelmä ihmisolemuksesta on tuolloin välttämätön ja ilman historianfilosofiaa se jää väistämättä hataralle pohjalle. Kysymys ihmisolemuksesta on filosofian peruskysymys tänä aikana. Sen vuoksi totuusfoorumin nimi on ”Mikä ihminen on?”

Keskustelua ihmiskunnan tiestä jokainen tieteellinen koulukunta tai mielipideryhmä johtaa luonnollisesti omalla tavallaan.

Alkuun » Totuusfoorumin teemat » Ihmiskunnan tie -totuusfoorumi

Kirjoittajasta

uusihisto

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.