Kirjallisuutta

Kirjallisuusluetteloa päivitetään vähitellen. Ongelmana on, että Matti Puolakalla oli käytössään vain pieni osa käsikirjastoa. Vaikeiden elinolosuhteiden vuoksi kirjoja on lukuisissa eri paikoissa ja osa niistä on myös tuhoutunut. Olennaisia teoksia saattaa puuttua luettelosta. Tässä ei ole (kuin satunnaisesti) tiedelehtien artikkeleita tai nettijulkaisuja jotka kuuluivat Matin lukemistoon.

Kaunokirjallisuudesta tulossa erillinen luettelo.

Linkit johtavat AdLibris -nettikauppaan, mikäli teos on saatavilla.

A
Althusser, Louis: Ideologiset valtiokoneistot. Kansankulttuuri; Vastapaino, 1984.

Aristoteles: Teokset I-IX
Toimituskunta: Simo Knuuttila, Ilkka Niiniluoto, Juha Sihvola ja Holger Thesleff
Gaudeamus 1994-2015

Osa 1:
Kategoriat, Tulkinnasta. Käännös ja selitykset Lauri Carlson
Ensimmäinen analytiikka. Käännös ja selitykset Simo Knuuttila
Toinen analytiikka. Käännös ja selitykset Juha Sihvola

Osa 2:
Topiikka. Käännös Juha Sihvola ja Marke Ahonen. Selitykset Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila ja Juha Sihvola.
Sofistiset kumoamiset. Käännös ja selitykset Marke Ahonen.

Osa 3:
Fysiikka. Käännös: Tuija Jatakari, Kati Näätsaari

Osa 4:
Taivaasta/Syntymisestä ja häviämisestä. Käännös: Petri Pohjalehto, Tuija Jatakari

Osa 5:
Sielusta. Käänös Kati Näätsaari, selitykset Juha Sihvola
Pieniä tutkielmia. Käännös: Kati Näätsaari ja Tuija Jatakari. Selitykset Simo Knuuttila.
Eläinten liikkeestä. Käännös ja selitykset Marke Ahonen.

Osa 6:
Metafysiikka. Käännös: Tuija Jatakari, Kati Näätsaari, Petri Pohjanlehto. Selitykset Simo Knuuttila.

Osa 7:
Nikomakhoksen etiikka. Käännös ja selitykset Simo Knuuttila

Osa 8:
Politiikka. Käännös: A. M. Anttila. Selitykset Juha Sihvola

Osa 9:
Retoriikka. Käännös: Paavo Hohti, Päivi Myllykoski.
Runousoppi. Käännös Paavo Hohti. Selitykset Juha Sihvola.

B
Balter, Michael: The Goddess and the Bull. Catalhöyük: An Archaeological Journey to the Dawn of Civilization. Routledge 2017 (2005).

Barabási, Albert-László: Linkit. Verkostojen uusi teoria. Terra Cognita 2002.

Barnes Gina L: China, Korea and Japan: The Rise of Civilization in East Asia

Berglund, Björn E. & Björck, Svante: Jää kautta aikojen. Teoksesssa Ihmisen suku osa 1, Ensimmäiset ihmiset. WSOY 1993.

Blackburn, Simon: Platonin valtio. Gummerus 2007

Blake Emma & Knapp A. Bernhard (ed.): Archaeology of Mediterranean Prehistory. Wiley-Blackwell 2005.

Boas, George: Mitä aatehistoria on. WSOY 1972.

Bonner, Nigel: Whales of the world. Facts on File Inc 2003.

Browne, Janet: Darwinin Lajien synty. Ajatus kirjat 2009.

Burger, Richard L: Chavin and the Origins of Andean civilization. Thames and Hudson 1992.

C
Cajander, Veli-Risto, Similä, Tiu: Suurvalaat ja delfiinit: merten viisaat valtiaat. Otava 1987.

Cameron, Rondo: Maailman taloushistoria, paleoliittiselta kaudelta nykypäivään. WSOY 1995.

Cartledge, Paul: Demokritos – ”naurava filosofi”. Otava 2000.

Carwardine Mark: Whales, Dolphins and Porpoises. DK Publishing (Dorling Kindersley) 2002.

Cicero: Keskusteluja Tusculumissa. Faros 2018

Cicero: Puhujasta
Kääntäjä: Aulikki Vuola. Gaudeamus 2010.

Cicero: Vanhuudesta, ystävyydestä, velvollisuuksista. WSOY 1967.

