Väittelysanakirja (VSK)

Käyttöliittymän peruspiirteet

KUVA: Pxhere
Väittelysanakirja ja totuusfoorumi – esittelyjen etusivulle
Väittelysanakirjan käyttöliittymä takaa kiihkeitä intohimoja herättäville keskusteluille sivistyneen, demokraattisen ja oikeudenmukaisen muodon. Se on Matti Puolakan luoma kehikko, jonka perustalta on mahdollista toteuttaa uudentyyppinen somepalvelu. Seuraavassa käyttöliittymän peruspiirteet. Tarkempaa suunnitelmaa ja toteutusta varten ollaan hakemassa rahoitusta ja yhteistyökumppaneita.

Päätunnukset

Väittelysanakirjalla organisaationa ei ole poliittista ohjelmaa eikä se ota kantaa mielipidekysymyksiin – poikkeuksena ainoastaan asettuminen mielipidevapauden, laillisuusperiaatteen ja rehellisen keskustelukulttuurin kannalle. (Ks. myös: Tuleva järjestörakenne – suuntaviivoja)

VSK-formaatti rakentuu seuraavan kahden periaatteen varaan:

1. Ihmiskunnan kohtalonkysymykset ovat maailmankatsomuksellisia ongelmia. Niitä ei voida jättää minkään puolueettoman asiantuntijaraadin ratkaistavaksi. Objektiivisuus toteutuu, kun erilaiset, aivan vastakkaisetkin näkemykset asetetaan rinnakkain.

2. Rehellisestä väittelykulttuurista on palkittava aineellisesti. Totuudenrakkaudesta, oikeudentajusta ja solidaarisuuskyvystä on saatava ”palkkaa”.

Näistä periaatteista on oma keskustelualueensa ja niitä tarkennetaan esim. vuosittain. VSK:n kaikkiin keskusteluihin voi osallistua, vaikka periaatteista olisi eri mieltä.

Teemat

Pääteema on ihmiskunnan tie – yhteenveto ihmissuvun 2,5 miljoonaa vuotta jatkuneesta historiasta, nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Väittelysanakirjassa voi keskustella mistä tahansa esim. harrastuksiin tai muihin mielenkiinnon kohteisiin liittyvästä aiheesta, mutta jokaisen osallistujan olisi otettava jotain kantaa pääteemaan, vaikka vain jakamalla, reagoimalla tai kommentoimalla.

Pääteeman tarkempi jaottelu on itsessään aatteellinen kannanotto, joka aina heijastaa jotain tieteenfilosofista näkemystä. Sitä on mahdotonta tehdä tavalla, joka tyydyttäisi kaikkia.

Sen vuoksi käyttäjillä ja käyttäjäryhmillä on oltava mahdollisuus luoda omaa kategoriahierarkiaa (= teemakarttaa) omille sivuilleen saman palvelun puitteissa.

Yksittäiselle käyttäjälle tai käyttäjäryhmille oman teemakartan luominen ja jatkuva parantelu on olennainen osa opiskelua silloin, kun tarkoitus on muodostaa kokonaiskuvaa maailmasta tai kustakin käsiteltävästä aiheesta. Teemakartan avulla teemat voidaan jakaa osiin, erottaa tärkeimmät teemat vähemmän tärkeistä ja kaikkein tärkeimmät tärkeistä.

Kun erilaiset filosofiset suuntaukset järjestävät väittelyä oman näkemyksensä mukaisesti, käyttäjät voivat verrata paitsi yksittäisiä mielipiteitä, myös kokonaisuuksia ja lähestymistapoja.

Tällaista ratkaisua ei ole missään nykyisessä nettijulkaisussa tai somealustassa. Sen vuoksi mikään perinteinen somealusta (esim. Facebook, Twitter, Instagram, Quora, Wikipedia jne.) ei kykene järjestämään mielekästä kaikille mielipidesuuntauksille avointa väittelyä ihmiskunnan kohtalonkysymyksistä.

VSK-kirjasto

Väittelysanakirjassa käyttäjiä kehotetaan esittämään mielipiteensä kärkevästi omaa kantaansa puolustaen. Puolueettomuutta tavoitellaan niin, että samasta hakusanasta / aiheesta julkaistaan niin monta mielipidettä kuin tulee.

