Uusi historia -yhdistyksen ohjelmapamfletti on ilmestynyt. Se on julkaistu myös näillä sivuilla aloitussivulta lähtien.

Takakannen teksti:

Mitä aikaa elämme?
Mitä on tehtävä?

Elämme ihmiskunnan yhtenäistymisen aikakautta. Ihmiskunta selviytyy tai tuhoutuu yhdessä. Toistaiseksi itsetuho näyttää todennäköisemmältä kuin selviytyminen.

Mistä ihmislajin itsetuhoisuus johtuu? Se on tämän ajan suuri kysymys. Siihen vastaaminen on aikamme tärkein eettis-intellektuaalinen haaste.

Ihmiskunta voi selviytyä vain alkamalla rakentaa keskinäisiä suhteitaan itsetuntemuksensa varaan. Vain siten ihminen voi muodostaa harmonisen suhteen myös muuhun elolliseen luontoon. Ainoa eloonjäämisoppimme on tieto ihmisestä.

Tämä ohjelmakirjanen sisältää uuden ja omaperäisen näkemyksen nykymaailmaan: aikakauden vaihtumiseen, demokratian kriisiin ja siihen, miten nykyajassa on jo nähtävissä piirteitä tulevaisuuden globaaliyhteiskunnan muodostumisesta.

Tärkein pyrkimyksemme on yhdistää koko ihmiskunta keskustelemaan ja väittelemään historiansa perusopetuksista. Sitä varten esitämme myös joitakin käytännöllisiä ehdotuksia.

Ohjelmamme perustuu suomalaisen filosofin Matti Puolakan elämäntyöhön. Tekstissä on hyödynnetty hänen tekstiarkistoaan, muistiinpanojaan ja puheitaan, jotka hän jätti yhdistyksellemme arkistoitavaksi ja julkaistavaksi. Liitteenä mm. Matti Puolakan elämäntyön lyhyt esittely sekä tiivistelmä koko historiasta, eli ihmissuvun 2,5 miljoonaa vuotta jatkuneesta tiestä.

Vastapoliittinen, historianfilosofinen, käytännöllinen…

PowerPoint-videolla Heli Santavuori esittelee ohjelmaamme:

Ohjelmamme perustuu Matti Puolakan filosofiseen elämäntyöhön. Sen on toimittanut Heli Santavuori apunaan yhdistyksen jäseniä, erityisesti Pertti Koskela, Pia Länsman ja Timo Vainio.

Taitetun version voi lukea myös pdf-tiedostona täältä:

uusi-historia-ohjelma

Ohjelmapamfletin voi ostaa painettuna kirjasena nettikirjakaupoita, esim. CDon.comista hintaan 7,10 euroa. Englannin kielisen version voi lukea täällä: newhistory.fi.

About the author

Klio - historian jumalatar. Uusi historia tunnuskuva. Clio

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kommentoi