Kirjallisuutta

Kirjallisuusluetteloa päivitetään vähitellen. Olennaisia teoksia saattaa puuttua luettelosta.

Kaunokirjallisuudesta tulossa erillinen luettelo.

Linkit johtavat AdLibris -nettikauppaan, mikäli teos on saatavilla.

A
Althusser, Louis: Ideologiset valtiokoneistot. Kansankulttuuri; Vastapaino, 1984.

Aristoteles: Teokset I-IX
Toimituskunta: Simo Knuuttila, Ilkka Niiniluoto, Juha Sihvola ja Holger Thesleff
Gaudeamus 1994-2015

Osa 1:
Kategoriat, Tulkinnasta. Käännös ja selitykset Lauri Carlson
Ensimmäinen analytiikka. Käännös ja selitykset Simo Knuuttila
Toinen analytiikka. Käännös ja selitykset Juha Sihvola

Osa 2:
Topiikka. Käännös Juha Sihvola ja Marke Ahonen. Selitykset Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila ja Juha Sihvola.
Sofistiset kumoamiset. Käännös ja selitykset Marke Ahonen.

Osa 3:
Fysiikka. Käännös: Tuija Jatakari, Kati Näätsaari

Osa 4:
Taivaasta/Syntymisestä ja häviämisestä. Käännös: Petri Pohjalehto, Tuija Jatakari

Osa 5:
Sielusta. Käänös Kati Näätsaari, selitykset Juha Sihvola
Pieniä tutkielmia. Käännös: Kati Näätsaari ja Tuija Jatakari. Selitykset Simo Knuuttila.
Eläinten liikkeestä. Käännös ja selitykset Marke Ahonen.

Osa 6:
Metafysiikka. Käännös: Tuija Jatakari, Kati Näätsaari, Petri Pohjanlehto. Selitykset Simo Knuuttila.

Osa 7:
Nikomakhoksen etiikka. Käännös ja selitykset Simo Knuuttila

Osa 8:
Politiikka. Käännös: A. M. Anttila. Selitykset Juha Sihvola

Osa 9:
Retoriikka. Käännös: Paavo Hohti, Päivi Myllykoski.
Runousoppi. Käännös Paavo Hohti. Selitykset Juha Sihvola.

B
Balter, Michael: The Goddess and the Bull. Catalhöyük: An Archaeological Journey to the Dawn of Civilization. Routledge 2017 (2005).

Barabási, Albert-László: Linkit. Verkostojen uusi teoria. Terra Cognita 2002.

Barnes Gina L: China, Korea and Japan: The Rise of Civilization in East Asia

Berglund, Björn E. & Björck, Svante: Jää kautta aikojen. Teoksesssa Ihmisen suku osa 1, Ensimmäiset ihmiset. WSOY 1993.

Blackburn, Simon: Platonin valtio. Gummerus 2007

Blake Emma & Knapp A. Bernhard (ed.): Archaeology of Mediterranean Prehistory. Wiley-Blackwell 2005.

Boas, George: Mitä aatehistoria on. WSOY 1972.

Bonner, Nigel: Whales of the world. Facts on File Inc 2003.

Browne, Janet: Darwinin Lajien synty. Ajatus kirjat 2009.

Burger, Richard L: Chavin and the Origins of Andean civilization. Thames and Hudson 1992.

C
Cajander, Veli-Risto, Similä, Tiu: Suurvalaat ja delfiinit: merten viisaat valtiaat. Otava 1987.

Cameron, Rondo: Maailman taloushistoria, paleoliittiselta kaudelta nykypäivään. WSOY 1995.

Cartledge, Paul: Demokritos – ”naurava filosofi”. Otava 2000.

Carwardine Mark: Whales, Dolphins and Porpoises. DK Publishing (Dorling Kindersley) 2002.

Cicero: Keskusteluja Tusculumissa. Faros 2018

Cicero: Puhujasta
Kääntäjä: Aulikki Vuola. Gaudeamus 2010.

Cicero: Vanhuudesta, ystävyydestä, velvollisuuksista. WSOY 1967.

Childe, Gordon V.: The Dawn of European Civilization. Routledge 2013 (1958).

Cohen, R., Service, E., ed.: Origins of the State: The Anthropology of Political Evolution. Institute for the Study of Human Issues 1978.

Colli, Giorgio: Filosofian synty. Tutkijaliitto 2005.

