Käsitteitä

Tuotannon yhteiskunnallistuminen

Yhteiskunnallistunut tuotanto tarkoittaa sitä, että elintarviketuotannon perusta, pääosa, ainakin olennaisesti merkitsevä sivuosa tapahtuu yhteiskunnallisesti suunnitellen, organisoiden, tuottaen ja jakaen. Käsitettä ”tuotannon yhteiskunnallistuminen” on yleensä käytetty

Lue lisää >>

Substantiaalinen muutos

Substantiaalisen muutoksen käsitettä käytti ensimmäisenä Aristoteles. Hän esitti siitä erilaisia luonnehdintoja, joista tässä tukeudumme seuraavaan: Substantiaalinen muutos tapahtuu silloin, kun syntyy ilmiö (tai olio tai

Lue lisää >>

Ihmisapina, apinaihminen ja ihminen

Alan tutkijat ja kirjoittajat käyttävät eri tavoin termejä ihmisapina, apinaihminen ja ihminen. Mm. Juha Valste kutsuu apinaihmisiksi kaikkia kahdella jalalla kävelleitä apinoita, jotka ilmaantuivat maailmaan

Lue lisää >>

Apinaihmisten laumat

Ennen yhteiskunnan syntyä ja sen syntymän jälkeen yhteiskunnan ulkopuolelle jättäytyneitä Homo-suvun lajeja voidaan kutsua apinaihmisiksi ja niiden perusyksiköitä laumoiksi. Apinaihmisten laumassa, kuten muidenkin kehittyneiden eläinten

Lue lisää >>

Filosofinen universaalihistoria

Termeillä ”universaalihistoria” tai ”filosofinen universaalihistoria” tarkoitamme aineellis-poliittisen esihistorian ja historian sekä ihmiskunnan itsetuntemuksen historian ykseyttä. Itsetuntemuksen historiaan tulisi lukea paitsi aatehistoria, myös kulttuurihistoria, kaunokirjallisuus, uskonnot,

Lue lisää >>

Eläimellinen moraalievoluutio

Eläimellistä moraalievoluutiota tavataan kehittyneillä eläimillä, joilla on vastavuoroista altruismia. Eläimellinen moraalievoluutio on eläimellisen kulttuurievoluution kehittynein muoto. Kun eläimet opettavat jälkikasvulleen esimerkiksi tapoja hankkia ravintoa, se

Lue lisää >>