Childe, Gordon V.: The Dawn of European Civilization. Routledge 2013 (1958).

Cohen, R., Service, E., ed.: Origins of the State: The Anthropology of Political Evolution. Institute for the Study of Human Issues 1978.

Colli, Giorgio: Filosofian synty. Tutkijaliitto 2005.

Crawford Harriet: Sumer and the Sumerians. Cambridge University Press 2004.

D
Damasio, Antonio: Spinozaa etsimässä. Ilo, suru ja tuntevat aivot. Terra Cognita 2003.

Darwin, Charles: Lajien synty. Luonnollisen valinnan kautta eli luonnon säilyminen olemassaolon taistelussa. Vastapaino 2016.

Darwin, Charles: Tunteiden ilmaisu ihmisissä ja eläimissä. Terra Cognita 2009.

Darwin, Charles: Elämäni. Kustannus Oy Pohjoinen 1987.

Davie, Maurice R.: The Evolution of War, Yale University Press 1929.

Dawkins, Richard: Sokea kelloseppä. WSOY 1989.

Dawkins, Richard: Geenin itsekkyys. Art House 1993

Dawkins, Richard, Wong, Yan: The Ancestors Tale, A pilgrimage to the dawn of life. Orion Publishing Group (2002) 2017.

Deleuze, Gilles: Kantin kriittinen filosofia. Tutkijaliitto 2010.

Descartes, René: Teokset I-IV. Gaudeamus 2015

osa I
Yksityisiä ajatelmia. Järjen käyttöohjeet. Metodin esitys. Optiikka. Kirjeitä 1619-1640.

Osa II:
Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta. Kirjeitä 1640-1641.

Osa III:
Filosofian periaatteet. Totuuden tutkimus luonnollisella valolla. Huomautuksia erääeen ohjelmajulistukseen. Kirjeitä 1641-1645.

Osa IV:
Sielun liikutukset. Ihmisruumiin kuvaus. Sikiön kehityksestä. Krjeenvaihto prinsessa Elisabethin kanssa. Kirjeitä 1646-1650. Rauhan synty. Kertomus filosofi René Descartesin kuolemasta.

Diamond, Jared: Tykit, taudit ja teräs. Ihmisen ja yhteiskuntien kohtalot. . Terra Cognita 2005.

Diamond, Jared: Romahdus. Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä. Terra Cognita 2010.

Diamond, Jared: Kolmas simpanssi. Ihmiseläimen evoluutio ja tulevaisuus. Terra Cognita 2010.

Dirlik, Arif, Healy, Paul, Knight, Nick (toim.): Critical Perspectives on Mao Zedong’s Thought. Humanities Press 1997.

Dlugatsh, Tamara: Denis Diderot. Progress, Moskova. 1984.

Dobbs Horace: Tale of two Dolphins. Jonathan Cape Ltd 1987.

Dunnell, R.: Evolutionary Theory and Archaeology. Teoksessa O’Brien, M. (toim.): Evolutionary Archaeology, ss. 30-67. University of Utah Press, 1996.

E
Earle Timothy: Economic and Social Organization of a Complex Chiefdom the Halelea District, Kaua’i, Hawaii. 1978.

Earle, Timothy: How Chiefs Come to Power. The political economy in prehistory. Stanford University Press 1997

Earle, Timothy, ed.: Chiefdoms: Power, Economy and Ideology. SAR Press 1991.

Eisler, Riane: Malja ja miekka. WSOY 1988.

Engels, Friedrich: Työn osuus apinan ihmistymisessä. Marx & Engels, Valitut teokset kahdessa osassa, Osa 2, Petroskoi 1959.

Engels, Friedrich: Perheen, yksityisomistuksen ja valtion alkuperä. Luettavissa täällä: https://www.marxists.org/suomi/marx-engels/1884/perheen-yksityisomaisuuden-ja-valtion-alkupera/index.htm

F
Fagan, Brian: Pitkä kesä. Ihmiskunnan historia ja ilmastonmuutos. Ajatus kirjat, Gummerus 2008.

Ferguson R. Brian: Yanomami Warfare. A Political History. School of American Research 1995.

Ferguson R. Brian: Warfare Culture and Environment. Studies in Anthropology 1984.

Ferrill, A.: The Origins Of War. From the Stone Age to Alexander the Great. Westview Press Inc 1997 (1985).

Feuerbach, Ludwig: Uskonnon olemuksesta. Otava 1980.

