Kirjamainoksia talteen

Täällä on juttua…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

Matti Puolakka:
Vain ihmisellä on historia
– ajatuksia ihmiseltä joka määritteli ihmisen


Uusi historia ry 2020.

Mikä ihminen on? Miten ihmissuku syntyi, minkälaisia käännekohtia sen kehityksessä on ollut ja mitä niiden perusteella voidaan ajatella ihmiskunnan tulevaisuudesta? Mitä on yhteiskunta, yhteisö, yksilö? Mitä on ihmisen hyvä ja paha? Mikä on aatteiden merkitys historiassa? Miten nykyaikana tarvittava aatteellis-poliittinen keskustelu eroaa kaikista aikaisemmista aikakausista?

Kirjan esittelyä lisää täällä: Ajatuksia ihmiseltä joka määritteli ihmisen.


Tämä jätetty poix, kentiex muualle…

Kirja on koottu Matti Puolakan muistivihoista, puheista, kirjoituksista ja sähköpostiviesteistä lähimmille ystäville.

Niissä hän esittää uuden näkökulman filosofian historian vaikeisiinkin aiheisiin jokaiselle ymmärrettävällä kielellä. Mukana on myös omaperäisiä analyysejä joistakin kaunokirjallisuuden tunnetuimmista teoksista sekä syvällisiä huomioita ihmiselämästä.

JUTTU JATKUU…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Korkman, Petter ja Yrjönsuuri, Mikko (toim.):
Filosofian historian kehityslinjoja. Gaudeamus 2016
E-kirja

Teos esittelee filosofian historian ydinkäsitteitä sekä keskeisiä suuntauksia, ongelmia ja ajattelijoita. Lisäksi pohditaan filosofian historian luonnetta ja tämän vuosisadan filosofiaa suhteessa historiaansa.

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Korkman, Petter ja Yrjönsuuri, Mikko (toim.):
Filosofian historian kehityslinjoja. Gaudeamus 2016
E-kirja

Teos esittelee filosofian historian ydinkäsitteitä sekä keskeisiä suuntauksia, ongelmia ja ajattelijoita. Lisäksi pohditaan filosofian historian luonnetta ja tämän vuosisadan filosofiaa suhteessa historiaansa.

Valheenpaljastajan käsikirja.

AdLibriksestä:

Johanna Vehkoo (toim.):
Valheenpaljastajan käsikirja. Kosmos 2019

Palkitun toimittajan selväjärkinen tietokirja tarjoaa tietoa länsimaista demokratiaa rapauttavasta ilmöistä ja konkreettisia keinoja sen tunnistamiseksi ja torjumiseksi.

Johanna Vehkoo on tutkiva toimittaja. Hän toimii johtajana Feministisessä ajatushautomo Hatussa ja on yksi Long Playn perustajista. Vehkoon ja Emmi Niemisen journalistinen sarjakuvateos Vihan ja inhon internet oli vuoden 2018 Sarjakuva Finlandia -ehdokas ja voitti Nuori voima -palkinnon.

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Korkman, Petter ja Yrjönsuuri, Mikko (toim.):
Filosofian historian kehityslinjoja. Gaudeamus 2016
E-kirja

Teos esittelee filosofian historian ydinkäsitteitä sekä keskeisiä suuntauksia, ongelmia ja ajattelijoita. Lisäksi pohditaan filosofian historian luonnetta ja tämän vuosisadan filosofiaa suhteessa historiaansa.

Tässä jatkuisi juttu…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Haaparanta, Leila; Niiniluoto, Ilkka:
Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Gaudeamus 2016.

Johdatus tieteelliseen ajatteluun pohtii tieteellisen ajattelun luonnetta ja esittelee humanististen sekä yhteiskunta- ja luonnontieteiden metodologisia kysymyksiä ja peruskäsitteitä. Tieteenfilosofian lisäksi teos sukeltaa esimerkiksi argumentaatio­analyysiin, tieteen etiikkaan sekä logiikan alkeisiin.

Tässä jatkuisi juttu…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Balter, Michael: The Goddess and the Bull. Catalhöyük: An Archaeological Journey to the Dawn of Civilization. Routledge 2017 (2005).

