Mikä ihminen on? Miten ihminen eroaa eläimestä? Miksi vain ihmisellä on historia? Voidaanko historiasta oppia? Mistä johtuu ihmiskunnan itsetuhoisuus?

Nykyisin nämä kysymykset asettuvat uudella tavalla. Mikään perinteinen aatesuunta ei ole tyydyttävällä tavalla kyennyt tekemään yhteenvetoa sen enempää päättyneen aikakauden yllättävistä tapahtumista kuin ihmisen syntyhistoriaa tutkivien tieteiden uusista löydöistä.

Näillä sivuilla esitellään Matti Puolakan ehdotusta ihmiskunnan uudeksi historiaksi. Siihen perustuu myös Uusi historia -yhdistyksen ohjelma, joka keskittyy ihmiskunnan nykytilaan ja tulevaisuudennäkymiin.

Matti Puolakka kutsui historianfilosofista näkemystään filosofiseksi universaalihistoriaksi. Se on yhteenvetoa esihistoriasta, historiallisesta ajasta ja ihmissuvun itsetuntemuksen historiasta. Silloin kokonaisnäkemys supistetaan mahdollisimman lyhyeksi. Esitetään asian olemus ja kehityksen solmukohdat – perusvaiheet – tuon olemuksen kannalta.

Historianfilosofia on kaikkien yhteiskuntaa, ihmistä ja historiaa käsittelevien tieteiden kattotiede. Se, että historianfilosofiaa arvostetaan niin vähän on kaikkein selkein osoitus ihmiskunnan irrationaalisuudesta, kirjoitti Puolakka.

Puolakkalainen historianfilosofia perustuu toisaalta teoriaan yhteiskuntakehityksen evoluutiosta – eli moraalievoluution, poliittisen evoluution ja eettisen evoluution käsitteisiin – ja toisaalta ihmisyhteiskunnan määritelmään, joka on omaperäinen ja uusi.

Taustana on marxismin systemaattinen kritiikki ja sen pohjalta luotu uusi synteesi erityisesti valistuksen ja marxismin aatteista. Näkemys filosofian historiaan on aristoteelis-hegeliläis-marxilainen – kaikista näistä suuntauksista ammentava, kaikkia niitä kumoava. Ystäväpiirimme elämänkokemukset ja suurin kaunokirjallisuus on ollut filosofian ohella tärkeä herättäjä.

Filosofiasta, historiasta ja historianfilosofiasta lisää ohjelmamme liitteissä sekä näistä aiheista sivustolla julkaistuissa lukuisissa artikkeleissa ja editoinneissa.

Sivustoa ylläpitää Uusi historia ry.

UUSI HISTORIA -logo: Clio, historian jumalatar. Maalaus Johannes Moreelse, Wikimedia Commons, PD

Kirjoittajasta

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.