Fitzhugh, William W. & Dubreuil, Chisato O.: Ainu: Spirit of a Northern People 2001

Fried, M.: The Evolution of Political Society. Random House 1967.

Frost Jr., S. E.: Basic Teachings of the Great Philosofphers, 1942, 1961. Dolphin books.

Fry, Douglas P.: The Human Potential for Peace. An Anthropological Challenge to Assumptions about War and Violance. Oxford University Press Inc 2005.

Frye, K. and Steadman, L: Incatunahuiri: A Case for Early Socio-Political Complexity in the Titicaca Basin.
Paper presented at the 66th annual meeting of the Society for American Archaeology, New Orleans, LA. 2001.

Fukuyama, Francis: Historian loppu ja viimeinen ihminen. WSOY 1992

Fukuyama, Francis: The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution. Farrar, Straus and Giroux 2012.

Fukuyama, Francis: Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. Farrar, Straus and Giroux 2015.

G

Gamble, Clive, Gowlett, John, Dunbar, Robin: Thinking Big. How the Evolution of Social Life Shaped the Human Mind, Thames & Hudson, 2014.

Garber, Daniel: Leibniz: Body, Substance, Monad. Oxford University Press 2011.

Gerholm, T. R. ja Magnusson, S.: Ajatus, aate ja yhteiskunta. WSOY 1972.

Gibbons, Ann: The First Human. The Race to Discover our Earliest Ancestors. 2006.

Gimbutas, Marija: The Goddesses and Gods of Old Europe 7 000 – 3 500 B.C.. University of California Press 1982.

Gimbutas, Marija: The Early Civilization of Europe (Monograph for Indo-European Studies 131), University of California 1980.

Gimbutas, Marija: First Wawe of Eurasian Steppe Pastorialists into Copper Age Europe, Journal of Indo-European Studies 5 1977.

Gimbutas, Marija: The Beginnings of the Bronze Age in Europe and the Indo-Europeans: 3 500 – 2 500 B.C., Journal of Indo-European Studies 1 1973.

Glover, Ian C.: Etelä-Aasian kulttuurit -luku teoksessa: Ihmisen suku, Etruskeista viikinkeihin, 3 osa, WSOY 1994.

Goodall, Jane: Simpanssien valtakunta. Tammi 1991.

Gould, Stephen Jay: Ihmeellinen elämä: Burgessin esiintymä ja historian kulku. Art House, 1991

Gould, Stephen Jay: The Structure of Evolutionary Theory. The Belknap Press 2002.

Gothóni, Raili ja René: Ajattelun aarteet. WSOY 2007

Grafen, Alan, Ridley, Mark: Richard Dawkins – how a scientist changed the way we think. Oxford University Press 2007.

Groves, Colin: Ihmisen alkuperä -luku teoksessa Ihmisen suku, osa 1, Ensimmäiset ihmiset, WSOY 1993.

Groves, Colin: Neandertalinihmiset -luku teoksessa: Ihmisen suku, Osa 1, Ensimmäiset ihmiset, WSOY 1993.

Groves, Colin: Varhaiset esi-isät -artikkeli teoksessa: Ihmisen suku, Osa 1, Ensimmäiset ihmiset, WSOY 1993.

Gylling, Heta, Niinluoto, Ilkka, Vilkko, Risto (toim.): Syy. Gaudeamus 2007.

H

Haaparanta, Leila; Niiniluoto, Ilkka: Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Gaudeamus 2016.

Haas, Jonathan: From Leaders to Rulers. 2001

Haas, Jonathan: The Anthropology of War. 1990

Haas J, Pozorski S & Pozorski T.: The Origins and Development of the Andean States

Habu Junko: Ancient Jomon of Japan (Case Studies in Early Societies). Cambridge University Press 2004.

Halinen, Petri ym. (toim.): Johdatus arkeologiaan. Gaudeamus 2014 (2008).

Harari, Yuval Noah: Sapiens. Ihmisen lyhyt historia.. Bazar 2017.

Harari, Yuval Noah: Homo Deus. Huomisen lyhyt historia. Bazaar 2018.

Harari, Yuval Noah: 21 oppituntia maailman tilasta. Bazaar 2018.

Harva, Urpo: Suuria ajattelijoita. Suppea filosofian historia. Otava 1972.

