Totuusfoorumin teemat

Juridinen totuusfoorumi

KUVA: Pixabay
Neljäs pääteema
Uhat laillisuusperiaatetta vastaan ovat kasvaneet informaatioteknologisen vallankumouksen vauhdittaman globalisaation myötä, kun spekulatiivinen finanssipääoma on noussut hallitsevaan asemaan maailmantaloudessa. Keinottelussa liikkuvat rahasummat ylittävät monin kerroin reaalitaloudessa liikkuvien pääomien määrän. Globaalin spekulatiivisen finanssipääoman sisällä on voimia, jotka noudattavat lakia, mutta myös voimia, jotka toimivat paitsi laillisuusperiaatetta niin myös koko länsimaista demokratiaa vastaan. Siinä on tämän ajan taloudellispoliittinen pääongelma.

Juridisen totuusfoorumin tehtävä on nostaa esiin sellaisia hallitusten ja päättävissä asemissa olevien poliitikoiden ja virkamiesten laittomuuksia, joiden asianmukaisen käsittelyn oikeusviranomaiset ovat syystä tai toisesta laiminlyöneet.

Tarkoitamme tässä laittomuuksia, jotka uhkaavat demokraattista valtiomuotoa ja joista on muodostunut tai muodostumassa ”maan tapa”. Yksittäisiin ihmisiin kohdistuneet yksittäiset oikeudenloukkaukset eivät pääsääntöisesti kuulu juridisen totuusfoorumin piiriin. Toki tällaisiakin tapauksia voidaan ottaa esiin totuusfoorumin keskusteluissa, jos ne kuvastavat jotain laillisuusperiaatteen toteutumiseen liittyvää yleisempää ongelmaa.

Juridisessa totuusfoorumissa voidaan ottaa esille myös tilanteita, joissa oman maan hallitus rikkoo hyväksymiään kansainvälisiä sopimuksia ja esimerkiksi tukee tavalla tai toisella hallituksia, jotka omassa maassaan loukkaavat ihmisoikeuksia.

Demokraattinen valtiosääntö on kehittynyt päättyneellä aikakaudella yhdessä kansallisvaltioiden muodostumisen kanssa. Globalisoituvassa maailmassa demokratiaa ei voi puolustaa, ellei sitä kehitetä. Tämä vaatii päättyneen aikakauden aatteiden opiskelua – erityisesti valtio-opin ja oikeusfilosofian osalta.

Ehdotus: Totuuskomissio pysyväksi valtioelimeksi jokaiseen oikeusvaltioon

Ehdotuksemme on, että juridisessa totuusfoorumissa nostetaan keskusteluun seuraava vaatimus: jokaiseen (oikeus)valtioon (ja valtioiden liittoon kuten EU:hun) tulee perustaa

(1) totuuskomissio pysyvänä valtioelimenä ja
(2) kansalaisten totuuskomissiofoorumi, jolla on virallinen asema yhteiskunnassa ja joka toimii yhteistyössä totuuskomission kanssa.

Ehdotuksen toteutuminen edellyttäisi muutoksia valtioiden perustuslakeihin ja esim. EU:n perussopimuksiin. Se edellyttää myös totuuskomission idean kehittämistä, ja tarkempaa määrittelemistä. (Ks. eräs määritelmä täällä.)

Alkuun » Totuusfoorumin teemat » Juridinen totuusfoorumi

Kirjoittajasta

uusihisto

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.