Crawford Harriet: Sumer and the Sumerians. Cambridge University Press 2004.

D
Damasio, Antonio: Spinozaa etsimässä. Ilo, suru ja tuntevat aivot. Terra Cognita 2003.

Darwin, Charles: Lajien synty. Luonnollisen valinnan kautta eli luonnon säilyminen olemassaolon taistelussa. Vastapaino 2016.

Darwin, Charles: Tunteiden ilmaisu ihmisissä ja eläimissä. Terra Cognita 2009.

Darwin, Charles: Elämäni. Kustannus Oy Pohjoinen 1987.

Davie, Maurice R.: The Evolution of War, Yale University Press 1929.

Dawkins, Richard: Sokea kelloseppä. WSOY 1989.

Dawkins, Richard: Geenin itsekkyys. Art House 1993

Dawkins, Richard, Wong, Yan: The Ancestors Tale, A pilgrimage to the dawn of life. Orion Publishing Group (2002) 2017.

Deleuze, Gilles: Kantin kriittinen filosofia. Tutkijaliitto 2010.

Descartes, René: Teokset I-IV. Gaudeamus 2015

osa I
Yksityisiä ajatelmia. Järjen käyttöohjeet. Metodin esitys. Optiikka. Kirjeitä 1619-1640.

Osa II:
Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta. Kirjeitä 1640-1641.

Osa III:
Filosofian periaatteet. Totuuden tutkimus luonnollisella valolla. Huomautuksia erääeen ohjelmajulistukseen. Kirjeitä 1641-1645.

Osa IV:
Sielun liikutukset. Ihmisruumiin kuvaus. Sikiön kehityksestä. Krjeenvaihto prinsessa Elisabethin kanssa. Kirjeitä 1646-1650. Rauhan synty. Kertomus filosofi René Descartesin kuolemasta.

Diamond, Jared: Tykit, taudit ja teräs. Ihmisen ja yhteiskuntien kohtalot. . Terra Cognita 2005.

Diamond, Jared: Romahdus. Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä. Terra Cognita 2010.

Diamond, Jared: Kolmas simpanssi. Ihmiseläimen evoluutio ja tulevaisuus. Terra Cognita 2010.

Dirlik, Arif, Healy, Paul, Knight, Nick (toim.): Critical Perspectives on Mao Zedong’s Thought. Humanities Press 1997.

Dlugatsh, Tamara: Denis Diderot. Progress, Moskova. 1984.

Dobbs Horace: Tale of two Dolphins. Jonathan Cape Ltd 1987.

Dunnell, R.: Evolutionary Theory and Archaeology. Teoksessa O’Brien, M. (toim.): Evolutionary Archaeology, ss. 30-67. University of Utah Press, 1996.

E
Earle Timothy: Economic and Social Organization of a Complex Chiefdom the Halelea District, Kaua’i, Hawaii. 1978.

Earle, Timothy: How Chiefs Come to Power. The political economy in prehistory. Stanford University Press 1997

Earle, Timothy, ed.: Chiefdoms: Power, Economy and Ideology. SAR Press 1991.

Eisler, Riane: Malja ja miekka. WSOY 1988.

Engels, Friedrich: Työn osuus apinan ihmistymisessä. Marx & Engels, Valitut teokset kahdessa osassa, Osa 2, Petroskoi 1959.

Engels, Friedrich: Perheen, yksityisomistuksen ja valtion alkuperä. Luettavissa täällä: https://www.marxists.org/suomi/marx-engels/1884/perheen-yksityisomaisuuden-ja-valtion-alkupera/index.htm

F
Fagan, Brian: Pitkä kesä. Ihmiskunnan historia ja ilmastonmuutos. Ajatus kirjat, Gummerus 2008.

Ferguson R. Brian: Yanomami Warfare. A Political History. School of American Research 1995.

Ferguson R. Brian: Warfare Culture and Environment. Studies in Anthropology 1984.

Ferrill, A.: The Origins Of War. From the Stone Age to Alexander the Great. Westview Press Inc 1997 (1985).

Feuerbach, Ludwig: Uskonnon olemuksesta. Otava 1980.

Fitzhugh, William W. & Dubreuil, Chisato O.: Ainu: Spirit of a Northern People 2001

Fried, M.: The Evolution of Political Society. Random House 1967.

Frost Jr., S. E.: Basic Teachings of the Great Philosofphers, 1942, 1961. Dolphin books.