Hayden, B.: Thresholds of Power in Emergent Complex Societies. Teoksessa Arnold, J.(toim.): Emergent Complexity: The Evolution of Intermediate Societies, Archaeological Series nr 9, ss. 50-58. International Monographs in Prehistory, Ann Arbor. 1996.

Hayden, B. and Gargett, R.: Big Man, Big Heart? A Mesoamerican View of the Emergence of Complex Society. Ancient Mesoamerica, 1:3-20. 1990.

Hegel, G.W.F.: Oikeusfilosofia. Oikeusfilosofian pääpiirteet eli luonnonoikeuden ja valtiotieteen perusteet. Johdanto Juha Manninen ja Markus Wahlberg. Käännös ja selitykset Markus Wahlberg. Kustannus Pohjoinen 1994.

Hegel, G.W.F.: Järjen ääni. Historianfilosofian luentojen johdanto. Suomentanut Mauri Noro. Gaudeamus 1994.

Hegel, G.W.F.: Logiikan tiede I. Objektiivinen logiikka. Oppi olemisesta.. Saate ja selitykset: Ilmari Jauhiainen, Vesa Oittinen. Summa kustannus 2011.

Hegel, G.W.F.: Lectures on the Philosophy of History. Englanninkielinen käännös J. Sibree. Franklin Classics 2018.

Hegel, G.W.F.: Hegel’s Philosophy of Nature. Käännös ja selitykset M. J. Petry. Routledge 2015.

Hegel, G.W.F.: Hegel’s Science of Logic. Käännös A.V. Miller. Prometheus Books 1989.

Hegel, G.W.F.: Hegel’s Lectures on the History of Philosophy. Esipuhe Tom Rockmore, käännös E.S. Haldane ja Frances H. Simson. Humanities Press 1996.

Henrikson, Alf: Antiikin tarinoita. WSOY 1997.

Hobbes, Thomas: Leviathan, eli kirkollisen ja valtiollisen yhteiskunnan aines, muoto ja valta. Vastapaino 1999.

Horkheimer, Max, Adorno, W.: Valistuksen dialektiikka. Filosofisia sirpaleita. Vastapaino 2008.

Husserl, Edmund: Eurooppalaisten tieteiden kriisi ja transsendentaalinen fenomenologia. Gaudeamus 2012.

I
Ikäheimo, Heikki: Tunnustus, subjektiviteetti ja inhimillinen elämänmuoto. Tutkimuksia Hegelistä ja persoonien välisistä tunnustussuhteista. Jyväskylän yliopisto 2003.

Iovtshuk, M.T., Oizerman,T.I. ja Shtshipanov, I.J.: Filosofian historia I-II. Progress (Moskova) 1982.

Isaac, Glynn: The Archeology of Human Origins: Papers by Glynn Isaac, Edited by Barbara Isaac, Cambridge University Press, 1990.

J
Janusek, J.: State and Local Power in a Prehispanic Andean Polity: Changing Patterns of Urban Residence in Tiwanaku and Lukurmata.
Unpublished ph.d. dissertation, Department of Anthropology, University of Chicago 1994.

Jaspers, Karl: Ajattelun suunnanantajat: Sokrtes – Buddha – Kung Fu-tse – Jeesus. Kirjayhtymä 1975.

Jones, G. and Kautz, R., (ed.): The Transition to Statehood in the New World. Cambridge University Press 1981.

Justinos Marttyyri: Apologiat & Dialogi Tryfonin kanssa. Gaudeamus 2008.

K
Kaila, Eino: Persoonallisuus. Otava 1967.

Kakkuri, Marja-Liisa ja Patoluoto, Ilkka (toim.): Tutkimuksia Hegelistä. Tutkijaliitto 1984.

Kamppinen, Matti (toim.): Kulttuurieläin, Ihmistutkimuksen biologiaa. Otava 1989.

Kanerva, Jukka (toim.): Politiikan teorian klassikoita. Gaudeamus, 1984.

Kangas, Risto: Yhteiskunta: Tutkielmia yhteiskunnasta, yhteiskuntakäsitteestä ja sosiologiasta. Tutkijaliitto 2006.

Kant, Immanuel: Puhtaan järjen kritiikki. Gaudeamus 2013.

Kant, Immanuel: Sivelysopilliset pääteokset. WSOY 1990.

Kant, Immanuel: Prolegomena. Gaudeamus 2005.

Kant, Immanuel: Ikuiseen rauhaan. Into Kustannus 2015.

Keeley, Lawrence: War before civilization: the myth of the peaceful savage. 1996.

