Historianfilosofiaa Ihminen Videoita

Ihmisluonto ja sodat

Pertsa Koskelan alustus sotien sosiaalipsykologisista syistä. Monet filosofit ja tutkijat allekirjoittavat sen näkemyksen, että ihminen kykenee niin sotaan kuin rauhanomaiseen yhteistyöhönkin. Molemmat puolet kuuluvat ihmisluontoon. Mutta mikä on se nimenomainen sosiaalipsykologinen syy, joka synnyttää väkivaltaisuutta ihmisyksilöiden ja ryhmien välissä?

Se on ihmisen tarve saada tunnustusta, huomiota, ”valtaa”. Tuossa on, Hegeliä mukaellen, ”hyvän ja pahan lähes mystisesti sama alkuperä”. Tuo oli Matti Puolakan mukaan syvällisin näkemys ihmisluonnosta, mitä kukaan ajattelija on koskaan esittänyt. Hän ilmaisi asian myös näin:

”Ihmispsyyken syvällisin perusristiriita: kyky oikeudentajutyöhön ja kyky mielivaltaiseen despotiaan.” [1]

Ihminen voi tunnustautua omiensa joukossa osoittamalla tarpeetonta julmuutta ”muita” kohtaan. Lähipiirin odotuksia vastaan käyminen taas vaatii erilaista rohkeutta, joka on yllättävän vaikeaa.

Siihen liittyy sitaatti johon Pertsa alustuksensa lopettaa:

“Sodista päästään eroon vain silloin kun ihmiskunta palkitsee sosiaalipsykologisen raakuuden vastustamisesta yhteisöllisissä puitteissa, kultivoi tuolla lailla perusyhteisöjä.” [2]

Aiheesta on tulossa perusteellisempi artikkeli Ihmissuvun tien perusvaiheita käsittelevään teokseen, joka ensimmäinen osa julkaistaan pian. Se käsittelee ihmissuvun syntyhistoriaa aina yhteiskunnan, eli pyynti-keräilykulttuurin heimon syntyyn asti.

Tiivistelmä koko teossarjasta täällä: Ihmissuvun tien perusvaiheet

Alustuksessa kommentoidaan Tuukka Tervosen artikkelia Helsingin Sanomissa 30.9.2021

Helsingin Sanomien artikkelissa referoidaan antropologian professori Douglas Fryn rauhanjärjestelmiä koskevia tutkimuksisia.

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta:

Seuraavassa kirjallisuutta, johon Pertsa Koskela viittaa alustuksessaan. Linkit menevät CDON.com nettikauppaan.

Douglas P. Fry:
The Human Potential for Peace: An Anthropological Challenge to Assumptions about War and Violence
Oxford University Press, 2006

Rutger Bregman
Hyvän historia. Ihmiskunta uudessa valossa
Atena Kustannus Oy

Kannessa on seuraava sitaatti:
”Hyvän historia haastoi näkemyksiäni ja sai minut ajattelemaan ihmiskuntaa täysin uudesta perspektiivistä.” -Yuval Noah Harari


Koikkalainen, Petri, Korvela, Paul-Erik (Toim.)
Klassiset poliittiset ajattelijat
Vastapaino, 2020

Steven Pinker:
The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined
Penguin Books, 2012

VIITTEET:

[1] Matti Puolakka: Vain ihmisellä on historia, Uusi historia ry 2020, s. 75.

[2] Sama, s. 223.

About the author

Avatar photo

Pertti Koskela

Päätoimittaja. EU- ja taloustutkimus, lähihistoria -työryhmä. Tarinat, musiikki.
Uuden Suomen blogi

Kommentoi