Veteran science writer Michael Balter skillfully weaves together many threads in this fascinating book about one of archaeology`s most legendary sites at Calhöyük. Part story of the human past, part soap opera of modern scholarly life, part textbook on the practice of modern archaeology, this book should appeal to general readers and archaeological students alike.

Tässä jatkuisi juttu…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Halinen, Petri ym. (toim.): Johdatus arkeologiaan. Gaudeamus 2014 (2008).

Ensimmäinen suomenkielinen laaja yleisesitys arkeologian tärkeimmistä tutkimusmenetelmistä. Teoksessa käsitellään alan kenttätutkimusta, monipolvista tutkimusprosessia, teorioita, metodeita, lähdeaineistoja, kysymyksenasettelua, aineistojen analyysia ja tulkintojen tekemistä.

Tässä jatkuisi juttu…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Aristoteles. Teokset, osa 8:
Politiikka. Käännös: A. M. Anttila. Selitykset Juha Sihvola

Mikään muu teos ei ole vaikuttanut länsimaiseen poliittiseen ajatteluun yhtä paljon kuin Aristoteleen ”Politiikka”. Teoksen alussa Aristoteles esittää oman universaalihistoriansa ja tärkeitä näkökohtia myös ihmiskäsitykseen.

Tässä jatkuisi juttu…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Cicero: Puhujasta
Kääntäjä: Aulikki Vuola. Gaudeamus 2010.

Puhujasta kuuluu antiikin retoriikan teorian tärkeimpiin teoksiin. Sen aiheena ovat ne ominaisuudet, joita täydellisellä puhujalla voisi ja tulisi olla. Ciceron mukaan puhetaitoon kuuluu useita osa-alueita ja se edellyttää laajoja opintoja; ilman yleissivistystä puhetaito on tyhjää sanahelinää.

Tässä jatkuisi juttu…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Diamond, Jared: Tykit, taudit ja teräs. Ihmisen ja yhteiskuntien kohtalot. . Terra Cognita 2005.

Miksi espanjalaiset valloittivat inkavaltion eivätkä inkat Espanjaa? Ainoa perustava syy joidenkin kulttuurien vahvuuteen on niiden alkuperäisen elinympäristön piirteissä, ennen kaikkea kesytykseen soveliaiden suurten nisäkkäiden ja viljelykäyttöön soveliaiden kasvien määrissä.

Tässä jatkuisi juttu

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Harari, Yuval Noah: Sapiens. Ihmisen lyhyt historia.. Bazar 2017.

100 000 vuotta sitten maapallolla asui ainakin kuusi ihmislajia. Nykyään lajeja on vain yksi: homo sapiens. Miten meidän lajimme onnistui päihittämään muut lajit? Miten metsästäjistä tuli kaupunkien ja kuningaskuntien rakentajia? Mukaansatempaavasti ja asiantuntevasti kirjoitettu teos – mutta onko Hararilla historianfilosofiaa? Kommentointia täällä: Matti Puolakan historianfilosofia – alustukset

Tässä jatkuu teksti…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Koikkalainen, Petri ja Korvela, Paul-Erik (toim.): Klassiset poliittiset ajattelijat. Vastapaino 2012.

Nykyhetken politiikan ongelmana on usein arkisuus ja näennäinen vaihtoehdottomuus. Politiikan teorian klassikot muistuttavat, kuinka politiikka ja poliittinen ajattelu muiden inhimillisten toimintojen lailla ovat aikaan sidottuja ja muuttuvia. Poliittisen ajattelun historia näyttää, että kaikki ihmisen luoma voisi olla toisinkin.

Tässä jatkuu teksti…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Koivisto, Juha, Mäki, Markku ja Uusitupa, Timo: Mitä on valistus?. Valikoima klassisia ja moderneja tekstejä valistusajattelun suurilta nimiltä ja keskeisiltä kommentaattoreilta. Vastapaino 1993-2017.

”Mitä on valistus?” on valikoima klassisia ja moderneja tekstejä valistusajattelun suurilta nimiltä ja keskeisiltä kommentaattoreilta. Kirjoittajina ovat muiden muassa Kant, Goethe, Wollstonecraft, Foucault ja Habermas. Teokselle nimen antanut kuuluisa Immanuel Kantin kirjoitus ”Mitä on valistus” luonnollisesti mukana.