Kenoyer Jonathan M.: Ancient Cities of the Indus Valley. 1998.

Ketonen, Oiva: Eurooppalaisen ihmisen maaimankatsomus. WSOY 1981.

Ketonen, Oiva: Se pyörii sittenkin. WSOY 1975.

Knuuttila, Simo, Manninen, Juha ja Niiniluoto, Ilkka (toim.): Aate ja maailmankuva. Suomen filosofista perintöä keskiajalta vuosisadallemme. WSOY 1979

Koikkalainen, Petri ja Korvela, Paul-Erik (toim.): Klassiset poliittiset ajattelijat. Vastapaino 2012.

Koivisto, Juha, Mäki, Markku ja Uusitupa, Timo: Mitä on valistus?. Valikoima klassisia ja moderneja tekstejä valistusajattelun suurilta nimiltä ja keskeisiltä kommentaattoreilta. Vastapaino 1993-2017.

Kojève, Alexandre: Johdatus Hegelin lukemiseen. Tutkijaliitto 2012.

Korkman, Petter ja Yrjönsuuri, Mikko (toim.): Filosofian historian kehityslinjoja. Gaudeamus 2016
E-kirja

Ksenofon: Talouden taito. Gaudeamus 2009

Kuusi, Pekka: Tämä ihmisen maailma. WSOY 1982.

L
Lahiri Nayanjot: The decline and fall of the Indus Civilization. 2000.

Leakey, Richard: Ihmiskunnan juuret, WSOY 1995.

Leakey, Richard: The Sixth Extinction. 1994.

Leakey, Richard & Lewin, Roger: Ihmisyyden synty, Otava 1994

Leakey, Richard E. & Lewin, Roger: Ihmisen synty. 1978

Leakey, Richard: The People of the Lake. 1980.

Lehtinen, Torsti: Sören Kierkegaard. Arktinen banaani. 2013.

Leibniz, Gottfried Wilhelm: Filosofisia tutkielmia. Gaudeamus 2011.

Lenin, V.I.: Filosofian vihkot. Teokset, osa 38, Kustannusliike Edistys, Moskova-Petroskoi, ei painovuotta.

Lewin, Roger: The Origin of Modern Humans. Scientific American Library 1993.

Liedman, Sven-Eric: Från Platon till Gorbatjov. Bonniers 1991

Lindberg, Susanna (toim.): Johdatus Hegelin hengen fenomenologiaan. Gaudeamus 2012.

Ljatker, Jakov: Descartes. Progress, Moskova. 1984.

M
Macherey, Pierre: Hegel or Spinoza. University of Minnesota Press 2011.

Maisels, Charles Keith: The Emergence of Civilisation: from Hunting and Gathering to Agriculture, Cities, and the State in the Near East. Routledge 1993.

Maisels, Charles Keith: Early civilizations of the old world: the formative histories of Egypt, the Levant, Mesopotamia, India, and China. 1999.

Mandelstam, Osip: Keskustelu Dantesta. Savukeidas 2011.

Mann, M.: Sources of Social Power: Volume 1, A History of Power from the Beginning to AD 1760. Cambridge University Press 2012.

Manninen, Juha, Vilkko , Risto (toim.): Ajattelun välineet ja maailmat. Kirjoituksia Jaakko Hintikan filosofiasta. Gaudeamus 2009.

Mao Zedong: Ristiriidasta (vuodelta 1937), Neljä filosofista teosta, Helsinki 1972

Mao Tse-tung: Teoksia I-II. Suomentanut Ture Lehén. Kansankulttuuri 1958.

Mao Zedong: Mao Tse-tung Unrehearsed. Talks and Letters: 1956-71. Edited by Stuart Schram. Penguin books 1975.

Martinelli, Dario: How musical is a whale? Towards a theory of zoomusicology. International Semiotics Institute at Imatra, 2002

Marx, Karl: Demokritoksen ja Epikuroksen luonnonfilosofian ero. Suomennos, johdanto ja selitykset Jukka Heiskanen. Minerva kustannus Oy 2005.

Marx, Karl: Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä. Suomennos, johdanto ja selitykset Jukka Heiskanen. Minerva kustannus 2009.

Marx, Karl, Engels, Friedrich: Historiallisesta materialismista, Kokoelma, Kustannusliike Edistys, Moskova, ei painovuotta

Marx, Karl, Engels, Friedrich: Dialektisesta materialismista, kokoelma. Kustannusliike Edistys, Moskova, ei painovuotta

Marx, Karl: Pääoma. Kansantaloustieteen arvostelua., osat I-III, Marxilainen foorumi -julkaisusarja 2013.