Tämän vuoksi kirjasto (eli tekstiarkisto) on jaettu aiheketjuihin. Käyttäjä voi joko aloittaa uuden aiheketjun tai kirjoittaa kommentin tai osittain tai kokonaan eriävän kannan jo aloitettuun aiheketjuun.

Kirjastoon voi kuka tahansa ladata kirjoituksia tai puheita (audio/video). Käyttäjät voivat jakaa niitä vapaasti omille sivuilleen.

Kirjoituksilla, jotka on tarkoitettu väittelypaneelien aloituspuheenvuoroiksi, on pituusrajoitus. Samaan väittelypaneeliin valitaan aloituspuheenvuorot samasta aiheketjusta.

Hakutoiminnot

Väittelysanakirja edellyttää kehittyneitä hakutoimintoja. On voitava käyttää useampia hakusanoja ja tunnisteita erikseen väittelysanakirjan eri osastoille (kirjasto, väittelypaneelit ja omat sivut).

Erilaisia lisähakuja voivat olla kommenttien tai tykkäysten määrä, paneelin kesto, aikajärjestys, lataukset tietyllä aikavälillä jne.

Väittelypaneelit

Kuka tahansa voi perustaa paneelin / paneeleita. Niillä on seuraavat erityispiirteet:

 • Paneelissa on 1-4 aloituspuheenvuoroa. Toivomus on, että niissä olisi edustettuna erilaisia, myös aivan vastakkaisia näkemyksiä.
 • Aloituspuheenvuorot valitaan samasta aiheketjusta, jolloin niillä on automaattisesti myös sama pituusrajoitus.
 • Näin muodostetun paneelin perusteella käynnistyy keskustelu, johon kuka vain voi osallistua.


Paneelin perustaja

 • moderoi keskustelua: valvoo, että keskustelu pysyy asiallisena, jäsentää keskustelua, tekee yhteenvetoja, päättää paneelin jakamisesta alateemoihin ja/tai lopettamisesta.
 • erottaa häiriköivän keskustelijan.
 • voi halutessaan myös rajoittaa keskustelijoiden määrää tai valita keskustelijat yksitellen.

Käyttäjien omat sivut

Käyttäjien omia sivuja on kolmenlaisia:

 • Henkilökohtaiset väittelysanakirjat ovat yksityishenkilön palveluun perustamia sivustoja. Henkilökohtaisista väittelysanakirjoista muodostuu kooste käyttäjän tärkeinä pitämistä asioista niin maailmankatsomuksellisten kysymysten, päivänpolitiikan kuin kulttuurin ja harrastusten alalta.
 • Teemasanakirjat keskittyvät nimensä mukaisesti johonkin rajattuun aiheeseen. Perustajajäseniä voi olla useita. Jäsenyyteen riittää kiinnostus kyseistä teemaa kohtaan mielipiteistä riippumatta.
 • Platformit ovat samanmielisten yhteenliittymiä. Ne voivat perustua esimerkiksi puolue- tai vaaliohjelmaan, tieteellisen koulukunnan katsomuksiin tai johonkin yksittäiseen mielipiteeseen. Perustajajäseniä voi olla useita.

Omat sivut voivat olla joko julkisia tai suljettuja, ja jäseneksi liittyminen voi olla joko avointa tai vaatia moderaattorin hyväksynnän. Niillä voi olla sekä jäseniä että seuraajia. Omilla sivuilla voi julkaista kirjoituksia, puheita, kuvia jne., mutta niille voi myös jakaa aineistoa väittelysanakirjan tietokannasta tai linkkejä muualta internetistä. Tässä suhteessa ne toimivat samoin kuin Facebookin ryhmät.

Erotuksena on se, että omien sivujen ylläpitäjillä on mahdollisuus päättää omista teemoistaan (kategorioistaan), rakentaa niistä teemakartta ja järjestää sivujen sisältö käyttöliittymään sisältyvän valmiin työkalun avulla

Moderaattorit valvovat keskustelua ja vastaavat siitä, että asiattomat kommentit ja häiriköt poistetaan.