Fry, Douglas P.: The Human Potential for Peace. An Anthropological Challenge to Assumptions about War and Violance. Oxford University Press Inc 2005.

Frye, K. and Steadman, L: Incatunahuiri: A Case for Early Socio-Political Complexity in the Titicaca Basin.
Paper presented at the 66th annual meeting of the Society for American Archaeology, New Orleans, LA. 2001.

Fukuyama, Francis: Historian loppu ja viimeinen ihminen. WSOY 1992

Fukuyama, Francis: The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution. Farrar, Straus and Giroux 2012.

Fukuyama, Francis: Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. Farrar, Straus and Giroux 2015.

G

Gamble, Clive, Gowlett, John, Dunbar, Robin: Thinking Big. How the Evolution of Social Life Shaped the Human Mind, Thames & Hudson, 2014.

Garber, Daniel: Leibniz: Body, Substance, Monad. Oxford University Press 2011.

Gerholm, T. R. ja Magnusson, S.: Ajatus, aate ja yhteiskunta. WSOY 1972.

Gibbons, Ann: The First Human. The Race to Discover our Earliest Ancestors. 2006.

Gimbutas, Marija: The Goddesses and Gods of Old Europe 7 000 – 3 500 B.C.. University of California Press 1982.

Gimbutas, Marija: The Early Civilization of Europe (Monograph for Indo-European Studies 131), University of California 1980.

Gimbutas, Marija: First Wawe of Eurasian Steppe Pastorialists into Copper Age Europe, Journal of Indo-European Studies 5 1977.

Gimbutas, Marija: The Beginnings of the Bronze Age in Europe and the Indo-Europeans: 3 500 – 2 500 B.C., Journal of Indo-European Studies 1 1973.

Glover, Ian C.: Etelä-Aasian kulttuurit -luku teoksessa: Ihmisen suku, Etruskeista viikinkeihin, 3 osa, WSOY 1994.

Goodall, Jane: Simpanssien valtakunta. Tammi 1991.

Gould, Stephen Jay: Ihmeellinen elämä: Burgessin esiintymä ja historian kulku. Art House, 1991

Gould, Stephen Jay: The Structure of Evolutionary Theory. The Belknap Press 2002.

Gothóni, Raili ja René: Ajattelun aarteet. WSOY 2007

Grafen, Alan, Ridley, Mark: Richard Dawkins – how a scientist changed the way we think. Oxford University Press 2007.

Groves, Colin: Ihmisen alkuperä -luku teoksessa Ihmisen suku, osa 1, Ensimmäiset ihmiset, WSOY 1993.

Groves, Colin: Neandertalinihmiset -luku teoksessa: Ihmisen suku, Osa 1, Ensimmäiset ihmiset, WSOY 1993.

Groves, Colin: Varhaiset esi-isät -artikkeli teoksessa: Ihmisen suku, Osa 1, Ensimmäiset ihmiset, WSOY 1993.

Gylling, Heta, Niinluoto, Ilkka, Vilkko, Risto (toim.): Syy. Gaudeamus 2007.

H

Haaparanta, Leila; Niiniluoto, Ilkka: Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Gaudeamus 2016.

Haas, Jonathan: From Leaders to Rulers. 2001

Haas, Jonathan: The Anthropology of War. 1990

Haas J, Pozorski S & Pozorski T.: The Origins and Development of the Andean States

Habu Junko: Ancient Jomon of Japan (Case Studies in Early Societies). Cambridge University Press 2004.

Halinen, Petri ym. (toim.): Johdatus arkeologiaan. Gaudeamus 2014 (2008).

Harari, Yuval Noah: Sapiens. Ihmisen lyhyt historia.. Bazar 2017.

Harari, Yuval Noah: Homo Deus. Huomisen lyhyt historia. Bazaar 2018.

Harari, Yuval Noah: 21 oppituntia maailman tilasta. Bazaar 2018.

Harva, Urpo: Suuria ajattelijoita. Suppea filosofian historia. Otava 1972.

Hayden, B.: Thresholds of Power in Emergent Complex Societies. Teoksessa Arnold, J.(toim.): Emergent Complexity: The Evolution of Intermediate Societies, Archaeological Series nr 9, ss. 50-58. International Monographs in Prehistory, Ann Arbor. 1996.

Hayden, B. and Gargett, R.: Big Man, Big Heart? A Mesoamerican View of the Emergence of Complex Society. Ancient Mesoamerica, 1:3-20. 1990.