Marx, Karl, Engels, Friedrich: Kommunistinen manifesti. Vastapaino 2016.

Marx, Karl, Engels, Friedrich: Valitut teokset 6 osaa, Moskova 1979

Marx, Karl, Engels, Friedrich: Kirjeitä, Moskova

Marx, Karl: The Ethnological Notebooks of Karl Marx. Transcribed and edited, with an introduction: Lawrence Krader. Internationaal Instituut voor sociale Geschiedenis Amsterdam 1974.

Masson, Jeffrey Moussaieff: Kun norsut itkevät. Eläinten tunne-elämä. WSOY 1998.

Matthews, Roger: Archaeology of Mesopotamia. Theories and Approaches repr. 2004 2003.

Matthews, Roger: The Early Prehistory of Mesopotamia from 500 000 to 4500 BC 2000.

Mauss, M.: The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. W. W. Norton & Company 1967.

Mayr, Ernst: Evoluutio. WSOY 2003.

Mayr, Ernst: Darwin’s Five Theories of Evolution. Teoksessa Kohn, D. (toim.): The Darwinian Heritage, ss. 755-772. Princeton University Press 1985.

McIntosh, Jane: A Peaceful Realm: The Rise and Fall of the Indus Civilization. 2001

McNeill, J.R. & McNeill, William H.: Verkottunut ihmiskunta. Yleiskatsaus maailmanhistoriaan. Vastapaino 2012.

Mellaart, James 1975: The Neolithic of the Near East. New York, Scribner.

Mellars, Paul & Stringer, Chris: The Human Revolution. Behavioural and Biological Perspectives on the Origins of Modern Humans. 1989.

Mieroop, van de, Marc: A History of the Ancient Near East, ca. 3000-323 . John Wiley Sons Inc 2015 (2003)

Mithen, Steven: The Singing Neanderthals. The Origins of Music, Language, Mind and Body. 2006.

Mithen, Steven: After the Ice. The Global Human history 20 000 – 5 000 bc. 2004.

Moseley, Michael E.: The Incas and their Ancestors. 1992.

N

Niinluoto, Ilkka, Saarinen, Esa (toim.): Vuosisatamme filosofia. WSOY, 1987.

Niinluoto, Ilkka: Georg Henrik von Wright. Filosofin elämä – en filosofs liv – a philosopher’s life. Into kustannus 2016.

Niinluoto, Ilkka: Järki, arvot ja välineet. Kulttuurifilosofisia esseitä. Otava 1994

Niinluoto, Ilkka (toim.): Maailman henkinen tila ja tulevaisuus. Otava 2000.

Niiniluoto, Ilkka, Koskinen, Heikki J. (toim.): Wienin piiri. Gaudeamus 2002.

Niinluoto, Ilkka: Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen- ja teorianmuodostus. Otava 2002.

Niiniluoto, Ilkka, Vilkko, Risto, Kuorikoski, Jaakko (toim.): Talous ja filosofia. Gaudeamus 2013.

Nissen, Hans J.: Early history of the Ancient Near East 9000-2000 B.C. 1988.

O

Oberg, K.: Types of Social Structure among the Lowland Tribes of South and Central America. American Anthropologist, 57:472-488. 1955.

Ocalan, Abdullah: Prison Writings: The Roots of Civilization. 2007

Otterbein, Keith F.: The Evolution of War: A Cross-cultural Study.

P
Palmer, Douglas: Seven Million Years: The Story of Human Evolution. 2006.

Palmqvist, Lennart: Lounais-Aasian maatalouden alkuvaiheet -luku teoksessa Ihmisen suku, Kivikauden ihmiset, Osa 2, WSOY 1994.

Panketat, Timothy & DiPaolo-Loren, Diana: North American Archaeology.

Pinkard, Terry: Hegel’s Phenomenology. The Sociality of Reason. Cambridge University Press 1996.

Pinkard, Terry: Hegel – A Biography. Cambridge University Press 2001.

Plant, Raymond, 1997: Hegel. Otava, sarja Suuret filosofit.

Platon: Valtio
Käännös: Marja Itkonen-Kaila. Otava 2012

Platon: Viisi tutkielmaa. Sokrateen puolustuspuhe, Kriton, Pidot, Faidros, Faidon.
Suom. Päivö Oksala ja J.A. Hollo. WSOY 1961.

