Ihmisen filosofisen sukupuun idea ja ihmissuvun evoluutiopsykologiset juuret


Biologisesti, anatomian kannalta katsoen, polveudumme apinoista, mutta filosofisesti katsoen evolutiiviset juuremme löytyvät kehittyneiden eläinlajien järjestäytymistavoista, sellaisten joiden yhteisöissä yksilöt kamppailevat asemastaan keskenään vastavuoroisen altruismin avulla. Biologisen sukupuun rinnalle tarvitaan ihmisen filosofinen sukupuu.

Ihmisen filosofisen sukupuun idea

Mistä eläinlajeista ihminen polveutuu? Mitkä ovat ihmissuvun synnyn evolutiiviset juuret? Millä tavalla ihminen erkaantui muusta eläinmaailmasta? Ihmissuvun syntyjuuria tutkivat tieteenalat ovat pyrkineet vastaamaan noihin kysymyksiin paleoantropologisten menetelmien (siis lähinnä ihmisen...

Lainauksia kirjallisuudesta

Frans de Waal vastavuoroisesta altruismista

Altruismi ei rajoitu lajiimme. Itse asiassa sen olemassaolo muissa lajeissa ja tästä johtuva teoreettinen haaste synnyttävät sosiobiologian eli nykyisen evolutiiviseen näkökulmaan perustuvan eläinten (myös ihmisten) tutkimuksen. Muiden auttaminen omalla kustannuksella tai itsensä vaarantamalla on...

Käsitteitä

Eläimellinen moraalievoluutio

Eläimellistä moraalievoluutiota tavataan kehittyneillä eläimillä, joilla on vastavuoroista altruismia. Eläimellinen moraalievoluutio on eläimellisen kulttuurievoluution kehittynein muoto. Kun eläimet opettavat jälkikasvulleen esimerkiksi tapoja hankkia ravintoa, se on kulttuurievoluutiota...

Vastavuoroinen altruismi

Vastavuoroinen altruismi on eläinten käyttäytymistä ja esihistoriaa tutkivien tiedemiesten yleisesti käyttämä termi. Se tarkoittaa palvelusten vaihtoa yksilöiden tai yksilön ja yhteisön välillä. Se on välineellistä oikeudentajua, reilun pelin etiikkaa. Vastavuoroinen altruismi edellyttää ja...

Kirjallisuutta aiheesta

Olemmeko riittävän älykkäät tunnistamaan, kuinka älykkäitä eläimet ovat?

Frans de Waal (2018)

Kädellisten tutkija Frans de Waal kerää tässä teoksessa tutkimustiedon eläinten älykkäästä käyttäytymisestä. Osoittautuu, että älykkyys ei ole ihmisen erottava ominaisuus, vaan eläimet toimivat omissa ympäristöissään tavoilla, joita voi vain sanoa älykkääksi.

Kirjaa saa täältä:

AdLibris - Frans de Waal

Inhimillinen eläin, eläimellinen ihminen

Jussi Viitala (2004)

Miten muuttolinnut osaavat suunnistaa oikeaan talvehtimispaikkaansa? Entä miten juuri kuoriutuneet kilpikonnanpoikaset tietävät oikean suunnan merta kohti? Professori Jussi Viitala kuvaa teoksessaan elävästi ja värikkäästi eläinten ja ihmistenkin sosiaalista käyttäytymistä. Eri eläinryhmät hahmottavat maailmaansa eri aistien avulla. Keskeistä teoksessa on havainnollistaa lajien aistimusten erilaisuutta ja niiden käyttöä jokapäiväisessä elämässä.

Painos on loppu, mutta kirjaa saa kirjastosta ja antikvariaateista.