Hegel, G.W.F.: Oikeusfilosofia. Oikeusfilosofian pääpiirteet eli luonnonoikeuden ja valtiotieteen perusteet. Johdanto Juha Manninen ja Markus Wahlberg. Käännös ja selitykset Markus Wahlberg. Kustannus Pohjoinen 1994.

Hegel, G.W.F.: Järjen ääni. Historianfilosofian luentojen johdanto. Suomentanut Mauri Noro. Gaudeamus 1994.

Hegel, G.W.F.: Logiikan tiede I. Objektiivinen logiikka. Oppi olemisesta.. Saate ja selitykset: Ilmari Jauhiainen, Vesa Oittinen. Summa kustannus 2011.

Hegel, G.W.F.: Lectures on the Philosophy of History. Englanninkielinen käännös J. Sibree. Franklin Classics 2018.

Hegel, G.W.F.: Hegel’s Philosophy of Nature. Käännös ja selitykset M. J. Petry. Routledge 2015.

Hegel, G.W.F.: Hegel’s Science of Logic. Käännös A.V. Miller. Prometheus Books 1989.

Hegel, G.W.F.: Hegel’s Lectures on the History of Philosophy. Esipuhe Tom Rockmore, käännös E.S. Haldane ja Frances H. Simson. Humanities Press 1996.

Henrikson, Alf: Antiikin tarinoita. WSOY 1997.

Hobbes, Thomas: Leviathan, eli kirkollisen ja valtiollisen yhteiskunnan aines, muoto ja valta. Vastapaino 1999.

Horkheimer, Max, Adorno, W.: Valistuksen dialektiikka. Filosofisia sirpaleita. Vastapaino 2008.

Husserl, Edmund: Eurooppalaisten tieteiden kriisi ja transsendentaalinen fenomenologia. Gaudeamus 2012.

I
Ikäheimo, Heikki: Tunnustus, subjektiviteetti ja inhimillinen elämänmuoto. Tutkimuksia Hegelistä ja persoonien välisistä tunnustussuhteista. Jyväskylän yliopisto 2003.

Iovtshuk, M.T., Oizerman,T.I. ja Shtshipanov, I.J.: Filosofian historia I-II. Progress (Moskova) 1982.

Isaac, Glynn: The Archeology of Human Origins: Papers by Glynn Isaac, Edited by Barbara Isaac, Cambridge University Press, 1990.

J
Janusek, J.: State and Local Power in a Prehispanic Andean Polity: Changing Patterns of Urban Residence in Tiwanaku and Lukurmata.
Unpublished ph.d. dissertation, Department of Anthropology, University of Chicago 1994.

Jaspers, Karl: Ajattelun suunnanantajat: Sokrtes – Buddha – Kung Fu-tse – Jeesus. Kirjayhtymä 1975.

Jones, G. and Kautz, R., (ed.): The Transition to Statehood in the New World. Cambridge University Press 1981.

Justinos Marttyyri: Apologiat & Dialogi Tryfonin kanssa. Gaudeamus 2008.

K
Kaila, Eino: Persoonallisuus. Otava 1967.

Kakkuri, Marja-Liisa ja Patoluoto, Ilkka (toim.): Tutkimuksia Hegelistä. Tutkijaliitto 1984.

Kamppinen, Matti (toim.): Kulttuurieläin, Ihmistutkimuksen biologiaa. Otava 1989.

Kanerva, Jukka (toim.): Politiikan teorian klassikoita. Gaudeamus, 1984.

Kangas, Risto: Yhteiskunta: Tutkielmia yhteiskunnasta, yhteiskuntakäsitteestä ja sosiologiasta. Tutkijaliitto 2006.

Kant, Immanuel: Puhtaan järjen kritiikki. Gaudeamus 2013.

Kant, Immanuel: Sivelysopilliset pääteokset. WSOY 1990.

Kant, Immanuel: Prolegomena. Gaudeamus 2005.

Kant, Immanuel: Ikuiseen rauhaan. Into Kustannus 2015.

Keeley, Lawrence: War before civilization: the myth of the peaceful savage. 1996.

Kenoyer Jonathan M.: Ancient Cities of the Indus Valley. 1998.

Ketonen, Oiva: Eurooppalaisen ihmisen maaimankatsomus. WSOY 1981.