Tässä jatkuu teksti…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

McNeill, J.R. & McNeill, William H.: Verkottunut ihmiskunta. Yleiskatsaus maailmanhistoriaan. Vastapaino 2012.

Kirjoittajien mukaan ihmiskunnan verkostot ovat avain maailmanhistorian analysoimiseen, ja vahvalta empiiriseltä pohjalta he pyrkivät hahmottelemaan historian suuria linjoja. Teos on mainio maailmanhistorian esitys, jossa mukana myös esihistoria, ja sellaisena suositeltava. Historianfilosofista näkemystä siinä kuitenkaan ei ole.

Tässä jatkuu teksti…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Niinluoto, Ilkka: Georg Henrik von Wright. Filosofin elämä – en filosofs liv – a philosopher’s life. Into kustannus 2016.

Akateemikko Georg Henrik von Wrightin (1916-2003) koko filosofinen elämänkaari innostuneena opiskelijana, luovana tutkijana, ihailtuna professorina, akateemisena vaikuttajana ja vastuullisena aikalaiskriitikkona. Kirja kertoo myös rakastetun herrasmiesfilosofin elämästä perheen, ystävien ja taiteen parissa

Tässä jatkuu teksti…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Niiniluoto, Ilkka, Koskinen, Heikki J. (toim.): Wienin piiri. Gaudeamus 2002.

Ryhmä filosofeja julistautui tieteellistä maailmankäsitystä kannattavaksi Wienin piiriksi, jonka ohjelmaa ryhdyttiin kutsumaan loogiseksi uuspositivismiksi tai loogiseksi empirismiksi. Teos esittää tuoreita näkökulmia loogisen empirismin oppisisältöihin ja jälkivaikutukseen.

Tässä jatkuu teksti…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Rousseau, Jean-Jaques: Yksinäisen kulkijan mietteitä. Vastapaino 2010 (2018).

Kävelyretkillään Rousseau haltioituu luonnosta ja tekee havaintoja kanssaihmisistään ja kansanihmisistä, muun muassa lapsista. Hän pohtii hyvettä, valehtelun olemusta ja hyväntekeväisyyttä. Pohdiskelujen välissä on elokuvanomaisen tarkasti piirrettyjä muistikuvia kirjoittajan elämästä.

Tässä jatkuu teksti…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Rousseau, Jean-Jaques: Yksinäisen kulkijan mietteitä. Vastapaino 2010 (2018).

Teos käy havainnollisesti läpi ihmislajin kehityksen ja vaiheet, joista uutta tietoa ovat antaneet parantuneet iänmääritysmenetelmät, uudet löydöt ja vanhojen löytöjen entistä paremmat tulkinnat sekä esineiden ja muiden kulttuurin merkkien löytäminen.

Tässä jatkuu teksti…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Väyrynen, Kari, Pulkkinen, Jarmo (toim.): Historianfilosofia. Klassiset ajattelijat antiikista nykyisyyteen. Vastapaino 2015.

Historianfilosofia kuvaa kattavasti eri aikakausien käsitystä siitä, mitä on historia. Kirjassa esitellään ajattelioita antiikista 1900-luvun lopulle, Hesiodoksesta Foucalt’hon, joiden tuotannossa historialla on merkittävä sija.

Tässä jatkuu teksti…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Väyrynen, Kari, Pulkkinen, Jarmo (toim.): Historian teoria. Lingvistisestä käänteestä mahdolliseen historiaan. Vastapaino 2016.

Teos esittelee historian teoriaa koskevaa keskustelua viime vuosikymmeniltä. Käännekohta historianfilosofiassa oli 1970-luku, jolloin narrativismi nousi hallitsevaan asemaan. Keskustelu historian kerronnallisuudesta jatkuu yhä.

Tässä jatkuu teksti…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Söderberg, Johan: Maailman taloushistoria. Esiteollinen aika. Vastapaino 2017.

Johan Söderberg kuvaa taloushistorian jännittävät linjat ihmiskunnan alkuhetkistä vuoteen 1800. Maailman taloushistoria: Esiteollinen aika on maantieteellisesti kattava kokonaisesitys, jossa poikkeuksellisesti nostetaan esille myös pienet maat ja naisten roolin taloudessa.

Tässä jatkuu teksti…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Schön, Lennart: Maailman taloushistoria. Teollinen aika. . Vastapaino 2017.

