Historianfilosofia Julkaisuja

Uutuuskirja: “Vain ihmisellä on historia”

Videolla lyhyitä otteita Matti puolakan puheista, joissa käsitellään samoja aiheita kuin uutuuskirjassa “Vain ihmisellä on historia” – lähinnä kysymystä ihmisen määrittelystä ja filosofisesta historiankirjoituksesta. Kirja sisältää toki paljon muutakin, ks. sisällysluettelo tämän artikkelin lopussa.
Kirjaa voi ostaa nettikirjakaupoista, esim. AdLibriksestä tai sähköpostilla: uusihistoria (at) humanpath.net. 428 sivua, pehmeäkantinen, hinta 25 e.
Lähetämme pyynnöstä myös arvostelukappaleita, ks. Medialle.

Vain ihmisellä on historia – ajatuksia ihmiseltä joka määritteli ihmisen

Ajatuksen rohkeus on erilainen asia kuin muu rohkeus.
– Matti Puolakka

”Vain ihmisellä on historia” sisältää katkelmia suomalaisen filosofin Matti Puolakan (1947-2018) puheista, saneluista, viesteistä ja muistikirjamerkinnöistä 1990-luvulta syksyyn 2018 saakka.

Pääpaino on ihmiskäsityksessä ja moraalifilosofiassa. Mikä ihminen on? on tämän ajan pääkysymys – toisessa muodossa se kuuluu: tuhoaako ihmislaji itsensä? Mistä johtuu ihmiskunnan itsetuhoisuus? Millainen voisi olla ihmiskunnan eloonjäämisoppi?

Ihmiskunnan eloonjäämisoppiin sisältyy kysymys ihmisyksilön lopullisesta, psykologisesta vapautumisesta. Ihmiselämän peruskysymyksiä käsitellään kirjassa myös käytännöllisemmin. Puolakalle etiikka, tieto-oppi ja historianfilosofia kietoutuvat yhteen saman kokonaisnäkemyksen ympärille. Hän tulkitsee ja esittelee filosofian historian tärkeimpiä – ja usein vaikeaselkoisia – kirjoittajia jokaiselle käsitettävällä tavalla, silti näkemyksen syvällisyydestä ja tieteellisyydestä tinkimättä.

Kokoelma riittänee osoittamaan valistuneelle lukijalle, että Matti Puolakka oli omaperäinen, laaja-alainen ja syvällinen ajattelija ja että hänen filosofiset ajatuksensa ovat olennaisen tärkeitä alkaneen aikakauden ymmärtämiselle.

Ystäville lähetettyjen päiväkirjaotteiden ja tekstiviestien kautta välittyy kuva myös Puolakasta henkilönä.

Matti Puolakkaan ja hänen johtamiinsa aatteellisiin liikkeisiin kohdistui poikkeuksellisen raaka mielipidevaino, joka alkoi suomettumisesta 1970-luvulla ja jatkui eri muodossa hänen elämänsä loppuun asti. Yhteenvetona kohtalostaan hän kirjoitti vain kuusi päivää ennen kuolemaansa: ”Ei kuoleminen ole kauheata. Kauheata on ihmisyyden pettäminen.”

Kirjan on toimittanut Heli Santavuori apunaan muita Matti Puolakan pitkäaikaisia ystäviä ja työtovereita.

Uusi historia ry
https://humanpath.net
https://newhistory.fi
Facebook: https://www.facebook.com/uusihistoria

Kirjasta lisää täällä:

Laajempi lukunäyte Google Books -sivuilla

Sisällysluettelo

1. LUKU

Johdannoksi

Keskeisiä käsitteitä
Ihmissuvun tien perusvaiheet
Puolakkalaisuuden syntyhistoriasta

2. LUKU

Ihmisestä ja yhteiskunnasta

1. Yhteiskunta, yhteisö ja persoona
2. Ihmisen määrittelyä
3. Onko ihminen hyvä vai paha?
4. Universaalietiikasta
5. Kommentteja kaunokirjallisuuteen.

3. LUKU

Filosofinen universaalihistoria

1. Historianfilosofiaa
2. Esihistoria
3. Historiallinen aika
4. Aikakauden vaihtuminen ja tulevaisuuden
globaaliyhteiskunta

4. LUKU

Väittelysanakirja, totuusfoorumi ja uusi yliopisto

1. Ihmiskunnan tie -foorumi (ITF)
2. Ihmiskunnan tie -väittelysanakirja (VSK)
3. Totuusfoorumi
4. Ihmiskunnan tie -yliopisto
5. VSK, Facebook ja eettinen verkostoituminen
6. Hajahuomioita joistakin muutosliikkeistä

5. LUKU

Filosofiasta

1. Kohti filosofian uutta historiaa
2. Suuret kertomukset
3. Kommentteja moraalifilosofian historiaan

6. LUKU

MLR, Itu ja suomettuminen

7. LUKU

Meistä meille

1. Elämäntyöstämme
2. Elämänkokemuksistamme
3. Tarinat eli uudentyyppinen kaunokirjallisuus (UKK)
4. Matin itsearvioita
5. Viimeiset puheet

Hakemisto
Viitteet


Ed. 21.5.2020 Lisätty video, alaotsikko ja kappale yksilöetiikasta. 28.5.2020 Lisätty linkki Google Booksiin.


Kirjoittajasta

uusihisto

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

kommentti

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.