Ketonen, Oiva: Se pyörii sittenkin. WSOY 1975.

Knuuttila, Simo, Manninen, Juha ja Niiniluoto, Ilkka (toim.): Aate ja maailmankuva. Suomen filosofista perintöä keskiajalta vuosisadallemme. WSOY 1979

Koikkalainen, Petri ja Korvela, Paul-Erik (toim.): Klassiset poliittiset ajattelijat. Vastapaino 2012.

Koivisto, Juha, Mäki, Markku ja Uusitupa, Timo: Mitä on valistus?. Valikoima klassisia ja moderneja tekstejä valistusajattelun suurilta nimiltä ja keskeisiltä kommentaattoreilta. Vastapaino 1993-2017.

Kojève, Alexandre: Johdatus Hegelin lukemiseen. Tutkijaliitto 2012.

Korkman, Petter ja Yrjönsuuri, Mikko (toim.): Filosofian historian kehityslinjoja. Gaudeamus 2016
E-kirja

Ksenofon: Talouden taito. Gaudeamus 2009

Kuusi, Pekka: Tämä ihmisen maailma. WSOY 1982.

L
Lahiri Nayanjot: The decline and fall of the Indus Civilization. 2000.

Leakey, Richard: Ihmiskunnan juuret, WSOY 1995.

Leakey, Richard: The Sixth Extinction. 1994.

Leakey, Richard & Lewin, Roger: Ihmisyyden synty, Otava 1994

Leakey, Richard E. & Lewin, Roger: Ihmisen synty. 1978

Leakey, Richard: The People of the Lake. 1980.

Lehtinen, Torsti: Sören Kierkegaard. Arktinen banaani. 2013.

Leibniz, Gottfried Wilhelm: Filosofisia tutkielmia. Gaudeamus 2011.

Lenin, V.I.: Filosofian vihkot. Teokset, osa 38, Kustannusliike Edistys, Moskova-Petroskoi, ei painovuotta.

Lewin, Roger: The Origin of Modern Humans. Scientific American Library 1993.

Liedman, Sven-Eric: Från Platon till Gorbatjov. Bonniers 1991

Lindberg, Susanna (toim.): Johdatus Hegelin hengen fenomenologiaan. Gaudeamus 2012.

Ljatker, Jakov: Descartes. Progress, Moskova. 1984.

M
Macherey, Pierre: Hegel or Spinoza. University of Minnesota Press 2011.

Maisels, Charles Keith: The Emergence of Civilisation: from Hunting and Gathering to Agriculture, Cities, and the State in the Near East. Routledge 1993.

Maisels, Charles Keith: Early civilizations of the old world: the formative histories of Egypt, the Levant, Mesopotamia, India, and China. 1999.

Mandelstam, Osip: Keskustelu Dantesta. Savukeidas 2011.

Mann, M.: Sources of Social Power: Volume 1, A History of Power from the Beginning to AD 1760. Cambridge University Press 2012.

Manninen, Juha, Vilkko , Risto (toim.): Ajattelun välineet ja maailmat. Kirjoituksia Jaakko Hintikan filosofiasta. Gaudeamus 2009.

Mao Zedong: Ristiriidasta (vuodelta 1937), Neljä filosofista teosta, Helsinki 1972

Mao Tse-tung: Teoksia I-II. Suomentanut Ture Lehén. Kansankulttuuri 1958.

Mao Zedong: Mao Tse-tung Unrehearsed. Talks and Letters: 1956-71. Edited by Stuart Schram. Penguin books 1975.

Martinelli, Dario: How musical is a whale? Towards a theory of zoomusicology. International Semiotics Institute at Imatra, 2002

Marx, Karl: Demokritoksen ja Epikuroksen luonnonfilosofian ero. Suomennos, johdanto ja selitykset Jukka Heiskanen. Minerva kustannus Oy 2005.

Marx, Karl: Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä. Suomennos, johdanto ja selitykset Jukka Heiskanen. Minerva kustannus 2009.

Marx, Karl, Engels, Friedrich: Historiallisesta materialismista, Kokoelma, Kustannusliike Edistys, Moskova, ei painovuotta

Marx, Karl, Engels, Friedrich: Dialektisesta materialismista, kokoelma. Kustannusliike Edistys, Moskova, ei painovuotta

Marx, Karl: Pääoma. Kansantaloustieteen arvostelua., osat I-III, Marxilainen foorumi -julkaisusarja 2013.

