Meillä on Idea!

Idea-teemalehden kansi.

Kokonaishistoria vai historianfilosofia?

Filosofian pääkysymys tänä aikana on ihminen. Tieteellisen ihmiskuvan luominen edellyttää, että ihminen, ihmisluonto, selitetään myös historiallisesti. Toisin sanoen, tarvitaan nykyajan tilannetta, tietoa ja kokemusta vastaava historianfilosofia.

JAA 

Idea-teemalehti ilmestyy silloin tällöin. Ohessa numeron 1/2022  pääkirjoitus ja sen jälkeen sisällysluettelo.

 

Numero 1/2022 on nyt vapaasti luettavissa pdf-tiedostona (klikkaa kuvaa).

Painettu lehti on loppuunmyyty.

Uudelle historianäkemykselle on tarvetta. Viime vuosikymmeninä onkin ilmestynyt sarja teoksia, joissa on pyritty muodostamaan kokonaiskuvaa historian suurista linjoista niin, että myös esihistoriaa koskeva uusin empiirinen tieto on huomioitu. Käytämme tässä paremman puutteessa termiä ihmiskunnan kokonaishistoriat. Niitä ovat  kirjoittaneet mm. Jared Diamond, Francis Fukuyama, Yuval Noah Harari sekä David Graeber ja David Wengrow.

Jokainen näistä yrityksistä on omalla tavallaan kunnioitettava. Mutta historianfilosofian tarpeellisuutta niissä ei tiedosteta. Myöskään teosten vastaanotossa, median uutisoinnissa ja arvioissa ei tätä puutetta ole huomattu.

Hehkutus on ollut aikamoista. “Nyt on historia mullistunut”, julistaa media aina, kun jokin uusi teos ilmestyy. Mutta niin kiehtovasti ja lennokkaasti kuin em. kirjoittajat asiansa esittävätkin, ei näistä teoksista ole syntynyt loogista kokonaiskuvaa ihmissuvun historiasta – toisin sanoen, sellaista kokonaiskuvaa, joka vastaisi myös kysymykseen ”Mitä on tehtävä?” Pikemminkin kokonaiskuva hämärtyy teos teokselta, samalla kun lukijan silmien eteen vyörytetään aina uutta empiiristä tietoa.

Tässä IDEAssa esittelemme ensin Matti Puolakan historianfilosofiaa. Sen jälkeen kommentoimme muuta kirjallisuutta joiltakin kannoilta. Esim. Hararin Sapiens –kirjasta käsitellään vain joitakin puolia, kokonaisarvio jää tekemättä. Graeber & Wengrow’n teos saa tässä paljon huomiota, sillä se on uusin ja sitä on kovasti maailmalla hehkutettu.  Se nostaa myös mielenkiintoisella tavalla esiin asioita, jotka ovat myös meille tärkeitä: esim. vallan hajauttamisen merkityksen ja esihistorian loppupuolen rauhanomaiset sivilisaatiot. Filosofiset lähtökohdat ovat kuitenkin hyvin erilaiset. Kritiikki painottuu ehkä liikaakin nyt alkuun. 

 Tämä on tietenkin vasta alkua – keskustelu jatkuu humanpath.net -sivustolla, Facebookissa sekä Uusi historia -yhdistyksen järjestämissä paneelikeskusteluissa ja muissa tapaamisissa. 

Idea-lehden päätoimittaja on Heli Santavuori, toimituksessa Pertti Koskela, Pia Länsman ja muita yhdistyksen jäseniä.

Pertti Koskela: Ihmissuvun, yhteiskunnan ja ihmisen synty – Ehdotus ihmiskunnan uudeksi historiaksi osa 1
Saatavilla mm. Adlibris, Booky, Suomalainen.
Sekä kirjakauppa Rosebud Sivullinen, Helsinki.
Ovh 20 e.
E-kirja saa lisäksi mm. täältä: Ellibs; Amazon.
Teoksia joita Idea-lehdessä kommentoidaan.
Joitakin teoksia joita IDEA-lehden tässä numerossa kommentoidaan.

Sisältää mm.

Puolakkalaisen historianfilosofian esittelyä

 • Ehdotus ihmiskunnan uudeksi historiaksi – kirjasarjan ensimmäinen osa ilmestynyt.
 • Aristoteleen määrittelytapa ja Hegelin omalakiset prosessit
 • Yhteiskuntaevoluutio kaavana
 • Historian olemus
 • Emme ole evoluutiopsykologeja
 • Filosofisen sukupuun idea
 • Ihmisen ja eläimen ero – sosiaalipsykologinen näkökulma
 • Homo-suvun synty ja ihmistymiskehitys
 • Yhteiskunnan ja nykyihmisen synty 
 • Sivilisaatioiden synty
 • Luokkayhteiskuntien synty: esimerkkitapauksena Sumer
 • Sivilisaation käsite muussa kirjallisuudessa
 • Eettinen sivilisaatio on perusteltu visio
 • Rembrandtin omakuvat ja historianfilosofia 
 • “Historia ei ole tasainen pötkö”

Kommentteja muuhun kirjallisuuteen

 • Unohdettuja läpimurtoja
 • Alkuräjähdys, suuri harppaus vai… ihmisen synty?
 • “Olisi pitänyt olla linnoituksia, mutta kun ei…” 
 • Kumulatiivinen kulttuurievoluutio ja symbolikieli
 • Harari, ihmisen mielikuvitus ja filosofien universaalit 
 • Hararin mitättömät eläimet 
 • Mitä oli alussa – ja mitä lopussa? 
 • Nancy Lindisfarne ja Jonathan Neale: Alussa oli… tasa-arvo 
 • Graeber ja Wengrow sivuuttavat kaiken tietomme esihistorian alkupuolesta 
 • Kleopatran nenä ja historian liikevoimat
 • Graeber ja Wengrow: Mitään harppausta ei ollut 
 • Vaiheita kyllä—mutta miten? 
 • Tieteellinen nimi ihmiselle? Joitakin ehdotuksia…
 • “Evolutivismi” vai anarkismi? 
 • Konsensuskeskustelu vai väittely? 
 • Alkuperäiskansojen keskustelukulttuurista 
 • Suuri majavasota 
 • Kommentteja Alussa oli… -teokseen maailman lehdistössä 
Saatavilla mm. Adlibris, Booky, Suomalainen.
Sekä kirjakauppa Rosebud Sivullinen, Helsinki.
Ovh 20 e.
E-kirja saa lisäksi mm. täältä: Ellibs; Amazon.