Omilla sivuillaan perustajat voivat harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää elävän elämän tilaisuuksia, webinaareja ja opintokursseja sekä käynnistää liiketoimintaa.

Käyttäjätilit

 • Yksityishenkilöt. Linkki käyttäjän nimessä johtaa käyttäjäprofiiliin, johon tilastoituu hänen kaikki aktiviteettinsa palvelussa. Käyttäjä voi halutessaan profiilinsa asetuksia. Käyttäjällä voi olla sekä kavereita että seuraajia.
 • Yhteisöt, kuten valtiot, puolueet, järjestöt, yritykset, laitokset, virastot voivat luoda omia esittelysivujaan, mutta keskusteluihin voivat osallistua ja omia sivuja perustaa vain yksilöt omalla nimellään.

Talous ja suhde liike-elämään

Yrityksille on nykymaailmassa yhä tärkeämpää rakentaa eettistä imagoa. Kaikille mielipidesuuntauksille avoin, demokratiaa, sananvapautta ja oikeusvaltiota puolustava foorumi on erityisen sopiva sponsorointikohde ja mainospaikka.

Mielekkäiden keskustelujen luoma käyttäjäuskollisuus on suuri etu erityisesti mainostulojen hankinnassa. Yksinkertaisimmillaan tätä tarkoittaa kehotus: ”Kun kuitenkin teet ostoksia netissä, tee se meidän sivujemme kautta.”

Periaatteessa kaikki verkossa tapahtuva liiketoiminta soveltuu tämän projektin yhteyteen, sivuilla näytettävistä mainoksista alkaen. Seuraavat liiketoiminnan alat kuuluvat siihen elimellisesti:

 • Hotellit, lomakylät, kahvilat, pubit ja ravintolat, jotka järjestävät projektin periaatteiden mukaisia väittelytilaisuuksia normaalin liiketoimintansa yhteydessä.
 • Kustannustoiminta, erityisesti oppikirjat jokaiselle koulutustasolle – ne olisivat sanakirjan tietokannasta kerättyjä debattiantologioita eri aiheista.
 • Verkko-opinnot.

Aatteellisessa, rehellisessä väittelyssä on mahdollista luoda kontakteja ja suhteita, joissa toiseen voi luottaa. Se on sosiaalista pääomaa, jonka varaan on turvallista rakentaa mitä vain liiketoimintaa niin verkossa kuin paikallisosastoissa. Erityisen sopivia ovat erilaisten työsuoritusten ja palvelusten vaihto, osto- ja myyntipalstat ym.

Käyttäjien mahdollisuus ansaita

Väittelysanakirja pyrkii myös tarjoamaan jäsenilleen mahdollisuuksia oman taloudellisen asemansa kohentamiseen.

Käyttäjät saavat omien sivujensa mainostulot itselleen. Tällöin käyttäjä, joka puolustaa asiallisesti jotain tärkeänä pitämäänsä näkemystä tai moderoi keskustelua taitavasti, voi ansaita hyvin. Tämä mahdollisuus on tarjolla yhtä hyvin kirjoittamiseen tottumattomille kansanihmisille kuin ammattijournalisteille.

Tärkein periaate taloustoiminnassa on se, että rehellisestä väittelykulttuurista on palkittava myös taloudellisesti. Tästä yleisestä periaatteesta voidaan kehittää erilaisia toteutustapoja. Esimerkiksi: Ruusunappia painamalla lukija lahjoittaa kirjoittajalle jonkin summan (esim. 5 senttiä, euron, 10 euroa tai huomattavasti isomman summan), koska arvostaa hänen kirjoitustaan. Tällaisia nappeja on jokaisen käyttäjän kaikissa puheenvuoroissa.

Myöhemmässä vaiheessa, kun VSK-projektille muodostuu organisaatio, voidaan palkita ansioituneita keskustelijoita myös yhteisesti.

[wpseo_breadcrubm]

Kirjoittajasta

uusihisto

uusihisto

Toimitus. KUVA: Kleio, historian jumalatar.

Kirjoita kommenttisi tähän.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.