Marx, Karl, Engels, Friedrich: Kommunistinen manifesti. Vastapaino 2016.

Marx, Karl, Engels, Friedrich: Valitut teokset 6 osaa, Moskova 1979

Marx, Karl, Engels, Friedrich: Kirjeitä, Moskova

Marx, Karl: The Ethnological Notebooks of Karl Marx. Transcribed and edited, with an introduction: Lawrence Krader. Internationaal Instituut voor sociale Geschiedenis Amsterdam 1974.

Masson, Jeffrey Moussaieff: Kun norsut itkevät. Eläinten tunne-elämä. WSOY 1998.

Matthews, Roger: Archaeology of Mesopotamia. Theories and Approaches repr. 2004 2003.

Matthews, Roger: The Early Prehistory of Mesopotamia from 500 000 to 4500 BC 2000.

Mauss, M.: The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. W. W. Norton & Company 1967.

Mayr, Ernst: Evoluutio. WSOY 2003.

Mayr, Ernst: Darwin’s Five Theories of Evolution. Teoksessa Kohn, D. (toim.): The Darwinian Heritage, ss. 755-772. Princeton University Press 1985.

McIntosh, Jane: A Peaceful Realm: The Rise and Fall of the Indus Civilization. 2001

McNeill, J.R. & McNeill, William H.: Verkottunut ihmiskunta. Yleiskatsaus maailmanhistoriaan. Vastapaino 2012.

Mellaart, James 1975: The Neolithic of the Near East. New York, Scribner.

Mellars, Paul & Stringer, Chris: The Human Revolution. Behavioural and Biological Perspectives on the Origins of Modern Humans. 1989.

Mieroop, van de, Marc: A History of the Ancient Near East, ca. 3000-323 . John Wiley Sons Inc 2015 (2003)

Mithen, Steven: The Singing Neanderthals. The Origins of Music, Language, Mind and Body. 2006.

Mithen, Steven: After the Ice. The Global Human history 20 000 – 5 000 bc. 2004.

Moseley, Michael E.: The Incas and their Ancestors. 1992.

N

Niinluoto, Ilkka, Saarinen, Esa (toim.): Vuosisatamme filosofia. WSOY, 1987.

Niinluoto, Ilkka: Georg Henrik von Wright. Filosofin elämä – en filosofs liv – a philosopher’s life. Into kustannus 2016.

Niinluoto, Ilkka: Järki, arvot ja välineet. Kulttuurifilosofisia esseitä. Otava 1994

Niinluoto, Ilkka (toim.): Maailman henkinen tila ja tulevaisuus. Otava 2000.

Niiniluoto, Ilkka, Koskinen, Heikki J. (toim.): Wienin piiri. Gaudeamus 2002.

Niinluoto, Ilkka: Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen- ja teorianmuodostus. Otava 2002.

Niiniluoto, Ilkka, Vilkko, Risto, Kuorikoski, Jaakko (toim.): Talous ja filosofia. Gaudeamus 2013.

Nissen, Hans J.: Early history of the Ancient Near East 9000-2000 B.C. 1988.

O

Oberg, K.: Types of Social Structure among the Lowland Tribes of South and Central America. American Anthropologist, 57:472-488. 1955.

Ocalan, Abdullah: Prison Writings: The Roots of Civilization. 2007

Otterbein, Keith F.: The Evolution of War: A Cross-cultural Study.

P
Palmer, Douglas: Seven Million Years: The Story of Human Evolution. 2006.

Palmqvist, Lennart: Lounais-Aasian maatalouden alkuvaiheet -luku teoksessa Ihmisen suku, Kivikauden ihmiset, Osa 2, WSOY 1994.

Panketat, Timothy & DiPaolo-Loren, Diana: North American Archaeology.

Pinkard, Terry: Hegel’s Phenomenology. The Sociality of Reason. Cambridge University Press 1996.

Pinkard, Terry: Hegel – A Biography. Cambridge University Press 2001.

Plant, Raymond, 1997: Hegel. Otava, sarja Suuret filosofit.

Platon: Valtio
Käännös: Marja Itkonen-Kaila. Otava 2012

Platon: Viisi tutkielmaa. Sokrateen puolustuspuhe, Kriton, Pidot, Faidros, Faidon.
Suom. Päivö Oksala ja J.A. Hollo. WSOY 1961.