Pollock Susan & Bernbeck Reinhard (ed.): Archaeology of Near East: Critical Perspectives. Backwell 2005.

Pollock, Susan: Ancient Mesopotamia: The Eden that never was. Cambridge University Press 1999.

Ponting, Clive: World History. A New Perspective. Vintage 2001.

Possehl, Gregory L.: The Indus Civilization: A Contemporary Perspective. 2003.

Postgate, Nicholas: Early Mesopotamia: Society and Economy and the Dawn of History. Routledge 1994.

Pääbo, Svante: Neandertalilainen. Art House 2015.

R

Redman, Charles L.: Mesopotamia ja ensimmäiset kaupungit -luku teoksessa: Ihmisen suku, Etruskeista viikinkeihin, 3 osa, WSOY 1994.

Reiners, Ilona, Seppä, Anita, Vuorinen, Jyri (toim.): Estetiikan klassikot I. Platonista Tostoihin. Gaudeamus 2016.

Ridley, Matt: Jalouden alkuperä. Epäitsekkyyden ja yhteistyön biologiaa. Art House 1999.

Rogers, Ben: Pascal. Otava 2000. Kirjasarjassa Suuria filosofeja.

Rosen, Stanley: The Idea of Hegel’s “Science of Logic”. University of Chicago Press 2014.

Rowley-Conwy, Peter: Oliko neandertalilaisilla uskonto? -artikkeli teoksessa: Ihmisen suku, osa 1, Ensimmäiset ihmiset, WSOY 1993.

Rousseau, Jean-Jaques: Yksinäisen kulkijan mietteitä. Vastapaino 2010 (2018).

Rousseau, Jean-Jaques: Tunnustuksia. Gummerus 2013.

Rudgley, Richard: Lost Civilizations of the Stone Age.

Russell Bertrand: Länsimaisen filosofian historia 1-2. WSOY, 1999

S
Saarinen, Esa: Sartre. Pelon, inhon ja valinnan filosofia. Fanzine Oy 1983.

Saarinen, Esa: Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin. WSOY 1985.

Saggs, Henry William Frederick: Civilization before Greece and Rome. 1989.

Sanderson, Stephen K.: The Evolution of Human Sociality. 2001.

Sanderson Stephen K.: Social Transformations. A General Theory of Historical Development. Rowman Littlefield 1999.

Schelling, F. W. J.: Inledning till filosofin. H:ström Text Kultur 2012.

Schram, Stuart R.: The Thought of Mao Tse-Tung

Schram, Stuart R.: The political Thought of Mao Tse-tung. Revised & Enlarged Edition. Praeger University Series 1974.

Schön, Lennart: Maailman taloushistoria. Teollinen aika. . Vastapaino 2017.

Scotus, Johannes Duns: Jumalan tunnettavuudesta ja muita kirjoituksia. Gaudeamus 2008.

Scruton, Roger: Spinoza, 1998. Otava. Sarjassa Suuret filosofit.

Service, E.: Origins of the State and Civilization. W. W. Norton and Company 1975.

Shaw R. Paul, Wong, Yuwa: Genetic Seeds of Warfare: Evolution, Nationalism and Patriotism. 1989.

Shostak, Marjorie: Nisa – Kung-naisen tarina. Otava, 1983.

Sihvola, Juha: Hyvän elämän politiikka: näkökulmia Aristoteleen poliittiseen filosofiaan. Tutkijaliitto, 1994.

Silverman, Helaine: Andean Archaeology. 2004.

Silverman, Helaine: The Ancient History of Middle East. 2003.

Smith, B., (toim.): Mississippian Settlement Patterns. Academic Press.

Speight, Allen: Hegel, Literature and the Problem of Agency. E-kirja. Cambridge University Press 2001.

Spinoza, Benedictus de: Etiikka. Gaudeamus (1994) 2019. Suomennos Vesa Oittinen.

Stahl, Ann Brower (toim.): African Archaeology: A Critical Introduction.

Stanford, Craig B.: Hunting Apes. Meat Eating and the Origins of Human Behaviour. 1999.

Stark, Miriam (toim.): Archaeology of Asia.

Steward, J. and Faron, L.: Native Peoples of South America. McGraw-Hill, 1959.

Stringer, Chris: Vain yksi jäi . Gaudeamus 2014.

Strum, Shirley. C.: Melkein ihmisiä. Matka paviaanien maailmaan. Otava 1990.