Lennart Schön valaisee globaalin kehityksen yleisiä linjoja ja suurten mullistusten takana piilleitä voimia. Hän kiinnittää huomiota myös yksittäisiin muutoksiin ja maailmantalouden yllättäviin käännekohtiin.

Tässä jatkuu teksti…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Thesleff, Holger: Platonin arvoitus. Gaudeamus 2011.
E-kirja

Teoksessa kiteytyy Holger Thesleffin pitkäaikainen kansainvälinen tutkimustyö. Siinä tarkastellaan muun muassa Platonin uskoa eettisen eliitin kehittämisen mahdollisuuteen, jatkuvan suullisen keskustelun merkitystä hänen filosofialleen, hänen ”sokraattista” ironiaansa ja huumorintajuaan, hänen kahden tason dialektiikkaansa ja jälkimaailmaa hämmentäneitä ajatusleikkejään.

Tässä jatkuu teksti…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Gould, Stephen Jay: The Structure of Evolutionary Theory. The Belknap Press 2002.

The world’s most revered and eloquent interpreter of evolutionary ideas offers here a work of explanatory force unprecedented in our time – a landmark publication, both for its historical sweep and for its scientific vision.

Uusi mainos…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Telkänranta, Helena:
Millaista on olla eläin?.
Suomalaisen kirjallisuuden seura 2015-2019.

Eläinten kognition eli mielen toiminnan tutkimus edistyy nykyään nopeammin kuin koskaan ennen. Tämä teos on uusimman tiedon aitiopaikka. Se kertoo, mitkä eläimet kokevat tunteita, millaisia aisteja eläimillä on ja miksi yksinkertaisetkin otukset oppivat monimutkaisia asioita.

Juttu jatkuu…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Darwin, Charles:
Tunteiden ilmaisu ihmisissä ja eläimissä.
Terra Cognita 2009.

Charles Darwinin toinen suuri tieteellinen klassikko ja ensimmäinen moderni esitys ihmisen ja eläinten käyttäytymisestä. Tälläkin alalla Darwinin mullistavat ajatukset ovat nykyään tuoreita ja virkistäviä.

Juttu jatkuu…

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Valste, Juha:
Ihmislajin synty. Suomalaisen kirjallisuuden seura 2012.

Teos käy havainnollisesti läpi ihmislajin kehityksen ja vaiheet, joista uutta tietoa ovat antaneet parantuneet iänmääritysmenetelmät, uudet löydöt ja vanhojen löytöjen entistä paremmat tulkinnat sekä esineiden ja muiden kulttuurin merkkien löytäminen. Kirja haastaa pohtimaan lajimme kehitystä: Minkälainen kehitys on johtanut ”älykkääseen ihmiseen”?

XXX

JUTTU JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

AdLibriksestä:

Hämeen-Anttila, Jaakko:
Islamin miekka. Otava 2013.

Nyt alennuksella 3,90 e.

Onko islam sotaisa uskonto? Käskeekö Koraani muslimeja valloittamaan maailman? Miksi juuri islam on saanut nykymaailmassa kyseenalaisen kunnian edustaa väkivaltaista kulttuuria – unohdammeko idän konflikteja tarkastellessamme oman historiamme? Jaakko Hämeen-Anttila on Suomen johtavia islamintutkijoita. Hänen teoksensa asettaa muslimien käymät sodat oikeisiin kehyksiinsä ja tarjoaa syvällisen analyysin islamilaisen ja läntisen maailman suhteesta ennen ja nyt.

AD LIBRIKSESTÄ

Hämeen-Anttila, Jaakko:
Islamin miekka. Otava 2013.

Nyt alennuksella 3,90 e.

Onko islam sotaisa uskonto? Käskeekö Koraani muslimeja valloittamaan maailman? Miksi juuri islam on saanut nykymaailmassa kyseenalaisen kunnian edustaa väkivaltaista kulttuuria – unohdammeko idän konflikteja tarkastellessamme oman historiamme? Jaakko Hämeen-Anttila on Suomen johtavia islamintutkijoita. Hänen teoksensa asettaa muslimien käymät sodat oikeisiin kehyksiinsä ja tarjoaa syvällisen analyysin islamilaisen ja läntisen maailman suhteesta ennen ja nyt.