Pollock Susan & Bernbeck Reinhard (ed.): Archaeology of Near East: Critical Perspectives. Backwell 2005.

Pollock, Susan: Ancient Mesopotamia: The Eden that never was. Cambridge University Press 1999.

Ponting, Clive: World History. A New Perspective. Vintage 2001.

Possehl, Gregory L.: The Indus Civilization: A Contemporary Perspective. 2003.

Postgate, Nicholas: Early Mesopotamia: Society and Economy and the Dawn of History. Routledge 1994.

Pääbo, Svante: Neandertalilainen. Art House 2015.

R

Redman, Charles L.: Mesopotamia ja ensimmäiset kaupungit -luku teoksessa: Ihmisen suku, Etruskeista viikinkeihin, 3 osa, WSOY 1994.

Reiners, Ilona, Seppä, Anita, Vuorinen, Jyri (toim.): Estetiikan klassikot I. Platonista Tostoihin. Gaudeamus 2016.

Ridley, Matt: Jalouden alkuperä. Epäitsekkyyden ja yhteistyön biologiaa. Art House 1999.

Rogers, Ben: Pascal. Otava 2000. Kirjasarjassa Suuria filosofeja.

Rosen, Stanley: The Idea of Hegel’s ”Science of Logic”. University of Chicago Press 2014.

Rowley-Conwy, Peter: Oliko neandertalilaisilla uskonto? -artikkeli teoksessa: Ihmisen suku, osa 1, Ensimmäiset ihmiset, WSOY 1993.

Rousseau, Jean-Jaques: Yksinäisen kulkijan mietteitä. Vastapaino 2010 (2018).

Rousseau, Jean-Jaques: Tunnustuksia. Gummerus 2013.

Rudgley, Richard: Lost Civilizations of the Stone Age.

Russell Bertrand: Länsimaisen filosofian historia 1-2. WSOY, 1999

S
Saarinen, Esa: Sartre. Pelon, inhon ja valinnan filosofia. Fanzine Oy 1983.

Saarinen, Esa: Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin. WSOY 1985.

Saggs, Henry William Frederick: Civilization before Greece and Rome. 1989.

Sanderson, Stephen K.: The Evolution of Human Sociality. 2001.

Sanderson Stephen K.: Social Transformations. A General Theory of Historical Development. Rowman Littlefield 1999.

Schelling, F. W. J.: Inledning till filosofin. H:ström Text Kultur 2012.

Schram, Stuart R.: The Thought of Mao Tse-Tung

Schram, Stuart R.: The political Thought of Mao Tse-tung. Revised & Enlarged Edition. Praeger University Series 1974.

Schön, Lennart: Maailman taloushistoria. Teollinen aika. . Vastapaino 2017.

Scotus, Johannes Duns: Jumalan tunnettavuudesta ja muita kirjoituksia. Gaudeamus 2008.

Scruton, Roger: Spinoza, 1998. Otava. Sarjassa Suuret filosofit.

Service, E.: Origins of the State and Civilization. W. W. Norton and Company 1975.

Shaw R. Paul, Wong, Yuwa: Genetic Seeds of Warfare: Evolution, Nationalism and Patriotism. 1989.

Shostak, Marjorie: Nisa – Kung-naisen tarina. Otava, 1983.

Sihvola, Juha: Hyvän elämän politiikka: näkökulmia Aristoteleen poliittiseen filosofiaan. Tutkijaliitto, 1994.

Silverman, Helaine: Andean Archaeology. 2004.

Silverman, Helaine: The Ancient History of Middle East. 2003.

Smith, B., (toim.): Mississippian Settlement Patterns. Academic Press.

Speight, Allen: Hegel, Literature and the Problem of Agency. E-kirja. Cambridge University Press 2001.

Spinoza, Benedictus de: Etiikka. Gaudeamus (1994) 2019. Suomennos Vesa Oittinen.

Stahl, Ann Brower (toim.): African Archaeology: A Critical Introduction.

Stanford, Craig B.: Hunting Apes. Meat Eating and the Origins of Human Behaviour. 1999.

Stark, Miriam (toim.): Archaeology of Asia.

Steward, J. and Faron, L.: Native Peoples of South America. McGraw-Hill, 1959.

Stringer, Chris: Vain yksi jäi . Gaudeamus 2014.

Strum, Shirley. C.: Melkein ihmisiä. Matka paviaanien maailmaan. Otava 1990.