Söderberg, Johan: Maailman taloushistoria. Esiteollinen aika. Vastapaino 2017.

T
Telkänranta, Helena: Millaista on olla eläin?. Suomalaisen kirjallisuuden seura 2015-2019.

Teltser, P. A. (toim.): Evolutionary Archaeology: Methodological Issues. University of Arizona Press 1995.

Tenkku, Jussi: Vanhan- ja keskiajan moraalifilosofian historia. Gaudeamus 1981

Thesleff, Holger: Platonin arvoitus. Gaudeamus 2011.
E-kirja

Trigger, Bruce G.: Understanding Early Civilizations: A Comparative Study. 2003.

Trivers, Robert: Natural selection and social Theory – Selected Papers of Robert Trivers. 2002.

U

Upham, S. (toim.): The Evolution of Political Systems. Cambridge University Press.

V

Valste, Juha: Ihmisen kehitys. Kirjayhtymä 1991.

Valste, Juha: Apinasta ihmiseksi. WSOY 2004.

Valste, Juha: Ihmislajin synty. Suomalaisen kirjallisuuden seura 2012.

Valste, Juha: Neandertalin ihminen – kadonnut lajitoveri. Suomalaisen kirjallisuuden seura 2015.

Valste, Juha: Evoluutio. Miten lajit kehittyvät?. Suomalaisen kirjallisuuden seura 2018.

Vernant, Jean-Pierre: Kreikkalaisen ajattelun alkuperä. Tutkijaliitto, 2009.

Viitala, Jussi: Inhimillinen eläin – eläimellinen ihminen. Atena 2004.

Viitala, Jussi: Vapaasta tahdosta? Käyttäytymisen evolutiivinen perusta. Atena 2005.

Vuorinen, Jyri: Estetiikan klassikoita. WSOY 1993.

Väyrynen, Kari, Pulkkinen, Jarmo (toim.): Historianfilosofia. Klassiset ajattelijat antiikista nykyisyyteen. Vastapaino 2015.

Väyrynen, Kari, Pulkkinen, Jarmo (toim.): Historian teoria. Lingvistisestä käänteestä mahdolliseen historiaan. Vastapaino 2016.

W
Waal de, Frans: Olemmeko riittävän älykkäät tunnistamaan, kuinka älykkäitä eläimet ovat?. Terra cognita 2018.

Waal de, Frans: Hyväluontoinen. Oikean ja väärän alkuperä ihmisessä ja muissa eläimissä. Terra Cognita. 1998.

Waal de, Frans: The Ape and the Sushi Master, Cultural reflections by a primatologist. Basic Books 2001.

Waal de, Frans: Chimpanzee Politics: Power and Sex among Apes. Johns Hopkins University Press 2000.

Waal de, Frans: Primates and Philosophers. How Morality Evolved. 2006.

Waal de, Frans: Our Inner Ape: A leading primatologist explains why we are who we are. Riverhead Books 2005.

Waal de, Frans: Tree of Origin: What Primate Behaviour Can Tell Us About Human Social Evolution.

Waal de, Frans, Lanting, Frans: Bonobo: the Forgotten Ape. University of California Press 1998.

Walker, Ralph, 1998: Kant. Kirjasarjassa Suuria filosofeja. Otava.

Watson, Peter: Ideas. A History from Fire to Freud. Harper Perennial, 2006

Wenke, Robert J.: Patterns in prehistory: mankind’s first three million years. 1990.

Wenke, Linda (toim.): Studies in the Neolithic and Urban Revolutions. V. Childe Colloquium 1986.

White, L.: The Evolution of Culture. McGraw Hill 1959.

Wrangham, Richard, Peterson, Dale: Darwinism, Dominance and Democracy: The Biological Bases of Authorianism. Praeger, 1997.

Wright von, Georg Henrik: Minervan pöllö. Esseitä vuosilta 1987-1991. Otava 1992.

Wright von, Georg Henrik: Filosofisia tutkielmia. Kirjayhtymä 1985.

Wright von, Georg Henrik: Logiikka, filosofia ja kieli. Ajattelijoita ja ajatussuuntia nykyajan filosofiassa. Otava 1975.

Y

Ylikoski, Petri & Kokkonen, Tomi: Evoluutio ja ihmisluonto, Gaudeamus 2009.

Yoffee, Norman: Myths of the Archaic State. Evolution of the Earliest Cities, States, and Civilizations. 2005.