Totuusfoorumin teemat

Juridinen totuusfoorumi

KUVA: Pixabay
Kolmas pääteema
Juridisen totuusfoorumin tehtävä on nostaa esiin sellaisia hallitusten ja päättävissä asemissa olevien poliitikoiden ja virkamiesten laittomuuksia, joista on tullut tai tulossa ”maan tapa”, eli joiden asianmukaisen käsittelyn oikeusviranomaiset ovat laiminlyöneet.

Tällainen tilanne uhkaa koko demokraattista valtiomuotoa. Tuollaisen ”maan tavan” muodostumiseen on demokraattisimmissakin valtioissa jatkuva tendenssi. Suomettuminen (linkki) on tästä erittäin opettava esimerkki.

Globalisaatio asettaa oikeusvaltioperiaatteelle aivan uusia haasteita. Spekulatiivinen finanssipääoma on noussut hallitsevaan asemaan maailmantaloudessa. Sen sisällä on voimia, jotka toimivat paitsi laillisuusperiaatetta niin myös koko länsimaista demokratiaa vastaan. Vuoden 2008 finanssiromahdus on esimerkki siitä, miten spekulatiivinen finanssipääoma saattoi viedä kokonaisia valtioita taloudellisen romahduksen partaalle.

Toinen esimerkki ovat EU:n perussopimuksissa määritellyt laillisuusperiaatteen vastaiset rakenteet, jotka mahdollistivat lukuisat laittomuudet itälaajentumisen ja EMU:n yhteydessä.

Demokratia ei nykymuodossaan voi säilyä, ellei oikeusvaltioperiaatetta olennaisesti kehitetä.

Uudenlainen totuuskomissio

Juridisessa totuusfoorumissa keskustellaan seuraavasta ehdotuksesta: jokaiseen (oikeus)valtioon (ja valtioiden liittoon kuten EU:hun) tulee perustaa

(1) totuus- ja sovintokomissio pysyvänä valtioelimenä ja
(2) kansalaisten totuuskomissiofoorumi, jolla on virallinen asema yhteiskunnassa ja joka toimii yhteistyössä totuuskomission kanssa.

Ehdotuksen toteutuminen edellyttää muutoksia valtioiden perustuslakeihin ja esim. EU:n perussopimuksiin.

Se edellyttää myös totuuskomission idean kehittämistä ja tarkempaa määrittelemistä. Lisäksi se edellyttää kansalaiskeskustelua oikeusfilosofiasta sekä siitä minkälaisten vaiheiden kautta nykyiset oikeusvaltiot ovat muodostuneet. Muussa tapauksessa yksittäisten laittomuuksien esille tuominen ja syyllisten etsiminen muodostuu helposti hajottavaksi.

Myös kansainvälisen lain kehittäminen kuuluu juridisen totuusfoorumin teemoihin.

Mielipiteenvapauden puolesta poliittista valehtelua vastaan!

Juridisessa totuusfoorumissa erityisenä keskustelunaiheena on sananvapaus, sen rajat ja uudet uhkat.

Mielipiteenvapaus on tärkein ihmisoikeus. Vapaa mielipiteenmuodostus edellyttää, että kansalaiset saavat riittävästi monipuolista tietoa.

Toisen mielipiteiden vääristeleminen ja/tai hänen henkilönsä mustamaalaaminen poliittisten tarkoitusperien vuoksi on törkeä ihmisoikeusloukkaus. Henkilö, joka tekee noin tietoisesti ja toistuvasti, ottaa itselleen laittomasti sensuuriviranomaisen oikeudet. Se ei ole ”kunnianloukkaus” vaan poliittinen rikos. Se voi olla myös maanpetos, jos mustamaalaamisen tarkoituksena on ajaa vieraan vallan etuja.

Miten määritellä sananvapaus? – Tuosta tulisi käynnistää laaja kansalaiskeskustelu, jonka perusteella valtioiden olisi uudistettava rikoslakiaan.

Tärkein tapa edistää sananvapautta on periaate ”Palkkaa on maksettava myös ja lopulta ennen kaikkea totuudenrakkauden, oikeudentajun ja solidaarisuuskyvyn perusteella”. Tämä on yleinen visio, josta on mahdollista kehittää monia erilaisia sovelluksia.

Mielestämme se pitäisi liittää yleisenä suuntaa-antavana periaatteena jokaisen oikeusvaltion perustuslakiin sananvapauden uuden määritelmän rinnalle.

Vääristelyä, panettelua ja valheita ei kuitenkaan voi vastustaa yksinomaan – eikä edes pääasiassa – lainsäädännöllä. Ne kuuluvat geeniperimäämme, joka on muodostunut 2,5 miljoonan vuoden aikana. Ne ovat osa ihmisluontoa. Keskustelu niistä sopii parhaiten toisaalta yhteisöllisiin puitteisiin joissa kaikki tuntevat toisensa, tai ovat vähintäänkin tuttavan tuttavia (ks. esim. paikallisklubit), toisaalta kaunokirjalliseen totuusfoorumiin.

» Alkuun » Juridinen totuusfoorumi

Kirjoittajasta

uusihisto

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.