Söderberg, Johan: Maailman taloushistoria. Esiteollinen aika. Vastapaino 2017.

T
Telkänranta, Helena: Millaista on olla eläin?. Suomalaisen kirjallisuuden seura 2015-2019.

Teltser, P. A. (toim.): Evolutionary Archaeology: Methodological Issues. University of Arizona Press 1995.

Tenkku, Jussi: Vanhan- ja keskiajan moraalifilosofian historia. Gaudeamus 1981

Thesleff, Holger: Platonin arvoitus. Gaudeamus 2011.
E-kirja

Trigger, Bruce G.: Understanding Early Civilizations: A Comparative Study. 2003.

Trivers, Robert: Natural selection and social Theory – Selected Papers of Robert Trivers. 2002.

U

Upham, S. (toim.): The Evolution of Political Systems. Cambridge University Press.

V

Valste, Juha: Ihmisen kehitys. Kirjayhtymä 1991.

Valste, Juha: Apinasta ihmiseksi. WSOY 2004.

Valste, Juha: Ihmislajin synty. Suomalaisen kirjallisuuden seura 2012.

Valste, Juha: Neandertalin ihminen – kadonnut lajitoveri. Suomalaisen kirjallisuuden seura 2015.

Valste, Juha: Evoluutio. Miten lajit kehittyvät?. Suomalaisen kirjallisuuden seura 2018.

Vernant, Jean-Pierre: Kreikkalaisen ajattelun alkuperä. Tutkijaliitto, 2009.

Viitala, Jussi: Inhimillinen eläin – eläimellinen ihminen. Atena 2004.

Viitala, Jussi: Vapaasta tahdosta? Käyttäytymisen evolutiivinen perusta. Atena 2005.

Vuorinen, Jyri: Estetiikan klassikoita. WSOY 1993.

Väyrynen, Kari, Pulkkinen, Jarmo (toim.): Historianfilosofia. Klassiset ajattelijat antiikista nykyisyyteen. Vastapaino 2015.

Väyrynen, Kari, Pulkkinen, Jarmo (toim.): Historian teoria. Lingvistisestä käänteestä mahdolliseen historiaan. Vastapaino 2016.

W
Waal de, Frans: Olemmeko riittävän älykkäät tunnistamaan, kuinka älykkäitä eläimet ovat?. Terra cognita 2018.

Waal de, Frans: Hyväluontoinen. Oikean ja väärän alkuperä ihmisessä ja muissa eläimissä. Terra Cognita. 1998.

Waal de, Frans: The Ape and the Sushi Master, Cultural reflections by a primatologist. Basic Books 2001.

Waal de, Frans: Chimpanzee Politics: Power and Sex among Apes. Johns Hopkins University Press 2000.

Waal de, Frans: Primates and Philosophers. How Morality Evolved. 2006.

Waal de, Frans: Our Inner Ape: A leading primatologist explains why we are who we are. Riverhead Books 2005.

Waal de, Frans: Tree of Origin: What Primate Behaviour Can Tell Us About Human Social Evolution.

Waal de, Frans, Lanting, Frans: Bonobo: the Forgotten Ape. University of California Press 1998.

Walker, Ralph, 1998: Kant. Kirjasarjassa Suuria filosofeja. Otava.

Watson, Peter: Ideas. A History from Fire to Freud. Harper Perennial, 2006

Wenke, Robert J.: Patterns in prehistory: mankind’s first three million years. 1990.

Wenke, Linda (toim.): Studies in the Neolithic and Urban Revolutions. V. Childe Colloquium 1986.

White, L.: The Evolution of Culture. McGraw Hill 1959.

Wrangham, Richard, Peterson, Dale: Darwinism, Dominance and Democracy: The Biological Bases of Authorianism. Praeger, 1997.

Wright von, Georg Henrik: Minervan pöllö. Esseitä vuosilta 1987-1991. Otava 1992.

Wright von, Georg Henrik: Filosofisia tutkielmia. Kirjayhtymä 1985.

Wright von, Georg Henrik: Logiikka, filosofia ja kieli. Ajattelijoita ja ajatussuuntia nykyajan filosofiassa. Otava 1975.

Y

Ylikoski, Petri & Kokkonen, Tomi: Evoluutio ja ihmisluonto, Gaudeamus 2009.

Yoffee, Norman: Myths of the Archaic State. Evolution of the Earliest Cities, States, and Civilizations. 2005.