Ote Matti Puolakan sähköpostista 5.5.2017.

Puolakalla oli useita hieman erilaisia muotoiluja, joissa ihmissuvun tie oli supistettu kaikkein lyhimpään muotoon. Tässä niistä eräs. Äärimmäinen lyhentäminen luonnollisesti vaatii tuekseen selityksiä – linkit johtavat lisävalaistusta tuoviin artikkeleihin ja käsitemäärittelyihin.

Homo-suvun 2,5 miljoonaa vuotta jatkunut taival jakautuu kahteen perusvaiheeseen:

(1) Tie eläimellisestä moraalievoluutiosta poliittiseen evoluutioon (eli tie Homo-suvun ensimmäisten lajien laumaorganisaatiosta protoyhteiskuntaan eli metsästys-keräilykulttuurin heimoon).

(2) Tie protoyhteiskunnasta globaaliyhteiskuntaan. Koko tuota n 60 000 vuoden taivalta leimaa poliittisen ja eettisen evoluution välinen ristiriita, niiden välinen “vastakohtien ykseys”. Globaaliyhteiskuntaan siirryttäessä ristiriidan pääasiallinen puoli vaihtuu: Eettinen evoluutio nousee poliittiseen evoluutioon nähden johtavaan asemaan.

Eettisestä kansalaisyhteiskunnasta tulee tärkein tekijä yhteiskuntakehityksessä. Valtioiden ja poliittisten puolueiden luonteessa tapahtuu muutos.

Mielestämme globaaliyhteiskunta koostuu kahdesta peruselementistä:

  1. Laillisuusperiaatetta noudattavien valtioiden demokraattisesta liitosta.
  2. Uudentyyppisestä kansalaisyhteiskunnasta. Tämä on ihmiskunnan eettisen yhdentymisen päävoima.

Mihin väittelysanakirjalla pyritään? Rakentamaan eettistä kansalaisyhteiskuntaa. Siinä on kolme osaa: uudentyyppinen (kansalais)yliopisto, kansalaismedia ja paikallistalous.

ARTIKKELIKUVA: Vincent van Goght oli Matti Puolakalle läheinen taiteilija ja hänen kohtalonsa oli keskusteluissamme usein esillä.

About the author

Klio - historian jumalatar. Uusi historia tunnuskuva. Clio

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kommentoi