Vanhempia artikkeleita ja julkaisuja


Tässä osiossa vanhempia tekstejä, joista näkyy Matin filosofisen näkemyksen kehitys marssillamme aikakaudesta toiseen. Suurin osa niistä on edelleen täysin ajankohtaisia, ja moniin unohtuneisiin ajatuskulkuihin onkin syytä palata uuden historiallisen kokemuksen valossa.

1986-1991

Vaihtoehtoliike Idun loppuaikoina Matti Puolakan ajattelu meni kokonaan marxismin kehikon yli.

Seuraavat läpimurrot loivat perustan sille, että Matti saattoi 1990-luvun alusta lähtien pystyi (ja joutuikin) asettamaan tehtäväksi filosofisen universaalihistorian luomisen - ts. historianfilosofian jossa näkyy esihistorian, historian ja aatehistorian ykseys.

1980-luku

Sosiaalipsykologinen oikeudentaju itsetuntemuksen ja...

Matti Puolakka, hajamietteitä (1986-89) Vierautuneisuus on länsimaissa tänään pääongelma, ei aineellinen kurjuus. Sen vuoksi taistelua tulisi käydä pääasiassa henkistä eikä fyysistä sortoa vastaan. Länsimaissa on tänään puolustettava oikeudenmukaisuutta erityisesti sosiaalipsykologisessa suhteessa...

1980-luku

Näkökulmia alkavaan aikakauteen

Matti Puolakka 1988 Ihmisen on yhä vaikeampi ymmärtää ihmisyyttä ja käyttäytyä ihmisiksi, löytää inhimillistä seuraa, inhimillistä elämää. Perinteisiin ajattelutapoihin, asenteisiin ja olemisen muotoihin on yhä vaikeampaa tukeutua. Ihmisten maailmankatsomuksellinen ja yhteiskunnallinen...

1980-luku

Marxilaisen talousteorian kritiikkiä

  Tästä artikkelista Matti teki useita luonnoksia, useimmat vuonna 1987. Seuraavassa myöhemmin hieman stilisoitu versio.   I Marxilainen talousteoria on analyysia kapitalismista Marxilainen kansantalousteoria on teoriaa kapitalismista, mutta samalla se on teoriaa luokkayhteiskuntien koko...