Käsitemäärittelyjä

sanakirjaUusi yhteenveto ihmissuvun koko tiestä on vaatinut myös kokonaan uusien käsitteiden luomista. Samoin jotkut yleisesti käytössä olevat käsitteet ovat saaneet joko kokonaan uuden merkityksen, tai niitä on tulkittu uudella tavalla. Toisin sanoen, on luotu kokonaan uusi filosofinen kieli, joka lukiessa on syytä ottaa huomioon.

Käsitemäärittelyjä lisätään vähitellen. Keräämme myös vertailukohtia muualta kirjallisuudesta. Määritelmiä saa mielellään kommentoida! Alla aakkosellinen luettelo.